Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2015

Μία-μία καταλύονται οι Ορθόδοξες Παραδόσεις (πρακτικὰ και θεωρητικά) από τον πατρ. Βαρθολομαίο!


Η Πατριαρχική επίσκεψη στην Ιταλία (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Πηγή: "agioritikovima"

Η Πατριαρχική επίσκεψη στην Ιταλία (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

"Π.Π.": Ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος καὶ ἡ συνοδεία του, συνεχίζει νὰ τιμᾶται ἀπὸ τοὺς ἑτερόδοξους, νὰ συλλέγει διδακτορικούς τίτλους, νὰ συμπροσεύχεται, νὰ διδάσκει τὴν κακοδοξία περὶ διηρημένης Ἐκκλησίας, νὰ δέχεται λείψανα τοῦ ἁγίου Μινιάτου (ὑπάρχει τέτοιος ἅγιος στὰ Συναξάριά μας;). Ἐπίσης βρῆκε τὴν εὐκαιρία νὰ ἐκθειάσει τὸ συγκρότημα Rondine στο οποίο «προετοιμάζονται οι αυριανοί ηγέται των πατρίδων αυτών οι οποίοι θα εργασθούν διά την καταστολήν των παθών και θα συμβάλουν εις την επικράτησιν της ειρήνης».
     Ὁ Οἰκουμενισμὸς συνεχῶς προωθεῖται, ἐπεκτείνεται καὶ ριζώνει, καὶ οἱ Ποιμένες μετὰ τῶν Πιστῶν τὸν παρακολουθοῦν ἀπαθῶς κοινωνοῦντες μετὰ τῶν Παναιρετικῶν Οἰκουμενιστῶν

Το ανακοινωθέν του Οικουμ. Πατριαρχείου αναφέρει:
Κατά τας ημέρας 25-27 Οκτωβρίου (2015) η Α.Θ.Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος επεσκέφθη την Ιταλίαν και συγκεκριμένως την περιοχήν της Φλωρεντίας, εις την πολίχνην της οποίας Loppiano και εις το εν αυτή Πανεπιστήμιον SOPHIA Τω απενεμήθη ο τίτλος του επιτίμου διδάκτορος εις τον «Πολιτισμόν της Ενότητος» εις μεγαλειώδη τελετήν παρουσία 1500 περίπου προσκεκλημένων.
    Κατ᾿ αυτήν ανεγνώσθη Μήνυμα της Α. Αγιότητος του Πάπα Φραγκίσκου συγχαίροντος και εκφράζοντος την αγάπην και την εκτίμησίν του προς τον «αγαπητόν αδελφόν Βαρθολομαίον». Το Πανεπιστήμιον απένειμε διά πρώτην φοράν τον τίτλον τούτον του επιτίμου Διδάκτορος.
     Την ημέραν της αφίξεως Αυτού ο Πατριάρχης παρέστη και ωμίλησε κατά τον Εσπερινόν τον οποίον ετέλεσεν ο Σεβ. Καρδινάλιος Giuseppe Betori, Αρχιεπίσκοπος Φλωρεντίας, εις το περίφημον Βαπτιστήριον αυτής, εν συνεχεία δε εξεναγήθη εις τον Καθεδρικόν ναόν της πόλεως χωρητικότητος 7.000 πιστών και προσεκύνησε τα εν αυτώ λείψανα Αγίων της αδιαιρέτου Εκκλησίας. Ο Καρδινάλιος μάλιστα προσέφερεν εις την Α. Θ. Παναγιότητα τεμάχιον εκ του ιερού λειψάνου του Αγίου Μάρτυρος Miniato.

Την επομένην, 26ην Οκτωβρίου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης εχοροστάτησεν εις τον Ι. Ναόν Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου
της Ελληνορθοδόξου Κοινότητος Φλωρεντίας, επί τη μνήμη του Αγίου Δημητρίου, και ωμίλησεν ελληνιστί και ιταλιστί προς το εκκλησίασμα, απαντήσας και εις την προσφώνησιν του οικείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Ιταλίας και Μελίτης κ. Γενναδίου. Παρέστησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος εκ Κύπρου, ο Σεβ. Καρδινάλιος Betori, ο εν Μιλάνω Γεν. Πρόξενος της Ελλάδος Εντιμ. κ. Αθανάσιος Κοτσιώνης, η επίτιμος Πρόξενος Φλωρεντίας Ευγεν. κ. Ποτούλα Πετρακάκου και πλήθος πιστών.
Μετά την Θείαν Λειτουργίαν ο Πατριάρχης προσεκύνησεν εις τον περικαλλή Ι. Ναόν της Γεννήσεως του Κυρίου και του Αγίου Νικολάου της πόλεως, ανήκοντα εις την δικαιοδοσίαν της Εξαρχίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου διά τας εν Δυτική Ευρώπη Παροικίας Ρωσσικής Παραδόσεως.

Το απόγευμα της ιδίας ο Πατριάρχης επεσκέφθη το Μετόχιον της Μονής Bose εν San Gimignano Τοσκάνης, γενόμενος δεκτός υπό πολλών ΡΚαθολικών Επισκόπων της περιοχής, του ηγουμένου και αδελφών της Μονής και πολλών πιστών, προς ούς πάντας απηύθυνεν επικαίρους λόγους, παρακαθήσας και εις το προς τιμήν Του γεύμα.
Την Τρίτην, 27ην τ.μ., η Α. Θ. Παναγιότης επεσκέφθη το συγκρότημα Rondine, όπου νέοι εκ διαφόρων εμπολέμων περιοχών σπουδάζουν ομού και μανθάνουν να ζούν εν ειρηνική συνυπάρξει καταδικάζοντες τον πόλεμον. Εις το Rondine προετοιμάζονται οι αυριανοί ηγέται των πατρίδων αυτών οι οποίοι θα εργασθούν διά την καταστολήν των παθών και θα συμβάλουν εις την επικράτησιν της ειρήνης. Το Rondine υπεδείχθη διά το Βραβείον Nobel Ειρήνης. Εις τον Οικουμενικόν Πατριάρχην απενεμήθη το βραβείον «Preziosi per la pace» (Πολύτιμοι διά την ειρήνην) διά χειρός του Προέδρου του Οργανισμού Rondine Ελλογ. Καθηγητού κ. Franco Vaccari.
Μετά το γεύμα ο Πατριάρχης προσεκύνησεν εν τω εν Arezzo Ι. Ναώ του Αγίου Βαρθολομαίου της Ρουμανικής Ορθοδόξου Κοινότητος, ως και εις τον μεγαλοπρεπή ΡΚαθολικόν Καθεδρικόν Ναόν της πόλεως, γενόμενος δεκτός υπό του Σεβ. Αρχιεπισκόπου κ. Riccardo Fontana και του περί αυτόν ι. κλήρου. Μεταξύ της Α. Σεβασμιότητος και του Οικουμενικού Πατριάρχου αντηλλάγησαν λόγοι αδελφικής εν Χριστώ αγάπης και συμπορεύσεως προς «την των πάντων ένωσιν».
Ο Πατριάρχης μετά των συνοδών Αυτού Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Αποστόλου, του Πανοσιολ. Μ. Αρχιδιακόνου κ. Ανδρέου και του κλητήρος Εντιμ. κ. Θεμιστοκλέους Καρανικόλα επέστρεψαν εις την Πόλιν εκ του αεροδρομίου της Πίζης το μεσονύκτιον της 27/28 Οκτωβρίου.
φωτογραφίες από την επίσκεψη του Πατριάρχου στο Μετόχιο της Μονής Bose

IMG_7246-2d903f8415.jpg
IMG_7286-f33b906ada.jpg
IMG_7291-00c0d231f9.jpg
IMG_7338-2cfdaa3c78.jpg
IMG_7349-1bb4f5ac16.jpg
IMG_7421-be9d521a51.jpg
IMG_7489-4f2e422534.jpg
IMG_7527-1cec1a6095.jpg
IMG_7560-2ac4a35a04.jpg