Σάββατο, 3 Απριλίου 2021

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ Γ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ: Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ


Η σημασία του Σταυρού κατά την Αγία Γραφή

Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως σήμερα. Είναι η τρίτη Κυριακή των Νηστειών και η Εκκλησία όρισε σήμερα να τελούμε ανάμνηση του Τιμίου Σταυρού του Κυρίου, ως ενίσχυση του πιστού για τον αγώνα που διανύει κατά την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ας δούμε όμως με δυο λόγια για τη σημασία του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού.

Διαβάζουμε σχετικά με το Σταυρό και τη σημασία του στην Αγία Γραφή: “καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος” (Μτθ. ι΄ 38). ερμηνεία: “Και εκείνος που δεν παίρνει την απόφαση να υποστεί θάνατο σταυρικό και δεν ακολουθεί με την απόφαση αυτή οπίσω μου μιμούμενος κατά πάντα το παράδειγμά μου δεν αξίζει για μένα.” Σ' αυτή την ερμηνεία προσθέτει ο Ζιγαβηνός: “Σταυρόν λέγει τον προς τα βιοτικά θάνατον ... Χρη γαρ τον ακολουθείν μέλλονταμ τω Χριστώ (πρέπει αυτός που θα ακολουθήσει το Χριστό) νεκρωθήναι (ενν. δια του νοητού Σταυρού) προς τας κοσμικάς ηδονάς, ως εκείνος”.

Ἔλεγε δὲ πρὸς πάντας· Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἔρχεσθαι, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καθ' ἡμέραν, καὶ ἀκολουθείτω μοι.” (Λουκ. θ΄23). Ερμηνεία: Αν κανένας θέλει να με ακολουθεί σαν οπαδός μου, ας διακόψει κάθε φιλία και σχέση με τον διεφθαρμένο εαυτό του και ας λάβει τη σταθερά απόφαση και σταυρικό ακόμα θάνατο δι' εμέ να υποστεί, την απόφαση δε αυτή ας ανανεώνει κάθε μέρα νεκρώνοντας τα πάθη της σαρκός, και ας με ακολουθεί μιμούμενος το παράδειγμά μου.” (Π.Ν.Τρεμπέλας).

Για τη σημασία του Σταυρού ας αφήσουμε να μιλήσει ο χρυσορρήμων πατέρας Ιωάννης ο Χρυσόστομος σα γενικό συμπέρασμα:

Κοντά σ' ένα δέντρο, μέσα στον Παράδεισο νίκησε ο διάβολος τον Αδάμ. Επάνω στο ξύλο του Σταυρού νίκησε το διάβολο ο Χριστός. Το πρώτο δέντρο άνοιξε στο ανθρώπινο γένος τις πύλες του Άδου. Το δεύτερο, ο Σταυρός,κι αυτούς που είχαν πάει στον Άδη τους ανακάλεσε..

Με το θάνατο του Χριστού γίναμε αθάνατοι. Αυτά είναι τα κατορθώματα του Σταυρού ... Ο Σταυρός είναι το τρόπαιο που στήθηκε στη μάχη εναντίον των δαιμόνων, η μάχαιρα, η οποία χτύπησε την αμαρτία, το ξίφος με το οποίο τρύπησε ο Χριστός τον όφι. Ο Σταυρός είναι η ευαρέσκεια του Πατρός, η δόξα του μονογενούς Υιού, η ευφροσύνη του Αγίου Πνεύματος, ο στολισμός των αγγέλων, η ασφάλεια της Εκκλησίας, το καύχημα του Παύλου, το περιτείχισμα των αγίων, το φως ολόκληρης της οικουμένης...

Κι όπως ένας γενναίος βασιλιάς, όταν νικήσει σε σκληρό πόλεμο και το θώρακα και την ασπίδα και τα όπλα του τυράννου, καθώς και των νικημένων στρατιωτών, τα κρεμάει στο πιο ψηλό μέρος του τροπαίου, έτσι και ο Χριστός .. νικητής στον πόλεμο εναντίον του διαβόλου, όλα τα όπλα του αντιπάλου και το θάνατο και την κατάρα τα κρέμασε ψηλά, στο Σταυρό, σαν σε τρόπαιο,για να βλέπουν όλοι το τ ρ ό π α ι ο και οι αγγελικές δυνάμεις που είναι πάνω στον ουρανό, και οι άνθρωποι που ζουν κάτω στη γη, αλλά και αυτοί ακόμα οι νικημένοι πονηροί δαίμονες.”


χαίρε αράς1 της αρχαίου λύτρον..

χαίρε, το των δαιμόνων πολυστένακτον τραύμα..

χαίρε, Σταυρέ, της ζωής ταμείον...

χαίρε, λαμπρόν της πίστεως γνώρισμα

χαίρε, ότι προσκυνούμενος καθαγιάζεις τας ψυχάς ...

χαίρε, φλοξ2 καθάπερ φλέγων τους δαίμονας ...

χαίρε, ανάστασις τεθνεώτων3,

χαίρε, παράκλησις4 των πενθούντων

χαίρε, Ξύλον μακάριον”

(Από τους ΚΔ΄ Οίκους εις την νοητήν κλίμακα του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού.)

1. αρά=κατάρα

2. φλόξ=φλόγα

3. τεθνεώτες=νεκροί

4. παράκλησις=παρηγοριά

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι.Μ. ΚΥΚΚΟΥ [ΚΥΠΡΟΣ]: https://www.youtube.com/watch?v=CBxrZrTrhMY

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚ. Π.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ: https://www.youtube.com/watch?v=FquT5NEuo8g