Παρασκευή, 2 Απριλίου 2021

Γέροντας Αθανάσιος Μυτιληναίος: Κατάργηση μετρητῶν λόγω ἀρρώστιας καί μαρκάρισμα (σφράγισμα) τῶν ἀνθρώπων.