Τρίτη, 17 Απριλίου 2018

Ο ποτέ ....Ορθόδοξος, νυν δε Νέος Βέκκος, Θεόκλητος Πασσαλής Φλωρίνης.


2008:  Αὐτὰ ἔλεγε τότε ὁ Μητρ. Φλωρίνης ΘεόκλητοςΟ  αἱρετικοὶ  Οκουμενιστές  δν  εναι  μέλη  τς  κκλησίας!

    Τρεις φοβερές αιρέσεις, αδελφοί μου, λυμαίνονται στην εποχή μας την Ορθόδοξο Εκκλησία του Χριστού: ο παπισμός, ο προτεσταντισμός, και η παναίρεσις του οικουμενισμού. 
     Και οι τρεις αρνούνται την αυθεντία της Εκκλησίας.
    Η εκκλησία, αδελφοί μου, είναι όχι μόνο μία αλλά και μοναδική, διότι ο ένας και μοναδικός Θεάνθρωπος, η κεφαλή της, δεν δύναται να έχη πολλά σώματα. Η Εκκλησία είναι μια και μοναδική, διότι είναι το σώμα του ενός και μοναδικού Χριστού.
     Οι αιρετικοί και σχισματικοί έπαυσαν να είναι μέλη της εκκλησίας, είναι σε πλάνη και δεν ενεργεί εν αυτοίς το Πνεύμα το άγιον. Η αίρεσις και το σχίσμα δεν επιτρέπεται να λέγωνται Εκκλησία, αλλά αιρετικές και σχισματικές συνάξεις και παραφυάδες ή ομολογίες. 
(Ἀπὸ Ἐγκύκλιο τοῦ Φλωρίνης τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2008)


2018:  Ὁ Μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος
διώκει τοὺς τρεῖς ἀρχιμανδρίτες του, γιατὶ μένουν συνεπεῖς στὰ δικά του κηρύγματα τοῦ 2008 καὶ δὲν κοινωνοῦν δηλαδὴ μὲ τὸν Βαρθολομαῖο καὶ μὲ ὅσους κοινωνοῦν μαζί του καὶ ὅσους ἄλλους Οἰκουμενιστές, ποὺ –κατὰ τὸν Μητροπολίτη τους–  δὲν εἶναι μέλη  τῆς  Ἐκκλησίας!!!

Ἡ πηγή τῆς πληροφορίας ἀπὸ ἐδῶ.