Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2015

Γέροντος Αθανασιου Μυτιληναίου : Όταν πεθάνει κάποιος συγγενής πρέπει να φοράμε μαύρα;