Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021

ΑΜΒΛΩΣΙΣ: ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΙΣ Ἤ ΕΓΚΛΗΜΑ;

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου

Θόρυβος προέκυψε καὶ πάλιν περὶ τοῦ σοβαροτάτου ζητήματος τῶν ἀμβλώσεων καὶ ἀπεκαλύφθησαν πολλῶν καρδιῶν διαλογισμοί, μὲ ἀφορμὴ μία ψῆφο, ὑπὲρ τῆς ὀφειλομένης προστασίας τοῦ παιδιοῦ (ποὺ εἶναι ἄνθρωπος) ἀπὸ τὴν στιγμὴ τῆς συλλήψεώς του.

Κομματικὲς τοποθετήσεις καὶ ἀξιοποιήσεις-ἐκμεταλλεύσεις, ἀνακοινώσεις, «ἠχηρὰ ἀδειάσματα» καὶ διευκρινίσεις μὲ μᾶλλον ἀντιφατικὸ περιεχόμενο.

Δὲν ἔχω τὴν διάθεση νὰ κρίνω τὴν ὑποκριτικὴ καὶ κατ’ εὐφημισμὸν ἢ καθόλου δημοκρατικὴ συμπεριφορὰ μερικῶν, οἱ ὁποῖοι, ὑπερασπιζόμενοι τάχα τὸ δικαίωμα αὐτοδιαθέσεως τῶν γυναικῶν, καταπατοῦν, τὴν ἴδια ὥρα, τὸ δικαίωμα ὄχι μόνο τῶν ἀνυπεράσπιστων παιδιῶν στὴ ζωή, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων νὰ ἔχουν ἄποψη καὶ νὰ τὴν ἐκφράζουν, ἀκόμη καὶ ὅταν οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ἔχουν καὶ ρόλο θεσμικό! Σπεύδουν μάλιστα ἄλλοι νὰ τοὺς ἀπαξιώσουν, βάζοντάς τους τὴν ταμπέλα τοῦ ἀκραίου καὶ ἄλλοι νὰ τοὺς «ἀδειάσουν», χρησιμοποιώντας ὄχι τὸν διάλογο καὶ τὴν κατάθεση ἐπιχειρημάτων, ἐκφράζοντας, ὅμως, στὴν οὐσία ἐνόχληση, γιατί ἐπανέρχονται θέματα λελυμένα!

Δὲν πρόκειται ἐπίσης νὰ θυμίσω τὸ βάρος τῆς ἁμαρτίας, τὸ ὁποῖο εἶναι γνωστὸ σὲ ὅλους, οὔτε τὸ ἐντονότατο δημογραφικὸ πρόβλημα τῆς γηρασμένης ταλαίπωρης Πατρίδος, ποὺ καθὼς φαίνεται μᾶλλον δὲν συγκινεῖ καὶ οὔτε ἐνδιαφέρει πολλούς.

Θὰ κάνω ὅμως μία ἀναφορά, μία ἐπίσκεψη τῶν ὀνομάτων ποὺ ἐμπλέκονται σὲ αὐτὴν τὴν θλιβερὴ ὑπόθεση.

Τί σημαίνει ἄμβλωση; Ἡ λέξη προέρχεται ἀπὸ τὸ ἀρχαῖο ρῆμα ἀμβλίσκω, ποὺ μεταξὺ ἄλλων σημαίνει ἀποβάλλω διὰ βιαίων μέσων, καὶ τὸ ἀμβλῶ ποὺ σημαίνει ἀφαιρῶ ἑκούσια τὴ ζωή τοῦ ἐμβρύου!

Ἡ ἔκτρωση, πάλι, προέρχεται ἀπὸ τὸ ρῆμα ἐκτιτρώσκω ποὺ σημαίνει πληγώνω, προξενῶ φθορά, τραυματίζω.

Χρειάζεται, ἆραγε, κάτι περισσότερο γιὰ τὴν ἀλήθεια τῶν πραγμάτων;

Αὐτὴ ἡ ἀλήθεια δὲν ἀλλάζει, ὅσες πλειοψηφίες καὶ ἂν τὴν πολεμήσουν!

Διερωτᾶται κάποιος σὲ ἕνα ἱστότοπο· «….ἐπιλέγουν ἐν ἔτῃ 2021 (ἡ ἀνορθογραφία δική του) νὰ ἀγνοοῦν τὸ δικαίωμα τῆς ἐπιλογῆς καὶ τῆς αὐτοδιάθεσης τῶν γυναικῶν στὰ σώματά τους ὑποστηρίζοντας τὴν ἀναχρονιστικὴ πρόβλεψη». Θὰ πρότεινα στὸν οὑτωσὶ διαμαρτυρόμενο νὰ δεῖ τὴν ταινία «ἡ σιωπηλὴ κραυγὴ» καὶ ἐκεῖ θὰ κατανοήσει, ἐὰν πρόκειται περὶ αὐτοδιαθέσεως τοῦ σώματος τῶν γυναικῶν (καὶ αὐτὸ τὸ «δικαίωμα» εἶναι συζητήσιμο) ἢ περὶ ἐγκλήματος εἰς βάρος ἀθῴου καὶ ἀνυπεράσπιστου βρέφους-ἀνθρώπου! Καὶ βέβαια δὲν θὰ ἀντιστρέψω τὸ ἐρώτημα, ἐὰν ἐν ἔτει 2021 ἐπιτρέπονται τέτοιες βίαιες καὶ ἐγκληματικὲς ἐνέργειες, μὲ τέτοιες προφάσεις… τὴν στιγμὴ ποὺ διακηρύσσουμε (ὑποκριτικά;) πώς εἴμαστε ἐναντίον τῆς βίας καὶ τοῦ ἐκφοβισμοῦ (bulling) σὲ βάρος καὶ μεταξὺ τῶν παιδιῶν.

Τὸ ἀπόρρητο τῆς ἐξομολογήσεως, ἐπιπλέον, δὲν ἐπιτρέπει νὰ ἀναφέρουμε ἀληθινά, ἀναρίθμητα περιστατικὰ καὶ νὰ δείξουμε πόσο τελικὰ εἰς βάρος καὶ τῶν ἴδιων τῶν γυναικῶν καὶ τῶν νέων κοριτσιῶν, ἀπὸ ψυχολογικῆς κυρίως πλευρᾶς, εἶναι αὐτὴ ἡ ἐπέμβαση. Γιατί μπορεῖ νὰ στηλιτεύουμε τὸ ἔγκλημα, ἀλλὰ ἡ πόρτα τῆς ἀγάπης μας καὶ ἡ ἀγκαλιά μας εἶναι ἀνοικτὴ γιὰ τοὺς συν-ἀνθρώπους μας ποὺ ἔπεσαν καὶ σ’ αὐτὴ τὴν ἁμαρτία καὶ ἐπιθυμοῦν τὴν λύτρωση διὰ τῆς μετανοίας!

Τελικά, ἡ ἀλήθεια μπορεῖ νὰ εἶναι, ὅπως λέει ὁ λαός, πικρὴ ἢ καὶ μαύρη καὶ νὰ ἔχει καὶ τίμημα σκληρό, ἀκριβό, ἀλλὰ τὸ ἀξίζει! Γιατί δὲν χάνεται ποτέ. Προάγει τὴν αὐθεντικότητα, τὴν ἀλήθεια τοῦ ἴδιου τοῦ ἀνθρώπου. Γιὰ μᾶς, μάλιστα, τοὺς Χριστιανούς, Ἀλήθεια εἶναι ὁ Ἴδιος ὁ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ οἱ Λόγοι Του καὶ εἶναι εὐτυχεῖς, ἀληθινὰ ἐλεύθεροι, ἀληθινὰ προοδευτικοί, ἀξιέπαινοι καὶ ἀξιότιμοι ὅσοι ἔχουν τὸ κουράγιο νὰ Τὸν ἀκολουθοῦν!