Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017

Πάπα, πλανητάρχα αιρετικών αρχηγέ


Πάπα, πλανητάρχα αιρετικών

αρχηγέ πολέμων και συγκρούσεων

χορηγέ,

που στέλνεις μετανάστες σαν άλλους

σταυροφόρους

και κάναν την πατρίδα μας

Βαβυλωνία εθνών.

                    Ιερομόναχος Μ. Κ.
------------------------------------------------------------------------------==========================

Αφιερωμένο στον αιρετικό πατριάρχη Βαρθολομαίο


Λίαν εύφρανας τους κακοδόξους
 και κατήσχυνας τους Ορθοδόξους,
 Βαρθολομαίε,  προδότα της πίστεως.


Των γάρ Αγίων τας ρήσεις διέγραψας,
 των κακοδόξων τας  ύβρεις αντέγραψας.

Όθεν πάντες οι πιστοί σε οικτήρομε 
και Πατριάρχην  ουδόλως γνωρίζομεν.

Διό πρό τέλους αληθώς μετανόησον,
ίνα ελέους τύχης πρό κρίσεως.

                                   Ιερομον. π.Μ.Κ


.