Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017

ΟΙ ΑΘΕΟΙ ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΘΕΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΩΝ

ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΘΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΛΛΑ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΑ-ΘΡΗΣΚΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝ-ΘΡΗΣΚΕΙΑΚΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ


http://www.augoustinos-kantiotis.gr/wp-content/uploads/2014/06/%CE%9F%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%9D%CE%91-%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%A7%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A5.jpg


Αιτούμαστε απαλλαγή από το ισχύον νέο μάθημα των Θρησκευτικών, γιατί τούτο δεν είναι μάθημα ορθόδοξης πνευματικότητας, αλλά είναι μάθημα δια-θρησκειακής και παν-θρησκειακής πνευματικότητας.
Αυτό σημαίνει ότι,με βάση το αναλυτικό του πρόγραμμα, είναι μάθημα κατηχητικό, διότι δεν παρέχει μόνο γνώσεις για τις άλλες θρησκείες, αλλά καλλιεργεί θρησκευτικά βιώματα των ορθόδοξων μαθητών στις άλλες θρησκείες, των οποίων δεν αποτελούν μέλη οι ορθόδοξοι μαθητές.
Το εν λόγω νέο μάθημα κατηχεί και προσηλυτίζει στην εκκοσμίκευση, στον θρησκευτικό σχετικισμό και στην άρνηση της αποκλειστικότητας της Αλήθειας της Ορθόδοξης Πίστεως και της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία είναι η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Συμβόλου της Πίστεώς μας.
Εμείς οι γονείς είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί και έχουμε βαπτίσει και το παιδί μας ορθόδοξο.
Για τους ανωτέρω λόγους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Συντάγματος της Χώρας, οι οποίες αναφέρονται στη συνημμένη μελέτη του καθηγητή του Εκκλησιαστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. Κυριάκου Κυριαζόπουλου με τίτλο «Ποιό μοντέλο του μαθήματος των θρησκευτικών προβλέπουν το Διεθνές Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Σύνταγμα;» :
1 - δεν συναινούμε στην παρακολούθηση από το παιδί μας της διδασκαλίας του νέου μαθήματος των θρησκευτικών με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά γνωρίσματά του, που περιέχονται στο αναλυτικό του πρόγραμμα, και
2 - ασκούμε το διεθνές και συνταγματικό μας δικαίωμα στην απαλλαγή του παιδιού μας από την παρακολούθηση της διδασκαλίας του εν λόγω νέου μαθήματος των θρησκευτικών, από την εξέτασή του, και από τη βαθμολόγησή του.
Στηρίζουμε την παρούσα αίτησή μας στη νομική επιχειρηματολογία που περιέχεται σε αυτήν τη συνημμένη μελέτη. Και τη νομική επιχειρηματολογία αυτής της μελέτης υιοθετούμε ως νομική επιχειρηματολογια της παρουσας αιτησεως μας. 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

 ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ