Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021

Ἐπιστολὲς Ἐξώδικης Διαμαρτυρίας Γονέων καὶ Καθηγητῶν γιὰ τὰ Self – Test

 

SOS!!!! ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΣΑΣ !!!!!!!!

12 Απρ 2021


Θέτουμε πρὸς ἐλεύθερη χρήση τὶς παραπάνω δύο ἐπιστολὲς διαμαρτυρίας - δήλωσης μὲ ἐπιφύλαξη κατὰ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας γιὰ γονεῖς καὶ ἐκπαιδευτικοὺς ἀντίστοιχα. Ἀφοροῦν τὴν παράνομη καὶ καταχρηστικὴ ἀπόφαση τῆς Πολιτείας νὰ ἐπιβάλει ὑποχρεωτικὰ self test ἐπὶ ποινὴ ἀπαγόρευσης εἰσόδου στὶς σχολικὲς μονάδες γιὰ ὅσους δὲν θελήσουν ἢ ἀποτύχουν νὰ ὑποβληθοῦν σὲ αὐτό. Στὸ περιεχόμενό τους μπορεῖ κανεὶς ἀναλυτικὰ νὰ διαβάσει τοὺς λόγους διαμαρτυρίας.
Μὲ βάση τὸ ἰσχῦον νομοθετικὸ πλαίσιο πρέπει νὰ τονίσουμε ὅτι ὅποιος μαθητὴς δὲν συμμορφωθεῖ στὸ self test δὲν θὰ τοῦ ἐπιτραπεῖ ἡ εἴσοδος στὸ σχολεῖο καὶ θὰ πάρει ἀπουσία ἐνῶ τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τοὺς καθηγητὲς ποὺ κινδυνεύουν ἔτσι νὰ θεωρηθοῦν ἀδικαιολογήτως ἀπόντες καὶ νὰ κινηθοῦν σὲ βάρος τους... πειθαρχικὲς διώξεις.
Ὑπάρχει δυνατότητα δικαστικῆς ἄμυνας ἀλλὰ θὰ πρόκειται γιὰ μία χρονοβόρα καὶ δαπανηρὴ γιὰ πολλοὺς διαδικασία μὲ ἀμφίβολο ἀποτέλεσμα καθὼς ἐπιλέχθηκε γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ μέτρου τὸ Λύκειο ποὺ δὲν συγκαταλέγεται στὴν ὑποχρεωτικὴ ἀπὸ τὸ Σύνταγμα ἐννεαετὴ ἐκπαίδευση. Ἡ ἀποχὴ ἀπὸ τὴν διαδικασία θὰ εἶχε κάποιο νόημα ἐὰν σὲ αὐτὴ συμμετεῖχαν στὴν πλειοψηφία τους οἱ μαθητὲς ἢ καὶ οἱ καθηγητές. Ἡ ἐμπειρία ὅμως ἀπὸ τὸ μέτρο τῆς ὑποχρεωτικότητας τῆς μάσκας δείχνει ὅτι αὐτὴ ἡ μαζικότητα στὶς διαμαρτυρίες δὲν εἶναι αὐτονόητη. Μακάρι ἡ πράξη νὰ δείξει αὐτὴν τὴ φορὰ κάτι τὸ διαφορετικό.
Οἱ παροῦσες δηλώσεις ἀφοροῦν αὐτοὺς ποὺ θὰ θελήσουν μεν νὰ συμμετάσχουν στὴν διαδικασία τοῦ αὐτοελέγχου ἀλλὰ δὲν θέλουν νὰ θεωρηθεῖ αὐτὴ ἡ συμμετοχὴ τους ἔγκριση τοῦ αὐταρχικοῦ αὐτοῦ μέτρου. Ἐπίσης οἱ δηλώσεις αὐτὲς ἀφήνουν ἀνοικτὴ τὴν δυνατότητα γιὰ μελλοντικὲς δικαστικὲς ἐνέργειες καὶ διεκδίκηση ἀποζημίωσης γιὰ τὰ ὅσα αὐταρχικὰ ἐπιβάλλει τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νὰ ἐκτυπώσουν τὶς αἰτήσεις, νὰ συμπληρώσουν τὰ στοιχεῖα τους καὶ νὰ τὶς ὑποβάλλουν στὴν σχολική τους μονάδα εἴτε ἰδιοχείρως εἴτε μὲ τὸ ἠλεκτρονικὸ ταχυδρομεῖο πρὸς τὴν διεύθυνση τῆς σχολικῆς μονάδας.

∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ– ∆ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ SELF TEST ΣΤΑ ΛΥΚΕΙΑ

 http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2021/04/self-test.html#more

∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ– ... by orthodoxosellhnas

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΟΝΕΑ– ΔΗΛΩΣΗ Μ... by orthodoxosellhnas

============================================================

ΕΤΕΡΟΝ ΣΧΕΤΙΚΟ

 

SOS!!!! ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΣΑΣ !!!!!!!!

 Μᾶς ἐστάλη

ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ...προς κάθε ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΝΟΜΙΚΟΥΣ και ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ λυκείων....

Ενα εμπεριστατωμένο νομικό πλαίσιο αποφυγής ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ, ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ και ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΩΝ self tests αυτοδιάγνωσης (covid 19) των παιδιών μας!!!!!!!!

Aγαπητοί αδερφοί, σας παρακαλώ πολύ να δημοσιευτεί  με τα ανωτέρω σχόλια …προς ενημέρωση του κόσμου... και κατάθεση στις υπηρεσίες και στα λύκεια.

ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟ!!!     (ΟΣΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΡΗΓΟΤΕΡΑ!!!! γιατί τα δαιμόνια κάνουν κι άλλη επίθεση..)

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΘΕΡΜΑ... ΚΑΛΟΝ ΑΓΩΝΑ!!!

 Γεώργιος Φλώρος


Ενώπιον του αξιότιμου κου ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ του Λυκείου και του Συλλόγου διδασκόντων αυτού. 

ΔΗΛΩΣΗ

(περί άρνησης παροχής συναινέσεως σε υποβολή του τέκνου μας

σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19)

1. O…………………………... γεννηθέντος στις………………….., κατοίκου………………….., …………………………κατόχου του υπ’ αριθμ. …………………………………(Δ.Τ.)

 

2.Η……………………………………………. , γεννηθείσης στην ΑΘΗΝΑ, κατοίκου……………………,………………………………… κατόχου του υπ’ αριθμ. ……………..(Δ.Τ) γονέων του ΜΑΘΗΤΗ: ………………………..Λυκείου…………….,τμήμα………...

*****************************************************************

Θα ήθελα εκ προοιμίου να σας υπενθυμίσω ή γνωστοποιήσω-ενημερώσω, σε

περίπτωση που δεν είστε γνώστης, των υπαρχόντων νομοθετικών πλαισίων

που ισχύουν (εθνικών και διεθνών) τα οποία, παράλληλα με τον ανώτατο κανόνα

Δικαίου , που είναι το Σύνταγμα, εξακολουθούν και είναι ενεργά και εν πλήρει ισχύ

και σαφώς υπερτερούν, προΐστανται και υπερισχύουν κάθε κανονιστικής διάταξης ή

μεταγενέστερου εξαιρετικώς θεσπισθέντα νόμου , που ουδόλως τροποποιούν η

καταργούν αυτά ρητώς:

 

1) Άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος σε συνδ. με άρθρο 1 του Χάρτη Θεμελιωδών

Δικαιωμάτων της Ε.Ε. (Χ.Θ.Δ. ΕΕ) και άρθρο 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης

Δικαιωμάτων Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) περί σεβασμού της αξίας του ανθρώπου και

προστασίας δικαιωμάτων και ελευθερίας.

2) Άρθρ. 4 παρ. 1 Σ σε συνδ. με άρθρ. 20 ΧΘΔ ΕΕ και άρθρ. 14 ΕΣΔΑ (ισότητα

έναντι των νόμων και απαγόρευση διακρίσεων),

3) Άρθρ. 5 παρ. 1,2 σε συνδ. με άρθρ. 6 ΧΘΔ ΕΕ και άρθρ. 5 παρ. 1 της ΕΣΔΑ

(προστασία ατομικών δικαιωμάτων ζωής, τιμής κι ελευθερίας του ατόμου),

4) Άρθρ. 22 παρ. 1 του Σ σε συνδ. με άρθρ. 15 ΧΘΔ ΕΕ (δικαίωμα στην εργασία),

5) Άρθρ. 1 του ν. 3418/2005 ΚΙΔ (ορισμός ιατρικής πράξης, ασθενούς κλπ.),

6) Άρθρ. 12 του ν. 3418/2005 ΚΙΔ ( συναίνεση του ενημερωμένου ασθενή) σε

συνδ. με άρθρ. 338 του ν. 4512/2018 (ακύρωση οποιασδήποτε απόφασης

αντίθετης προς τον ν. 3418/2005) και άρθρ. 5 του ν. 2619/1998 ‘’κύρωση της

Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ανθρωπίνων

δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου σε σχέση με τις εφαρμογές της

βιολογίας και της ιατρικής’’, όπου αναφέρεται ρητώς ότι επέμβαση σε θέματα

υγείας μπορεί να υπάρξει μόνο αφού το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δώσει την

ελεύθερη συναίνεσή του, κατόπιν προηγούμενης σχετικής ενημέρωσής του,

7) Άρθρ. 6 της Οικουμενικής διακήρυξης της UNESCO για τη βιοηθική και τα

δικαιώματα του Ανθρώπου (περί συγκατάθεσης σε ιατρική πράξη),

8) Άρθρ. 25 του Σ (ανθρώπινα δικαιώματα και Αρχή του Κράτους Δικαίου),

9) Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών

Δεδομένων (ΕΕ 2016/679) (GDPR),

10) Άρθρ. 1 παρ. 1 και 2 του ν. 1566/1985 (Δομή και λειτουργία της

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις), όπου

αναγράφεται ότι ‘’σκοπός της πρ/θμιας και δ/θμιας εκπαίδευσης είναι να

συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των

διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών … κλπ,’’ και

παρακάτω ότι : ‘’ειδικότερα υποβοηθεί τους μαθητές : α) να γίνονται

ελεύθεροι, υπεύθυνοι, δημοκρατικοί πολίτες … και δ) η δημιουργία του

απαραίτητου παιδαγωγικού κλίματος με την ανάπτυξη αρμονικών

διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολείο και στην τάξη και με το σεβασμό προς

την προσωπικότητα του κάθε μαθητή’’,

11) Άρθρ. 36 του ΦΕΚ 1340/2002-Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 ‘’καθήκοντα και

αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών διδασκόντων’’ …οι εκπαιδευτικοί επιτελούν

έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η

διδασκαλία, η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Η πρόοδος,

η οικονομική ανάπτυξη, ο πολιτισμός και η συνοχή της κοινωνίας εξαρτώνται

σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της εκπαίδευσης και κατά επέκταση από

τη συμβολή και την προσπάθεια των εκπαιδευτικών. Τα καθήκοντα και οι

αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών οφείλουν να εναρμονίζονται με τους

στόχους αυτούς,

12) Άρθρ. 24 του ν. 3528/2007 (Υ.Κ.), όπου αναγράφεται η πίστη στο Σύνταγμα

και άρθρ. 25 Υ.Κ. όπου γίνεται λόγος για νομιμότητα των υπηρεσιακών

ενεργειών και μάλιστα στην παρ. 3 του ιδίου άρθρου, αναγράφεται ρητώς ότι

ο υπάλληλος οφείλει να μην εκτελέσει διαταγή που είναι προδήλως

αντισυνταγματική ή παράνομη.

Η μερική δε, ή πλήρης αντίθεση των όποιων κανονιστικών διατάξεων επί των

ανωτέρω, καθίσταται σαφώς παράνομη και αντισυνταγματική, ικανή να επισύρει

και ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση που ήθελε υπαχθούν σε συγκεκριμένα

ποινικά αδικήματα κατά αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση, των

υπ΄αυτών αυτουργών, ως εκτελεστών, προσώπων.

*****************************************************************

 

 

Ως γνωστόν, με το άρθρο 96 του Ν. 4790/2021 προβλέφθηκε ως προϋπόθεση συμμετοχής των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπου αυτή διενεργείται δια ζώσης, η προηγούμενη διαπίστωση, μετά από διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, ότι οι ανωτέρω δεν έχουν βρεθεί θετικοί σε δοκιμασία διαγνωστικού ελέγχου.

Με το άρθρο 1 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. ΔΙα/Γ.Π.οικ.22437/2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1440/Β/10-04-2021), καθιερώθηκε ως υποχρεωτικός ο ανωτέρω έλεγχος, μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου, για τους μαθητές του Λυκείου δύο φορές την εβδομάδα, προ Δευτέρας και Πέμπτης. Μάλιστα, στο άρθρο 2 παρ. 2 της ανωτέρω ΚΥΑ, μνημονεύεται ότι «Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται κατ’ οίκον σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων. Για τους ανήλικους μαθητές/τριες από 13 ετών και άνω, ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται υπό την επιμέλεια και επίβλεψη των γονέων/κηδεμόνων τους …».

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3418/2005 “Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας κλπ”, «ιατρική πράξη είναι εκείνη που έχει ως σκοπό την με οποιαδήποτε επιστημονική μέθοδο πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου». Κατά δε την παρ. 5 του ιδίου άρθρου, «οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται κατά την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος και την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και ανεξάρτητα από τον τρόπο ή τη μορφή άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, ατομικά, ομαδικά ή με τη μορφή ιατρικής εταιρείας, ως ελεύθερο επάγγελμα ή όχι».

Η υποβολή των πολιτών σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 συνιστά αναμφισβήτητα ιατρική, κατά τα ανωτέρω, πράξη και διενεργείται υπό τις προϋποθέσεις της παρ.5 του ανωτέρω άρθρου. Εκ της απλής αναγνώσεως δε του σχετικού φύλλου οδηγιών του παρεχόμενου στους μαθητές τεστ ταχείας ανίχνευσης του κορωνοϊού COVID-19, δεν γεννάταιαμφιβολία ότι τούτο προορίζεται για χρήση από επαγγελματίες υγείας και όχιαπό πολίτες, πολλώ δε μάλλον ανηλίκους. Προς τούτο αρκεί η επισκόπηση τουπεριγραφομένου στο σχετικό φύλλο οδηγιών τρόπου συλλογής ρινικούεπιχρίσματος, όπου μνημονεύεται επί λέξει:

«… 3. Γείρετε το κεφάλι σας ελαφράπρος τα πίσω (γωνία περίπου 70 μοιρών). 4. Εισαγάγετε τον στείρο βαμβακοφόροστυλεό στο ρουθούνι με το περισσότερο έκκριμα. Ενόσω περιστρέφετε τονβαμβακοφόροστυλεό κατά 2 cm παράλληλα με την υπερώα (όχι προς ταεπάνω) προς τον φάρυγγα μέσα στο ρουθούνι μέχρι να συναντήσετε αντίστασηστις ρινικές κόγχες. Μην ασκείτε πίεση. 5. Περιστρέψτε το βαμβακοφόροστυλεό 4φορές (για περίπου 15 δευτερόλεπτα συνολικά) έναντι της εσωτερικής πλευρικήςεπιφάνειας της μύτης και στη συνέχεια αφαιρέστε τον από το ρουθούνι …». Εκ τωνανωτέρω, δεν καταλείπεται αμφιβολία ότι ένας πολίτης, πολλώ δε μάλλον ένας ανήλικος μαθητής 13 ετών και άνω, δεν διαθέτει τις ειδικές γνώσεις για ναπραγματοποιήσει την ανωτέρω επέμβαση στο ίδιο του το σώμα, μεαποτέλεσμα να κρίνεται αυξημένος ο κίνδυνος πρόκλησης σωματικώνβλαβών ένεκα εσφαλμένης διεξαγωγής του σχετικού εγχειρήματος.

Μάλιστα η πράξη του ανωτέρω ελέγχου επαναλαμβάνεται δις την εβδομάδα ,πολλαπλασιάζοντας σαφώς τις πιθανότητες πολλαπλού ατυχήματος!

Καίτοι, λοιπόν, πρόκειται αναμφισβήτητα περί ιατρικής πράξεως, ηευθύνη της διενέργειας αυτής μετακυλύεται παρανόμως όχι απλώς σε πολίτες,αλλά σε ανηλίκους μαθητές, με κίνδυνο αυτοβλάβης. Φυσικά ουδείς θα μπορούσενα επιχειρηματολογήσει πειστικά υπέρ της εξάλειψης του ανωτέρω κινδύνου λόγωτης γενικής επίβλεψης των γονέων, αφού δεν νοείται επίβλεψη στην διενέργειαιατρικής πράξεως από στερούμενους ιατρικών γνώσεων πολίτες.

Σημειωτέον, στα ξενόγλωσσα φύλλα οδηγιών χρήσης του παρεχόμενου τεσταναγράφεται ότι τούτο προορίζεται για χρήση σε εργαστήριο ή γιααυτοδιάγνωση υπό την επίβλεψη όμως επαγγελματία υγείας. Η ανωτέρωκρίσιμη αναφορά έχει παραλειφθεί εντελώς στο φύλλο οδηγιών χρήσης πουείναι συντεταγμένο στην ελληνική γλώσσα, αν και αυτό περιλαμβάνεται στην ίδιασυσκευασία με τα ξενόγλωσσα φύλλα οδηγιών, αναγραφομένου μόνο ότι «Το τεστπροορίζεται για αυτοδιάγνωση από τον ίδιο τον ασθενή». Συνεπώς, παραλείπεταιεντελώς η μνεία περί προορισμού του τεστ για χρήση από εργαστήριο ή υπό τηνεπίβλεψη επαγγελματία υγείας, πράγμα που καθιστά ελεγκτέα από ποινικήςαπόψεως την επίμαχη συμπεριφορά, αφού το παρεχόμενο προϊόν, αν καιπροορίζεται για χρήση από επαγγελματίες υγείας (ή υπό την επίβλεψηαυτών), παρουσιάζεται ως προοριζόμενο για χρήση από πολίτες, γεγονός πουδημιουργεί εύλογες υπόνοιες υπέρ της επικινδυνότητας της χρήσης του από τους τελευταίους.

Με την μετακύλιση της ευθύνης διενέργειας μιας ιατρικής πράξεως στους πολίτες, επιχειρήθηκε παρανόμως να παρακαμφθεί η θεμελιώδης στον χώρο της ιατρικής επιστήμης αρχή της συναίνεσης προ της διενέργειας οιασδήποτε ιατρικήςπράξεως.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 του προμνησθέντος Ν. 3418/2005 “ΚώδικαςΙατρικής Δεοντολογίας κλπ”, «ο ιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεσηοποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ασθενή».

Κατά δε την παρ. 2 του ιδίου άρθρου, «προϋποθέσεις της έγκυρης συναίνεσης τουασθενή, είναι οι ακόλουθες: α) Να παρέχεται μετά από πλήρη, σαφή καικατανοητή ενημέρωση σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο. β) Ο ασθενής να έχειικανότητα για συναίνεση. αα) Αν ο ασθενής είναι ανήλικος, η συναίνεση δίδεταιαπό αυτούς που ασκούν την γονική μέριμνα ή έχουν την επιμέλειά του.Λαμβάνεται, όμως, υπ’ όψιν και η γνώμη του, εφόσον ο ανήλικος , κατά την κρίση τουιατρού, έχει την ηλικιακή, πνευματική και συναισθηματική ωριμότητα να κατανοήσειτην κατάσταση της υγείας του, το περιεχόμενο της ιατρικής πράξης και τις συνέπειεςή τα αποτελέσματα ή τους κινδύνους της πράξης αυτής. … γ) Η συναίνεση να μηνείναι αποτέλεσμα πλάνης, απάτης, εκβιασμού ή απειλής και να μην έρχεται σε σύγκρουση μετα χρηστά ήθη. δ) Η συναίνεση να καλύπτει πλήρως την ιατρική πράξη και κατάτο συγκεκριμένο περιεχόμενό της και κατά το χρόνο της εκτέλεσής της. …».

Μάλιστα, στο άρθρο 338 του Ν. 4512/2018 ορίζεται ότι «Οποιαδήποτεαπόφαση αντίθετη με τις διατάξεις του ν. 3418/2005 (Α΄ 287) είναι άκυρη. Αν στηλήψη των αποφάσεων αυτών έχουν συμμετάσχει ιατροί, υπέχουν πειθαρχικέςευθύνες».

Η εν λόγω προϋπόθεση της προηγούμενης «ενημερωμένης συναίνεσης»καθιερώνεται και σε κείμενα διεθνών συμβάσεων, όπως επί παραδείγματι στο άρθρο5 της Σύμβασης του Οβιέδο του 1997 για την προστασία των ανθρωπίνωνδικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου σε σχέση με εφαρμογές της βιολογίας και της ιατρικής - Σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τηβιοϊατρική, σύμφωνα με το οποίο «επέμβαση σε θέματα υγείας μπορεί να υπάρξειμόνον αφού το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δώσει την ελεύθερη συναίνεσή του,κατόπιν προηγούμενης σχετικής ενημέρωσής του. Το πρόσωπο αυτό θαενημερώνεται εκ των προτέρων καταλλήλως ως προς το σκοπό και τη φύσητης επέμβασης, καθώς και ως προς τα επακόλουθα και κινδύνους που αυτήσυνεπάγεται. …». Η ανωτέρω σύμβαση κυρώθηκε στη χώρα μας με τον Ν.2619/1998 και, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, αποτελείεσωτερικό δίκαιο και υπερισχύει κάθε άλλης αντίθετης διάταξης νόμου.

Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει καταφανώς ότι, προκειμένου ναδιενεργηθεί οποιαδήποτε ιατρική πράξη, απαιτείται η συναίνεση του προσώπουύστερα από σχετική ενημέρωση αυτού, ενημέρωση που πρέπει οπωσδήποτε ναπεριλαμβάνει, εκτός των άλλων, τους κινδύνους που εγκυμονεί το σχετικόεγχείρημα αυτό καθ’ εαυτό ή η περιοδική υποβολή σε αυτό. Επιπροσθέτως, ηεξασφάλιση της απαιτούμενης συναινέσεως πρέπει να είναι προϊόν ελεύθερηςβούλησης, απαλλαγμένης από γνωστικά και βουλητικά ελαττώματα, δηλαδή να μηνείναι προϊόν πλάνης, απάτης,εκβιασμού ή απειλής.

Με το άρθρο 96 Ν. 4790/2021, όπως τούτο εξειδικεύθηκε με την υπ’ αριθμ.ΔΙα/Γ.Π.οικ.22437/2021 ΚΥΑ, επιχειρείται ανεπίτρεπτα, ως ήδη ελέχθη ανωτέρω, ηπλήρης παράκαμψη της απαιτούμενης συναίνεσης του πολίτη στην διενέργειαιατρικής πράξεως, στο μέτρο που αυτός εξαναγκάζεται να υποβληθεί σε αυτήν μεχρησιμοποιούμενο μέσο την απειλή στέρησης του δικαιώματος συμμετοχήςστην εκπαιδευτική διαδικασία. Ως εκ τούτου, ακόμη κι αν ο γονέας παράσχειτην συναίνεσή του στην διενέργεια της αυτοδιαγνωστικής πράξης από τοτέκνο του, η συναίνεση αυτή θα είναι ελαττωματική, αφού η έκφραση της βούλησης του γονέα δεν θα έχει πραγματωθεί αυτόνομα, αλλά εξαναγκαστικά ή εκβιαστικάυπό το κράτος απειλής που έχει ενσωματωθεί υπό μορφή κυρώσεως στοάρθρο 3 της ανωτέρω ΚΥΑ, το οποίο έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 12 παρ. 2περ. γ΄ Ν. 3418/2005 και το άρθρο 5 Ν. 2619/1998.

Για τον ίδιο λόγο, δηλαδή εξαιτίας της θεσπισμένης απειλής της στέρησης τουδικαιώματος συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία, όποιος μαθητήςυποβληθεί στον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο άνευ διασφαλίσεως της legeartisδιενέργειας της επίμαχης ιατρικής πράξης, μετατρέπεται σε υποψήφιο θύμασωματικής βλάβης που προκαλείται μεν από τα ίδια του τα χέρια, πλην όμως τηναυτουργική ή συμμετοχική ευθύνη για το εγκληματικό αυτό αποτέλεσμα (ή τονκίνδυνο να παραχθεί τούτο) φέρουν όποιοι υπέγραψαν την ανωτέρω εφαρμοστικήΚΥΑ, καθώς και όποιοι συμβάλλουν περαιτέρω στην υλοποίηση της επικίνδυνης για την υγεία πράξης του μαθητή. Ταυτοχρόνως, τα ίδια πρόσωπαευθύνονται και για το έγκλημα της παράνομης βίας, καθόσον, κατά τα όσα ήδηεξετέθησαν, με την απειλή παράνομης πράξης, ήτοι τον αποκλεισμό τουμαθητή από την εκπαιδευτική διαδικασία, επιχειρείται εξαναγκασμός σε πράξηγια την οποία δεν υπάρχει νόμιμη υποχρέωση.

Η ανωτέρω απειλή προσκρούει ευθέως στην διάταξη του άρ. 16 παρ. 4του Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμαδωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια. Η δεπαιδεία, σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου, αποτελεί βασική αποστολήτου Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσικήαγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τηδιάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες.

Περαιτέρω, τυχόν αποκλεισμός μαθητή από την εκπαιδευτική διαδικασία λόγωμη υποβολής του σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19συνιστά διάκριση των μαθητών ανάλογα με την υποβολή τους σε ιατρικήπράξη, με αποτέλεσμα να παραβιάζεται επιπλέον η συνταγματικώςκατοχυρωμένη με το άρθρο 4 του Συντάγματος αρχή της ισότητας τωνΕλλήνων πολιτών.

Εν όψει των ανωτέρω, οποιαδήποτε διάταξη που καθιερώνει αποκλεισμόμαθητή από την εκπαιδευτική διαδικασία λόγω μη υποβολής στον διαγνωστικόέλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, είναι παράνομη και αντισυνταγματική.

Τέτοιος αποκλεισμός καθίσταται έτι περαιτέρω ανεπίτρεπτος όταν το μέτροπου επιλέγεται είναι αμφίβολης αξιοπιστίας και απρόσφορο να επιφέρει τονεπιδιωκόμενο σκοπό, εν προκειμένω την αναχαίτιση της περαιτέρω διασποράς τουκορωνοϊού, παραβιαζομένης έτσι ευθέως της θεμελιώδους συνταγματικής αρχής της αναλογικότητος του άρ. 25 Σ. Προς τούτο, σχετικά με το αυτοδιαγνωστικό τεστ πουπαρέχεται στους μαθητές, θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν οι εξής παράμετροι:

α. Δεν καθιερώνεται καμία απολύτως διαδικασία διασφάλισης όχι μόνο της legeartis διεξαγωγής του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, αλλά και αυτής ταύτηςτης υποβολής του προσώπου σε αυτήν, αφού για την απόδειξη του αρνητικούαποτελέσματος αρκεί δήλωση των γονέων, χωρίς να εξασφαλίζεται ότιπράγματι ο μαθητής έχει υποβληθεί στον διαγνωστικό έλεγχο.

β. Η υποβολή στον διαγνωστικό έλεγχο επιβάλλεται να γίνεται προ της Δευτέρας καιτης Πέμπτης. Έτσι, στα ενδιάμεσα διαστήματα ουδείς μπορεί να εξασφαλίσει ότιο μαθητής δεν θα είναι φορέας του κορωνοϊού και δεν θα διασπείρει αυτόνστην σχολική κοινότητα.

γ. Εξακολουθεί να υφίσταται ενεργή η υποχρέωση των μαθητών να φέρουνμάσκα εντός του σχολικού συγκροτήματος, καθώς και να τηρούν όλα τα έωςτώρα καθιερωθέντα μέτρα προστασίας. Αν πράγματι ο κίνδυνος διασποράς στηνσχολική κοινότητα κρινόταν από ένα αρνητικό αποτέλεσμα, ουδείς λόγος θα υπήρχενα τηρούνται τα λοιπά μέτρα προστασίας εντός του σχολικού συγκροτήματος.

δ. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του ταχέος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναιθετικό, ο μαθητής υποχρεούται να μεταβεί εντός 24 ωρών σε δημόσια δομή γιαεπαναληπτικό έλεγχο (η ίδια υποχρέωση δεν υφίσταται σε περίπτωση αρνητικούαποτελέσματος), ώστε προκύπτει το εύλογο ερώτημα ποιος ο λόγος να γίνειεπαναληπτικός έλεγχος αν το τεστ είναι υψηλής αποτελεσματικότητας καιγιατί δεν υποχρεούται σε επανέλεγχο αυτός, του οποίου το τεστ είχε αρνητικόαποτέλεσμα.

ε. Όπως αναγράφεται στο φύλλο οδηγιών χρήσης του παρεχόμενου τεστ καιειδικότερα στο Κεφάλαιο που αφορά την “Ερμηνεία των αποτελεσμάτων”, «ακόμη κιαν το αποτέλεσμα του τεστ είναι αρνητικό, ενδέχεται να υφίσταται λοίμωξη»,ενώ περαιτέρω μνημονεύεται ότι «… ο κορωνοϊός δεν μπορεί να ανιχνευθείακριβώς σε όλες τις φάσεις της λοίμωξης». Τούτο σημαίνει ότι, ακόμη κι αν τοτεστ έχει αρνητικό αποτέλεσμα, ενδέχεται να υφίσταται λοίμωξη και ναδιασπαρεί ο ιός στην σχολική κοινότητα.

στ. Όπως αναγράφεται στο φύλλο οδηγιών χρήσης του παρεχόμενου τεστ καιειδικότερα στο Κεφάλαιο “Περιορισμοί της μεθόδου”, «Το αντιγόνο μπορεί γενικά ναανιχνευθεί σε πρόσθια ρινικά επιχρίσματα κατά την οξεία φάση της λοίμωξης», εξαντιδιαστολής συνάγεται δε ότι στην ήπια φάση της λοίμωξης μπορεί να μηνανιχνευθεί το αντιγόνο, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος διασποράς τουκορωνοϊού από μαθητή που έφερε βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος. Περαιτέρωμνημονεύεται ότι «τα αρνητικά αποτελέσματα πρέπει να θεωρούνται προσωρινά καιθα πρέπει κατά περίπτωση να πραγματοποιείται τεστ PCR προς επιβεβαίωση» καιότι «Τα αρνητικά αποτελέσματα δεν αποκλείουν μια λοίμωξη από SARS-CoV-2». Κατά τούτο, ακόμη και σε περίπτωση μαθητών που φέρουν βεβαίωσηαρνητικού τεστ, τούτο δεν αποκλείεται να ήταν ψευδώς αρνητικό, με κίνδυνοδιασποράς του κορωνοϊού στην σχολική κοινότητα.

Εν όψει όλων των ανωτέρω, ουδείς εκπαιδευτικός μπορεί να αποκλείσει απότην εκπαιδευτική διαδικασία μαθητή που δεν επιδεικνύει την προβλεπόμενη στοάρθρο 2 της υπ’ αριθμ. ΔΙα/Γ.Π.οικ.22437/2021 ΚΥΑ σχολική κάρτα ούτε, βεβαίως,μπορεί ο εκπαιδευτικός να επικαλεσθεί συμμόρφωση στον Ν. 4790/2021 και στηνανωτέρω ΚΥΑ. Και τούτο διότι σε αυτήν την περίπτωση θα πρόκειται περίσυμμόρφωσης σε προδήλως παράνομη και αντισυνταγματική εντολή.

Σύμφωνα δε με το άρθρο 25 του Ν. 3528/2007 (Κώδικας Δημοσίων, πολιτικών,διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ΝΠΔΔ): «1. Ο υπάλληλος είναι υπεύθυνοςγια την εκτέλεση των καθηκόντων του και τη νομιμότητα των υπηρεσιακών τουενεργειών. 2. Ο υπάλληλος οφείλει να υπακούει στις διαταγές προϊσταμένων του.Όταν όμως εκτελεί διαταγή, την οποία θεωρεί παράνομη, οφείλει, πριν την εκτέλεση,να αναφέρει εγγράφως την αντίθετη γνώμη του και να εκτελέσει τη διαταγή χωρίςυπαίτια καθυστέρηση. Η διαταγή δεν προσκτάται νομιμότητα εκ του ότι ο υπάλληλοςοφείλει να υπακούσει σε αυτήν. 3. Αν η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική ήπαράνομη, ο υπάλληλος οφείλει να μην την εκτελέσει και να το αναφέρει χωρίςαναβολή. …».

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 36 της ΥΑ Φ.3//2002, «οι εκπαιδευτικοίεπιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται ηδιδασκαλία, η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Η πρόοδος, ηοικονομική ανάπτυξη, ο πολιτισμός και η συνοχή της κοινωνίας εξαρτώνται σε μεγάλοβαθμό από την ποιότητα της εκπαίδευσης και κατ’ επέκταση από τη συμβολή και τηνπροσπάθεια των εκπαιδευτικών. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες τωνεκπαιδευτικών οφείλουν να εναρμονίζονται με τους στόχους αυτούς».

Από την ανωτέρω διάταξη προκύπτει καταφανώς ότι ο ρόλος τωνεκπαιδευτικών πρέπει να είναι συνυφασμένος με την διδασκαλία, την εκπαίδευση καιτην διαπαιδαγώγηση των μαθητών, ενώ τυχόν εξαναγκασμός σε υποβολή αυτών σεδιαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, διά της απειλήςαποκλεισμού από την εκπαιδευτική διαδικασία, όχι απλώς έρχεται σε αντίθεση μετον ανωτέρω ρόλο τους, αλλά καθιστά την συμπεριφορά τους ελεγκτέα τόσοαπό πειθαρχικής όσο και από ποινικής απόψεως, καθισταμένης ερευνητέαςτης στοιχειοθέτησης του εγκλήματος της παράνομης βίας κατ’ άρθρον 330 του ΠοινικούΚώδικα, άλλως της παραβάσεως καθήκοντος κατ’ άρθρον 259 ΠΚ, ενώ περαιτέρωευθύνη μπορεί να προκύψει σε περίπτωση που μαθητής, κατόπιν εξαναγκασμένηςυποβολής σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, υποστεί σωματική βλάβη.

Τέλος, μόλις που χρειάζεται να αναφερθεί ότι με την διαδικασία δήλωσης τουαποτελέσματος του τεστ, όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 παρ. 3 της ανωτέρω ΚΥΑ,δεν διασφαλίζεται το απόρρητο των αποτελεσμάτων του τεστ, το οποίο, ωςζήτημα που άπτεται της προσωπικής υγείας, αποτελεί ευαίσθητο προσωπικόδεδομένο, ενώ περαιτέρω επιχειρείται αθέμιτη καταγραφή και επεξεργασίαδεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω της δήλωσης του αποτελέσματος στηνηλεκτρονική πλατφόρμα που μνημονεύεται στο ανωτέρω άρθρο.

 

Για όλους τους ανωτέρω λόγους

 

Δηλώνουμε ότι δεν συναινούμε στην υποβολή του τέκνου μας στον διαγνωστικόέλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, σε περίπτωση δε αποκλεισμού του από την εκπαιδευτική διαδικασία λόγω μη υποβολής στον ανωτέρω έλεγχο, θαπροβούμε σε άσκηση παντός νομίμουδικαιώματός μας.

Θα ήθελα εκ προοιμίου να σας υπενθυμίσω ή γνωστοποιήσω-ενημερώσω, σε

περίπτωση που δεν είστε γνώστης/στρια, των υπαρχόντων νομοθετικών πλαισίων

που ισχύουν (εθνικών και διεθνών) τα οποία, παράλληλα με τον ανώτατο κανόνα

Δικαίου , που είναι το Σύνταγμα, εξακολουθούν και είναι ενεργά και εν πλήρει ισχύ

και σαφώς υπερτερούν, προίστανται και υπερισχύουν κάθε κανονιστικής διάταξης ή

μεταγενέστερου εξαιρετικώς θεσπισθέντα νόμου , που ουδόλως τροποποιούν η

καταργούν αυτά ρητώς:

1) Άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος σε συνδ. με άρθρο 1 του Χάρτη Θεμελιωδών

Δικαιωμάτων της Ε.Ε. (Χ.Θ.Δ. ΕΕ) και άρθρο 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης

Δικαιωμάτων Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) περί σεβασμού της αξίας του ανθρώπου και

προστασίας δικαιωμάτων και ελευθερίας.

2) Άρθρ. 4 παρ. 1 Σ σε συνδ. με άρθρ. 20 ΧΘΔ ΕΕ και άρθρ. 14 ΕΣΔΑ (ισότητα

έναντι των νόμων και απαγόρευση διακρίσεων),

3) Άρθρ. 5 παρ. 1,2 σε συνδ. με άρθρ. 6 ΧΘΔ ΕΕ και άρθρ. 5 παρ. 1 της ΕΣΔΑ

(προστασία ατομικών δικαιωμάτων ζωής, τιμής κι ελευθερίας του ατόμου),

4) Άρθρ. 22 παρ. 1 του Σ σε συνδ. με άρθρ. 15 ΧΘΔ ΕΕ (δικαίωμα στην εργασία),

5) Άρθρ. 1 του ν. 3418/2005 ΚΙΔ (ορισμός ιατρικής πράξης, ασθενούς κλπ.),

6) Άρθρ. 12 του ν. 3418/2005 ΚΙΔ ( συναίνεση του ενημερωμένου ασθενή) σε

συνδ. με άρθρ. 338 του ν. 4512/2018 (ακύρωση οποιασδήποτε απόφασης

αντίθετης προς τον ν. 3418/2005) και άρθρ. 5 του ν. 2619/1998 ‘’κύρωση της

Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ανθρωπίνων

δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου σε σχέση με τις εφαρμογές της

βιολογίας και της ιατρικής’’, όπου αναφέρεται ρητώς ότι επέμβαση σε θέματα

υγείας μπορεί να υπάρξει μόνο αφού το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δώσει την

ελεύθερη συναίνεσή του, κατόπιν προηγούμενης σχετικής ενημέρωσής του,

7) Άρθρ. 6 της Οικουμενικής διακήρυξης της UNESCO για τη βιοηθική και τα

δικαιώματα του Ανθρώπου (περί συγκατάθεσης σε ιατρική πράξη),

8) Άρθρ. 25 του Σ (ανθρώπινα δικαιώματα και Αρχή του Κράτους Δικαίου),

9) Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών

Δεδομένων (ΕΕ 2016/679) (GDPR),

10) Άρθρ. 1 παρ. 1 και 2 του ν. 1566/1985 (Δομή και λειτουργία της

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις), όπου

αναγράφεται ότι ‘’σκοπός της πρ/θμιας και δ/θμιας εκπαίδευσης είναι να

συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των

διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών … κλπ,’’ και

παρακάτω ότι : ‘’ειδικότερα υποβοηθεί τους μαθητές : α) να γίνονται

ελεύθεροι, υπεύθυνοι, δημοκρατικοί πολίτες … και δ) η δημιουργία του

απαραίτητου παιδαγωγικού κλίματος με την ανάπτυξη αρμονικών

διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολείο και στην τάξη και με το σεβασμό προς

την προσωπικότητα του κάθε μαθητή’’,

11) Άρθρ. 36 του ΦΕΚ 1340/2002-Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 ‘’καθήκοντα και

αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών διδασκόντων’’ …οι εκπαιδευτικοί επιτελούν

έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η

διδασκαλία, η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Η πρόοδος,

η οικονομική ανάπτυξη, ο πολιτισμός και η συνοχή της κοινωνίας εξαρτώνται

σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της εκπαίδευσης και κατά επέκταση από

τη συμβολή και την προσπάθεια των εκπαιδευτικών. Τα καθήκοντα και οι

αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών οφείλουν να εναρμονίζονται με τους

στόχους αυτούς,

12) Άρθρ. 24 του ν. 3528/2007 (Υ.Κ.), όπου αναγράφεται η πίστη στο Σύνταγμα

και άρθρ. 25 Υ.Κ. όπου γίνεται λόγος για νομιμότητα των υπηρεσιακών

ενεργειών και μάλιστα στην παρ. 3 του ιδίου άρθρου, αναγράφεται ρητώς ότι

ο υπάλληλος οφείλει να μην εκτελέσει διαταγή που είναι προδήλως

αντισυνταγματική ή παράνομη.

Η μερική δε, ή πλήρης αντίθεση των όποιων κανονιστικών διατάξεων επί των

ανωτέρω, καθίσταται σαφώς παράνομη και αντισυνταγματική, ικανή να επισύρει

και ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση που ήθελε υπαχθούν σε συγκεκριμένα

ποινικά αδικήματα κατά αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση, των

υπ΄αυτών αυτουργών, ως εκτελεστών, προσώπων.

 

 

…………………………., ….-04-2021

Οι δηλούντες γονείς