Τετάρτη, 12 Μαΐου 2021

Σ΄ αὐτὸν τὸν ἁπλὸ καὶ ταπεινὸ παπὰ ποὺ διώχθηκε καὶ διώκεται ἀπὸ τοὺς προϊσταμένους...

Σ΄ αὐτὸν τὸν ἁπλὸ καὶ ταπεινὸ παπὰ ποὺ διώχθηκε καὶ διώκεται ἀπὸ τοὺς προϊσταμένους...

Γράφει ὁ παπα-Παῦλος Καλλίκας
ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΓΡΑΦΑΣ
(Ὠδὴ στὸν Τριημερίτη* παπὰ)
Σ’ αὐτὸν τὸν ἁπλὸ καὶ ταπεινὸ παπὰ
Πού ἔπραξε ἀφόβως κατὰ τὰς Γραφᾶς,
στιγμὴ δὲν ἐλογάριασε τὸ «κατ΄ οἰκονομία» τοῦ Ἀγά,
πού τὸν ξεπερνᾶ...

 Σ΄ αὐτὸν τὸν ἁπλὸ καὶ ταπεινὸ παπὰ

πού δὲν τσάκισε τὴν μέση του σταλιὰ

στὶς ὀρέξεις τῶν κρατούντων,

πού ὑπάλληλο τὸν θέλουν στὴν νέα τους γενιά.

 

Σ΄ αὐτὸν τὸν ἁπλὸ καὶ ταπεινὸ παπὰ

πού στέκεται μὲ σεβασμὸ στὴν Ἅγια Τράπεζα μπροστὰ

δίχως φίμωτρα καὶ ἄλλα «ναὶ μὲν …ἀλλά»,

πού τὸν κάνουν φουκαρά, ὁ κόσμος νὰ γελᾶ.

 

Σ’ αὐτὸν τὸν ἁπλὸ καὶ ταπεινὸ παπά,

πού μὲ Χάρη λειτουργὰ καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ κοιτᾶ,

δίχως νὰ φοβᾶται νὰ μιλᾶ.

«Τοῦ Κυρίου ἐσμὲν» παιδιά.

 

Σ’ αὐτὸν τὸν ἁπλὸ καὶ ταπεινὸ παπὰ

πού δὲν δέχεται σὲ καμπάνια καμιὰ

μαριονέτα νὰ σταθεῖ, νὰ λέει «μπλά, μπλά, μπλά…»

μήτε καὶ τοῦ πρέπει φόβο νὰ πουλᾶ.

Χριστὸς Ἀνέστη, παιδιά!!!

 

Σ΄αὐτὸν τὸν ἁπλὸ καὶ ταπεινὸ παπά,

πού ὅταν περάσει ἡ συμφορὰ

τὸ μέτωπό του θὰ λαμποκοπᾶ,

γιατί δὲν ξεπουλήθηκε,

αὐτόκλητος σωτήρας δὲν συστήθηκε,

 

Τιμὴ σὲ αὐτὸν τὸν παπὰ

πού διώκεται μὲ ἀργία, ἐξορία καὶ μὲ χίλια δυὸ δεινὰ

ἀπὸ τὸν «πιό… πιό… πιό…» ἀξεπέραστο Μεγαλοπαπά.

Παράσημα εἶναι ὅλα αὐτὰ ποὺ λαμποκοπᾶν

στὸ τριμμένο μαῦρο ράσο, ποὺ φοράει καὶ τιμᾶ.

 

Μὴ σκιάζεσαι πατέρα,

ὁ ἄρχοντας τοῦ κόσμου τούτου κυβερνᾶ δῶ πέρα.

Μὰ ὅταν ξημερώσει θὰ φανεῖ πιὸ καθαρὰ

ποιὸς χάδευε αὐτιά, ποιὸς τὴν κυρα-Δέσποινα** προσκυνᾶ.

καὶ ποιος τελικά, λαλοῦσε … κατὰ τὰς γραφᾶς.

 

παπα-Παῦλος Καλλίκας

(Ἀφιερωμένο στοὺς Πατέρες ποὺ διώχθηκαν καὶ διώκονται γιὰ τὴν Ἁγία Ἀνυπακοή τους, ἀπὸ τοὺς προϊσταμένους τους.)

*Ὁ παππᾶς ποὺ δὲν δέχτηκε τὴν Μεγαλοσαββατιάτικη παρωδία τῶν 9.00 μ.μ.

**Δέσποινα = ἡ κοιλία, ἡ πολυφαγία καὶ ἡ πολυποσία, καὶ ὅλα τὰ πάθη ποὺ τὴν συνοδεύουν.