Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021

Τα βόδια τηρούν την απόσταση λόγω ζυγού...

 Το ίδιο δεν γίνεται και με την παγκόσμια νεοταξική ὑγειονομική δικτατορία;;;

Τα βούγια τηρούν την απόσταση λόγω ζυγού...

Μπορεί να είναι εικόνα άλογο και εξωτερικοί χώροι

Φορούν φίμωτρα, για να μη δοκιμάζουν τα έχει των αφεντικών...
Περιστρέφονται σε προδιαγεγραμμένες διαδρομές...
Τα ελέγχει μια αδύναμη γριά-εξουσία, κι ενώ έχουν πολλή δύναμη, την φοβούνται και την υπακούνε...
Αφού δουλέψουν όλη μέρα, κλείνονται στιβαγμένα από νωρίς στον στάβλο...
Δεν ξέρουν τι τούς ξημερώνει, μπορεί και να πάνε βόλτα μέχρι το σφαγείο, αλλά δεν αντιδρούν!
Πάσα ομοιότητα με τη σημερινή πραγματικότητα είναι εντελώς α-συμπτωματική!