Σάββατο, 15 Μαΐου 2021

Ἐπιστολὴ μητέρας γιὰ τὸ ἐμβόλιο στὸν Μητροπολίτη Φλωρίνης: «Μπορεῖ αὐτὸς πού ἐπιβάλει ἐπιτίμιο, νὰ ἐπωφελεῖται ἀπὸ τὴν ἔκτρωση πού ἐπιτιμᾶ; Τί ἔγινε ξαφνικὰ ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ;»

 

Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ μίας μητέρας πρὸς τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φλωρίνης Πρεσπῶν & Ἐορδαίας κ.κ. Θεόκλητο, ἀπὸ πνευματικό του τέκνο.
Σεβασμιώτατε πάτερ,
Ὀνομάζομαι Μαρία Λ. καὶ καταφεύγω νὰ σᾶς ἀπευθύνω ἀνοιχτὴ ἐπιστολὴ ἂν καὶ ἀρχικὰ σκέφτηκα νὰ ὑποβάλω τὸ ἐρώτημά μου στὴν Κυριακάτικη Λειτουργία, ὅμως ὁ ἐφημέριος τῆς ἐνορίας μοῦ διεμήνυσε ὅτι αὐτὸ εἶναι ἀνεπίτρεπτο καὶ μάλιστα γιὰ γυναίκα τὴν ὥρα τῆς Λατρείας.
Εἶμαι 57 χρονῶν καὶ ἔμεινα ἔγκυος πρὶν 20 χρόνια. Στὸν προγεννητικὸ ἔλεγχο ὅταν ὁ γιατρός μοῦ ἀνακοίνωσε ὅτι θὰ γεννοῦσα παιδὶ μὲ ἀναπηρία καὶ νοητικὴ ὑστέρηση ἔχασα τὴν γῆ κάτω ἀπ΄ τὰ πόδια μου. Τόσο ὁ γυναικολόγος ὅσο καὶ ὁ σύζυγός μου ἦταν κατηγορηματικοὶ καὶ προχωρήσαμε σὲ διακοπὴ κύησης. Μέσα μου μὲ... ἔτρωγε καὶ μὲ βάραινε αὐτὴ ἡ ἀπόφαση καὶ ἐνῶ δὲν εἶχα ἰδιαίτερη σχέση μὲ ἐκκλησία, μία φίλη μὲ συμβούλεψε νὰ μιλήσω μὲ μία κυρία τῆς ἐκκλησίας ποὺ ἔκανε κύκλο γραφῆς στὸ χωριό μας. Αὐτὴ μὲ τὴν σειρά της μὲ ἐνθάρρυνε νὰ ἐξομολογηθῶ σὲ ἕναν ἱερέα καὶ μοῦ πρότεινε ἐσᾶς. Ἀκόμα θυμᾶμαι σὰν τώρα ἐκείνη τὴν πρώτη μου ἐξομολόγηση. Μοῦ εἴπατε πὼς ἡ ἐκκλησία δὲν δέχεται τὴν ἄμβλωση στὰ ἄτομα μὲ ἀναπηρία σὲ καμία περίπτωση. Μοῦ εἴπατε πὼς πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζουμε τὰ ἄτομα μὲ ἀναπηρία ὅπως τοὺς φυσιολογικοὺς ἀνθρώπους καὶ μὲ προθυμία νὰ σηκώνουμε τὸν Σταυρὸ ποὺ θὰ μᾶς δώσει ὁ Θεός. Μὲ ἐνθαρρύνατε νὰ τολμήσω νέα ἐγκυμοσύνη καὶ ὅ,τι δώσει ὁ Θεὸς (δόξα τῷ Θεῷ ἔχω μία ὑγιέστατη κόρη). Μοῦ εἴπατε ὅμως ὅτι ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ εἶναι πάνω ἀπὸ τὴν ἐπιστήμη καὶ ὅτι δὲν ἔχουμε δικαίωμα νὰ παίρνουμε τέτοιες ἀποφάσεις ἔστω καὶ ἂν τὸ ἐπιτρέπει ὁ νόμος τοῦ κράτους καὶ μοῦ δώσατε ἐπιτίμιο νὰ μὴν κοινωνήσω 2 χρόνια.

Μὲ ἔκπληξή μου παρακολουθῶ τὴν στάση πολλῶν κληρικῶν στὸ θέμα τῶν ἐμβολίων.  Ἀκούω κηρύγματα γιά  ὑπακοὴ στὴν ἐπιστήμη ποὺ εἶναι ἀλάνθαστη. Ἀκούω  γιά κοινωνικὴ συνείδηση, γιὰ ὑπακοὴ στὸν νόμο τοῦ κράτους, γιὰ ἀγάπη καὶ οἰκονομία.

Μαθαίνω ὅτι ἡ χρήση κυτταρικῶν σειρῶν ἀπὸ ἐκτρωμένα ἔμβρυα, στὴν ἀνάπτυξη ἢ ἀξιολόγηση τῶν ἐμβολίων, δὲν δημιουργεῖ ἠθικὸ ζήτημα. Σὲ ἐκκλησιαστικοὺς κύκλους ἀκούω νὰ γίνεται λόγος γιὰ νόμιμη ἔκτρωση. Θὰ μποροῦσε δηλαδὴ κάποιος νὰ χρησιμοποιήσει καὶ τὸ δικό μου πού ἐκτρώθηκε νόμιμα; Πόσα χρόνια μετὰ τὴν ἔκτρωση ἐπιτρέπεται ἡ ἀξιοποίηση τοῦ ἐμβρύου;  Δεν ἐλέγχονται ὅσοι θὰ χρησιμοποιοῦσαν τὸ δικό μου ἔμβρυο; Βέβαια οἱ ἐμβολιαζόμενοι ἐπωφελοῦνται και  χρησιμοποιοῦν ἕνα ὑγιές, τὸ δικό μου δυστυχῶς ἢ εὐτυχῶς δὲν ἦταν.

Μὲ ὅση εὐκολία μὲ ἐπιτιμήσατε γιατί δὲν σήκωσα τὸν Σταυρὸ πού μοῦ ἔδωσε ὁ Θεός, μὲ τὴν ἴδια φτάσατε ἀπὸ τὸ «Ἠμὶν οὐκ ἔξεστιν ἀποκτεῖναι οὐδένα» στὸ «συμφέρει ἕνα ἄνθρωπον ἀπολέσθαι ὑπὲρ τοῦ λαοῦ» καὶ τῆς ὑγείας σας βεβαίως.

Μαθαίνω ὅτι ἡ κυρία ποὺ ἔκανε τὸν κύκλο στὸ χωριὸ μας ἐμβολιάστηκε καὶ παροτρύνει καὶ ἄλλες. Ἀκούω ὅτι ἐμβολιαστήκατε καὶ σεῖς ἀλλὰ δὲν τὸ πιστεύω γιατί δὲν εἶδα φωτογραφίες σας. Εἶναι ἀλήθεια; Μπορεῖ αὐτὸς πού ἐπιβάλει ἐπιτίμιο νὰ ἐπωφελεῖται ἀπὸ τὴν ἔκτρωση πού ἐπιτιμᾶ;

Τί ἔγινε ξαφνικὰ ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ;

Ὁ γιατρὸς πού μοῦ σύστησε τὴν ἔκτρωση δὲν ἦταν ἡ ἐπιστήμη;

Ἡ διακοπὴ κύησης γιὰ ἰατρικοὺς λόγους δὲν ἦταν νόμος τοῦ κράτους;

Τὸ ἐπιτίμιό μου ἦταν λάθος; Καὶ ἂν δὲν ἦταν λάθος ποιὸ εἶναι τὸ δικό σας ἐπιτίμιο καὶ ποιὸς θὰ τὸ ἐπιβάλει;

Περιμένω τὴν ἀπάντησή σας καὶ ἕως τότε δὲν ἀσπάζομαι τὴν δεξιὰ σας (λόγῳ πανδημίας βεβαίως).

Μ.Λ.

ΣΧΟΛΙΟ "ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ":

Τὸ ἀνωτέρω κείμενο τὸ παραθέτουμε ἀκριβῶς ὅπως μᾶς ἐστάλη μὲ ἠλεκτρονικὴ ἀλληλογραφία. Δὲν ἐπιδιώξαμε νὰ μάθουμε λεπτομέρειες οὔτε νὰ ἔρθουμε σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸν ἀποστολέα, ἐφόσον πέρα ἀπὸ τὴν προσωπικὴ διάσταση τὸ θέμα ἀφορᾶ τὸ σύνολο τῶν μελῶν τῆς ἐκκλησίας, καθώς, πολλοὶ πιστοὶ εἶναι σκανδαλισμένοι ἀπὸ τὶς δημόσιες τοποθετήσεις ἐκκλησιαστικῶν ἀνδρῶν ποὺ φαίνεται νὰ παρακάμπτουν τὸ ζήτημα τῆς χρησιμοποίησης κυττάρων ἀπὸ ἔμβρυα ποὺ θανατώθηκαν μὲ ἔκτρωση. Ἐξάλλου ἂν τὸ ζήτημα δὲν εἶναι καὶ πνευματικὸ ἀλλά μόνο ἐπιστημονικὸ τότε δὲν χρειάζονται οἱ τοποθετήσεις δημοσίων ἀνδρῶν (πολιτικοί, ἐκκλησιαστικοὶ ἡγέτες καὶ ἄλλοι) παρὰ μόνο τῶν ἐπιστημῶν.

4 σχόλια:

 1. Ο Μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος έβαλε στην μητέρα πριν 20 χρόνια 2 χρόνια ακοινωνησία, όταν του εξομολογήθηκε ότι είχε κάνει έκτρωση!
  Ενώ ο ίδιος αλλά και πολλοί Επίσκοποι σήμερα, κάνουν το εμβόλιο του κορωνοϊού, που παράχθηκε σε δοκιμές από εκτρωμένα εμβρυικά κύτταρα!!!

  Επομένως καλά του είπε στην επιστολή της:
  «Μπορεῖ αὐτὸς πού ἐπιβάλει ἐπιτίμιο, νὰ ἐπωφελεῖται ἀπὸ τὴν ἔκτρωση πού ἐπιτιμᾶ; Τί ἔγινε ξαφνικὰ ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ;»

  Απάντηση
 2. Τελικά να μας απαντήσουν οι Συνοδικοί και Εκκλησιαστικοί μας ταγοί: Τα συγκεκριμένα εμβόλια για τον κορωνοϊό που κυκλοφορούνται στην χώρα μας, έχουν ή όχι ηθικό δίλημμα και πνευματικές επιπτώσεις; Γιατί οι Συνοδική Επιτροπή Βιοηθικής μας κρύβει την αλήθεια;;;
  Αν έχουν πνευματικές επιπτώσεις, τότε γιατί κάνουν το εμβόλιο; Αν δεν έχουν (όπως λένε), τότε γιατί τόσα χρόνια ονομάζουν φόνο την έκτρωση, και φονείς τους γονείς που την επιτελούν;

  Απάντηση
 3. Η αδελφή ψυχή απέδειξε, με την δοκιμασία της και με την υπακοή της, πως αγαπά την Αλήθεια.Για να πάρει απάντηση όμως από την άλλη μεριά η αξιότιμη κυρία, χρειάζονται δυο πράγματα: Ταπείνωση και λεβεντιά! Μακάρι να την δούμε γραμμένη, να την διαβάσουμε και να χαρούμε. Διότι θα είναι μεγάλο το όφελος, όχι μόνο για την ίδια αλλά και για τον πιστό λαό της Αγίας μας Εκκλησίας σ' αυτά τα δύσκολα χρόνια, αν πάρει την απάντηση που ζητά και προφανώς της οφείλεται.

  Απάντηση
 4. ΘΑ ΤΡΊΖΟΥΝ ΤΑ ΚΟΚΑΛΑΚΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΊΝΟΥ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΑΊΡΝΕΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΕΤΡΕΧΕ ΑΠΟ ΠΙΣΩ Ο ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΑΚΟΥΓΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΙΟ ΣΡΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟΣΟ ΕΥΚΟΛΑ ΤΑ ΞΈΧΑΣΕ???????...ΚΡΙΜΑ ΑΠΟΓΟΉΤΕΥΣΗ

  http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2021/05/blog-post_71.html#more