Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2022

Διαρκῶς ἀνίερος ἐπιβράβευσις…

 


Γράφει ὁ κ. Ἀναστάσιος Πολυχρονιάδης, Δρ. Θεολογίας

Διαβάζοντας στὸ πρακτορεῖο ἐκκλησιαστικῶν εἰδήσεων romfea.gr (9/12/2022) τὶς ἀποφάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, ποὺ συνῆλθε ἀπὸ τὶς 7-9/12/2022, σταθήκαμε σὲ ἐκείνη περὶ τῆς ἀποστολῆς συγχαρητήριου Συνοδικοῦ ἐγγράφου πρὸς τὸν Μητροπολίτη Ἀλεξανδρουπόλεως, Ἄνθιμο, «γιὰ τὴν ὑπ’ αὐτοῦ ἔκδοση ἀναμνηστικοῦ μεταλλίου μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς συμπλήρωσης 100 ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἵδρυση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως» (romfea.gr).

Μὲ ἀποκλίνουσες, ὡς πρὸς τὸ Ὀρθόδοξο δόγμα, θέσεις τοῦ ἐν λόγῳ μητροπολίτη εἴχαμε ἀσχοληθεῖ σὲ παλαιότερη ἀνάρτησή μας στὴ romfea.gr. Ἐδῶ, θὰ μνημονεύσουμε ἐκείνη περί τῆς, ἐκ μέρους του, ἀνατροπῆς τῆς Ὀρθόδοξης Σωτηριολογίας.

Περὶ τῆς θεοπνευστίας τοῦ Εὐαγγελίου

…μὲ ἀφορμή, τὴ θέση τοῦ Μητροπολίτη Ἀλεξανδρουπόλεως περὶ τοῦ Ἁγίου Φωτός, ἐνθυμούμαστε μία ἀκόμη τοποθέτησή του σχετικὰ μὲ τὸ Εὐαγγέλιο, τὴν ὁποία διατύπωσε ἀπὸ βήματος δημόσιου τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ.

«Ἐγώ», τόνισε, «θὰ πῶ αὐτὸ ποὺ λέει ἡ Ἐκκλησία, δηλαδὴ τὸ πλήρωμα τῶν πιστῶν». «Θὰ ἀφουγκραστῶ τοὺς χριστιανούς, τί λένε, ποιὸ θεωροῦν σωστό. Ἀκόμη καὶ ἂν αὐτὸ ποὺ οἱ Χριστιανοί μας θεωροῦν σωστό, ἀκόμη κι ἂν εἶναι ἀντίθετο μὲ τὸ Εὐαγγέλιο, ἐγὼ θὰ ὑπερασπιστῶ αὐτὸ ποὺ λένε οἱ Χριστιανοί μας, γιατί οἱ Χριστιανοί μας ἔφτιαξαν τὸ Εὐαγγέλιο, δὲν ἔφτιαξε τὸ Εὐαγγέλιο τὴν Ἐκκλησία».

Τί νὰ εἰπωθεῖ γιὰ τὸ ἐν λόγῳ σχόλιο τοῦ μητροπολίτη; Δηλαδή, γιὰ τὴν ἐκ μέρους του ἀμφισβήτηση τῆς θεοπνευστίας τοῦ Εὐαγγελίου, γεγονὸς ποὺ ἀνατρέπει πλήρως τὴν Ὀρθόδοξη Σωτηριολογία.

Γιὰ ἀπάντηση ἀρκεῖ τὸ Παύλειο τῆς Πρὸς Γαλάτας (1,11) «Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ’ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον», καθώς καὶ ἐκεῖνο τῆς Β΄ Τιμόθεον (3,16) «πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος» καὶ φυσικὰ τὸ Κυριακό: «ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ᾿ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν» (romfea.gr)».

Συνεπῶς, ἡ ἀπόδοση συγχαρητηρίων ἐκ μέρους τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ Ἀλεξανδρουπόλεως Ἀνθίμου ἁπλὰ ἐπιβεβαιώνει τὴν ἐπιβράβευση τῆς διαστρέβλωσης τοῦ ἀποκαλυπτικοῦ λόγου τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῆς σημασίας τῆς Θεοπνευστίας του. Αὐτὸ θέλουν οἱ «χριστιανοὶ» ἀπὸ τοὺς ἐπισκόπους τους; Ἢ μήπως ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως θέτοντας ὡς προπέτασμα τὸν ἀφηρημένο ὅρο «χριστιανοί», θέλει νὰ καλύψει τὴν παρὰ σκοπὸν στροφὴ στὴν κατηφόρα, μακριὰ ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη πνευματικότητα;

Διαρκῶς ἀνίερος ἐπιβράβευσις... - Ορθόδοξος Τύπος (orthodoxostypos.gr)