Τετάρτη, 7 Απριλίου 2021

Προσέχετε ἀπὸ τῶν Ἀρχιερέων ποὺ σήμερον δὲν ἀντελήφθησαν τὴν ἀπάτην τοῦ Κορωνοϊοῦ, διότι οὔτε αὔριον θὰ ἀντιληφθῶσιν τὴν ἔλευσιν τοῦ Ἀντιχρίστου!


36 χρόνια Νοσηλεύτρια (Θεσσαλονίκη):
ΔΕΝ εμπιστευόμαστε τα νέα εμβόλια όπως και πολλοί Γιατροί, οι οποίοι δεν μπορούν να μιλήσουν...

Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα, άτομα που στέκονται και εσωτερικός χώροςΠροσέχετε ἀπὸ τῶν Ἀρχιερέων ποὺ σήμερον δὲν ἀντελήφθησαν τὴν ἀπάτην τοῦ Κορωνοϊοῦ, διότι οὔτε αὔριον θὰ ἀντιληφθῶσιν τὴν ἔλευσιν τοῦ Ἀντιχρίστου!
Μὴ πορευθῆτε ὀπίσω αὐτῶν.
Καὶ δὲν ἐννοῶ τόσον τὴν φυσικὴν πορείαν ὀπίσω αὐτῶν, ὅσον τὴν πνευματικήν, δηλαδὴ τὰ φρονήματά τους. 

Ἐφ᾿ ὅσον εὑρίσκονται ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἱερουργοῦν, τὰ Μυστήρια ποὺ ἐπιτελοῦν ἔχουν ἰσχῦν καὶ ἐνεργοῦν. Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα ὅμως, ὅ,τι σᾶς λέγουν νὰ τὸ διυλίζετε.

 Ludmilla Simone