Παρασκευή 13 Απριλίου 2018

Ο Φλωρίνης Θεόκλητος, ένας αμετανόητος υποστηρικτής και “ντελάλης” της οικουμενιστικής κακοδοξίας!   Αὐτὲς τὶς ἅγιες μέρες ὁ μητροπ. Φλωρίνης Θεόκλητος κατέδειξε, ἄλλη μιὰ φορά, τὸ μέγεθος τῆς ἀλλοιώσεως τῶν ὀρθοδόξων συνειδήσεων ἀπὸ τὸν λοιμώδη οἰκουμενιστικὸ ἰό, καὶ δὴ τῆς συνειδήσεως τῶν Ποιμένων καὶ Ἐπισκόπων.
   Πασχαλιάτικα εἴδαμε ἀναρτημένο βίντεο μὲ πρόσφατη ὁμιλία τοῦ κ. Θεόκλητου, μὲ τὴν ὁποία ἀποδεικνύεται ὅτι ἐκεῖνοι ποὺ πρῶτοι προστατεύουν τὴν Οἰκουμενιστικὴ παναίρεση, καὶ κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον τὴν εἰσάγουν-ἐμπεδώνουν στὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ, εἶναι οἱ Ποιμένες· δηλαδὴ ἐκεῖνοι ποὺ ἔπρεπε νὰ τὴν ἀποκρούσουν, νὰ τὴν ἀνατρέψουν καὶ νὰ τὴν ἐκδιώξουν.
   Ἔτσι, εἶναι φανερὸ ὅτι οἱ ποιμένες δὲν προλαμβάνουν, ἀλλὰ συντελοῦν στὴν μόλυνση τοῦ λαοῦ καὶ ἀπ’ αὐτοὺς ἐπέρχεται ἡ συμφορά του λαού (ὅπως ἔγραψε ὁ πνευματικός του ἀδελφός, Ν. Σωτηρόπουλος): «Από τους ποιμένες και από τούς ιερείς προήλθε η μόλυνσις του λαού και ένεκα αυτών θα επέλθει η συμφορά του λαού. “Ω! Ποιμένες, ποιμένες, οι διασκορπίζοντες τα πρόβατα της ποίμνης”, φωνάζει ο Ιερεμίας! Και πάλι “ποιμένες πολλοί διέφθειραν τον αμπελώνα μου, εμόλυναν την μερίδαν μου την επιθυμητήν, έδωκαν αυτήν εις έρημον άβατον, εις αφανισμόν και εις απώλειαν”. Πολλοί ποιμένες, λέει, κατέστρεψαν τον αμπελώνα μου, κατέστρεψαν την νοητή άμπελο, τον λαόν μου, έκαναν τον αμπελώνα μου έρημο, απάτητο, τον μετέβαλαν σε αφάνεια, σε καταστροφή»!
   Δυστυχῶς ὁ Φλωρίνης Θεόκλητος ἔγινε “ντελάλης” τῆς οἰκουμενιστικῆς κακοδοξίας καὶ μάλιστα στεκόμενος μπροστὰ στὴν Ὡραία Πύλη τοῦ Ἱεροῦ Βήματος. 


Ξεκίνησε τὸν λόγο του ἀπευθυνόμενος στοὺς ἐπίσημους κρατικοὺς φορεῖς ποὺ παρίσταντο στὸν Ναό καὶ τοὺς ρώτησε:

   Κύριε βουλευτά, νὰ σᾶς κάνω μιὰ ἐρώτηση. Ἂν κάποιος βουλευτής, δὲν ὑπακούει στὸ καταστατικό σας, θὰ τὸν διαγράφατε, ἔτσι; [σ.σ.: Γελᾶ μόνος του παρατεταμένα καὶ αὐτο-ικανοποιημένος γιὰ τὸν "εὐρηματικό", ἀνόητο καὶ ἀθεολόγητο παραλληλισμὸ τῆς Ἐκκλησίας μὲ τοὺς κρατικοὺς φορεῖς!].
    Λοιπόν ἔχουμε κι ἐμεῖς, δυστυχῶς, τέτοια πράγματα μέσ’ στὴν Ἐκκλησία. Τὸ ἴδιο θὰ συμβεῖ καὶ μὲ σᾶς, κ. περιφερειάρχα... [σ.σ.: Ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἐξουσία κάνει βουβὸ διάλογο μὲ τὴν κρατική! Κι θεωρώντας δεδομένη τὴν καταφατική τους ἀπάντηση, συνεχίζει]. Λοιπόν, ἔχουμε κι ἐμεῖς ἕνα δυσάρεστο γεγονός [σ.σ.: Ἐννοεῖ τὴν διακοπὴ μνημοσύνου του ἀπὸ τοὺς τρεῖς ἀρχιμανδρίτες τῆς μητροπόλεως Φλωρίνης].  Σ’ ὅλη τὴν Ὀρθοδοξία, ἀλλὰ καὶ ἰδιαίτερα κι σ’ ἐμᾶς, στὴν Μητρόπολή μας, ὑπάρχουν μερικοὶ κληρικοί, κατὰ τὰ ἄλλα καλοί, ἀλλὰ θέλησαν νὰ κάνουν μιὰ ἐπανάσταση, νὰ πᾶνε κόντρα μὲ τὴν διοικοῦσα Ἐκκλησία καὶ νὰ ποῦνε ὅτι ὅλοι εἶναι
αἱρετικοί, πρῶτα ὁ Πατριάρχης, ὅλοι οἱ Ἐπίσκοποι, κι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, κι αὐτοὶ εἶναι…
     [σ.σ.:  Ὅπως βλέπετε, ὁ τετραπέρατος Μητροπολίτης, ταυτίζει ΟΛΕΣ τὶς περιπτώσεις διακοπῆς μνημοσύνου. ΟΛΟΥΣ, δηλαδή, ὅσους ἔχουν κάνει Διακοπὴ Μνημοσύνου καὶ Ἀποτείχιση, εἴτε ἀνήκουν σὲ βέρο Οἰκουμενιστὴ Μητροπολίτη, εἴτε σὲ κοινωνοῦντα μὲ Οἰκουμενιστές, εἴτε ἀνήκουν στὴν Διοίκηση τοῦ Πατριαρχείου κι ἔχουν διακόψει τὴν Μνημόνευση τοῦ Ἀρχι-αἱρεσιάρχη Βαρθολομαίου, τοὺς βάζει στὴν ἴδια μοῖρα! Ἔτσι ἀποδεικνύει ὅτι ἡ ἔνσταση ἐκείνων ποὺ λέγουν· “γιατί διέκοψαν οἱ τρεῖς ἱερωμένοι τὴν Μνημόνευση τοῦ Φλωρίνης Θεόκλητου, ποὺ εἶναι παραδοσιακὸς μητροπολίτης καὶ ἀντι-Οἰκουμενιστής;” εἶναι ἔνσταση ἀστήρικτη, ἀνυπόστατη καὶ ἐκ τοῦ πονηροῦ.
  Ἀλλὰ φαίνεται ὅτι ὁ Φλωρίνης ἔχει πάθει πνευματικὸ ἀλτσχάϊμερ! Μιλᾶ γιὰ κόντρα μὲ τὴν διοικοῦσα Ἐκκλησία αὐτός, ποὺ ἔζησε κοντὰ στὸν κατ’ ἐξοχὴ μητροπολίτη τῆς «ἐπαναστάσεως», καὶ ἂν θέλει τῆς «κόντρας», μὲ τὴν Διοικοῦσα Ἐκκλησία! Τὸν ἀείμνηστο Καντιώτη ποὺ ἔφτασε μάλιστα στὸ σημεῖο –τότε, ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ποὺ δὲν ὑπῆρχε τὸ Πόρτο Ἀλέγκρε, ἡ Κολυμπάριος Σύνοδος κ.λπ. –νὰ κάνει διακοπὴ μνημοσύνου].
   [σ.σ.: Ἐδῶ ὑψώνει τὴν φωνή]. Ὅταν, λοιπόν, γίνεται αὐτό, ἡ Ἐκκλησία διοικεῖται κι αὐτὴ μὲ τοὺς Ἱ. Κανόνας τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι τοὺς καταδικάζουν αὐτούς, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τοὺς νόμους τοῦ κράτους, ποὺ κι οἱ νόμοι τοὺς καταδικάζουν. [σ.σ.:  Πόσο θλιβερό! Ἕνας Ἐπίσκοπος νὰ ψεύδεται μπροστὰ στὴν «Ὡραία Πύλη» τοῦ Ἱ. Ναοῦ! Οἱ  Ἱ. Κανόνες, ΟΧΙ μόνο δὲν καταδικάζουν ὅσους κάνουν διακοπὴ μνημοσύνου, ἀλλὰ τοὺς ἐπαινοῦν! Τί τραγικό, ἕνας Ἐπίσκοπος νὰ ὁδεύει πρὸς τὴν ἔξοδο ἀπ’ αὐτὴν τὴν ζωή, ψευδόμενος ἀσυστόλως, προκλητικῶς καὶ ἀμετανοήτως!!!].
   Ὅπως ἕνας πνευματικὸς πατέρας, ὅταν πάει κάποιος κι ἐξομολογηθεῖ καὶ ἔχει κάποιο παράπτωμα, τοῦ βάζει ἕνα Κανόνα -τὸν κανονίζει λέμε- νὰ ἀπέχει ἀπὸ τὴν Θ. Λειτουργία γιὰ ἕνα χρονικὸ διάστημα, ἔτσι καὶ ὁ Ἐπίσκοπος, κι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, κι ὁ Πατριάρχης ἔχουν τὸ δικαίωμα [σ.σ.: Ἐδῶ ὑψώνει πάλι τὴν φωνή] ἀπὸ τοὺς Ἱ. Κανόνες τοὺς ὁποίους μᾶς παρέδωσαν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας. Καὶ βρίσκουν κι αὐτοὶ μερικοὺς ἄλλους Κανόνες, τοὺς ἑρμηνεύουν κατὰ τὸ δοκοῦν, ὅπως θέλουν [σ.σ.: Καὶ πάλι διαστροφὴ τῆς πραγματικότητος. Αὐτὸς καὶ οἱ σιγονταροοικουμενιστὲς παρερμηνεύουν τοὺς Ἱ. Κανόνες, καὶ ἐπιρρίπτουν αὐτὴ τὴν κατηγορία, κι αὐτὸ τὸ ἁμάρτημα, στὶς πλάτες ὅσων διέκοψαν ΚΑΝΟΝΙΚΩΣ τὸ μνημόσυνο, γιὰ ὅσα αὐτοὶ κάνουν!] καὶ τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι νὰ ἔρχεται μιὰ ἀναστάτωση στὴν Ἐκκλησία. Γι’ αὐτὸ λοιπόν, αὐτοὺς τοὺς Πατέρες, οἱ ὁποῖοι λένε ἐξαποτειχίζονται, δηλαδή, ἀποκόπτουν ἀπὸ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας τὸν ἑαυτό τους [σ.σ.: Ἄλλη φοβερὴ διαστροφὴ καὶ ψεῦδος τοῦ ἀλλοιωτῆ τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως μητροπολίτη Θεόκλητου –ποῦ φτάνει κανεὶς γιὰ νὰ δικαιολογήσει ἑαυτὸν καὶ τὶς προδοτικὲς τῆς Πίστεως πράξεις του!– Ἰσχυρίζεται ἀθεολόγητα (παρὰ τὴν σαφὴ διατύπωση τοῦ ΙΕ΄ Ἱεροῦ Κανόνος, ἀλλὰ καὶ ὁλοκλήρου τῆς ἁγιοπατερικῆς μας Παραδόσεως) νὰ λέγει ὅτι ὅποιος ἀποτειχίζεται ἀποκόπτεται ἀπὸ τὸ Σώμα τῆς Ἐκκλησίας, τὴν στιγμὴ ποὺ ὁ Κανόνας λέγει ὅτι αὐτὸς εἶναι μέσα στὴν Ἐκκλησία καὶ προσπαθεῖ νὰ σώσει τὴν Ἐκκλησία ἀνθρωπίνως, ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς κι ὅσους (σὰν τὴν ἀφεντιά του) συνοδοιποροῦν μὲ τοὺς Οἰκουμενιστές κι ἔτσι αὐτοί, Οἰκουμενιστὲς καὶ Οἰκουμενίζοντες, μὲ τὶς ἐπιλογὲς καὶ τὶς πράξεις τους ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας!]
    Ἑπομένως πρέπει ἡ Ἐκκλησία νὰ ἐπιβάλει ἕνα Κανόνα. Καὶ ὁ κανόνας αὐτὸς εἶναι σὰν ἐπιτίμιο, τρόπον τινά, ὄχι ἀπὸ μῖσος, ὄχι ἀπὸ κακία, ἀλλὰ νὰ τοὺς συνεφέρει, ἕως ὅτου –ἂν δὲν συνέλθουν– νὰ ἐπιληφθοῦν τὴν ὑπόθεση αὐτή, τὴν λεπτοτάτη ὑπόθεση, τὰ λεγόμενα Συνοδικὰ δικαστήρια, τὰ ὁποῖα καὶ προστατεύονται κι ἀπὸ τοὺς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας, κι ἀπὸ τοὺς νόμους τοῦ κράτους… Γι’ αὐτό, λοιπόν, αὐτοὺς τοὺς ἱερεῖς, μὲ μεγάλη λύπη, μὲ μεγάλη θλίψη, [σ.σ.: Ἐδῶ ὑψώνει καὶ πάλι τὴν φωνή] τοὺς ἐπιτιμήσαμε σύμφωνα μὲ τοὺς Κανόνες. Καὶ ἔχουν ἐπιτίμιο [σ.σ.:  ἀπὸ τὴν ἡμετέραν οἰκουμενιστικὴ δεσποτικὴ ἐξουσία], δὲν μποροῦν νὰ κάνουν οὔτε λειτουργίες, οὔτε ἁγιασμούς, τίποτα δὲν μποροῦν νὰ κάνουν. Θὰ διαβάσουμε αὐτὴ τὴν ἀνακοίνωση τῆς Συνόδου τῆς Μητροπόλεώς μας, ἡ ὁποία ἰσχύει, κι ἂν θέλουν αὐτοὶ ἂς μὴν τὴν παραδεχθοῦν, ἀλλὰ ὁ Κανόνας εἶναι Κανόνας.
    λήθεια, πῶς καταντᾶ τὸν ἄνθρωπο (Ποιμένα καὶ Ἐπίσκοπο) ἡ ἐμπλοκή του στὰ γρανάζια τοῦ Οἰκουμενισμοῦ! Κι αὐτὸ ἀπὸ τὸν φόβο του μὴ χάσει τὴν ἐξουσία, τὴν πατερίτσα!
   Μεταφέρουμε ἐδῶ τὶς κατάπτυστες γιὰ Ὀρθόδοξο Ἐπίσκοπο ἀπαντήσεις τοῦ κ. Θεόκλητου πρὸς δύο θεολόγους, ποὺ τὶς κατέθεσαν πρὶν ἀπὸ μιὰ περίπου πενταετία, πρὶν συμβοῦν ὅλα αὐτὰ στὴν Μητρόπολή του.
   Σὲ ἐρώτηση καθηγητοῦ Πανεπιστημίου ποὺ ἔγινε πρὸς τὸν Μητροπολίτη Φλωρίνης Θεόκλητο, γιατί δὲν διαμαρτύρεται γιὰ τὶς Οἰκουμενιστικὲς ἐνέργειες τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ἡ ντροπιαστικὴ ἀπάντηση τοῦ Μητροπολίτη ἦταν:
          Κύριε καθηγητά, τὸν φοβόμαστε!!!
    Ἐπίσης σὲ ἀνάλογη ἐρώτηση γύρω ἀπὸ τὴν ἐξωφρενικὴ σιωπὴ τοῦ κ. Θεόκλητου  σὲ θέματα Πίστεως καὶ Οἰκουμενισμοῦ, ποὺ τοῦ ἔκανε ἱερωμένος (σεβαστὸς καὶ ἁπλὸς στὴν καρδιά, ὁ ὁποῖος ἔζησε ἀπὸ κοντὰ τοὺς ἀγῶνες τοῦ γέροντά τους Αὐγουστίνου Καντιώτη), ὁ κ. Θεόκλητος εἶπε:
     Ἂν κάνω αὐτά, ὅσα σὺ μοῦ λές, θὰ μὲ καθαιρέσει ὁ Βαρθολομαῖος!!!
    Καὶ σὲ ἑπόμενη ἐρώτησή του: Σεβασμιώτατε, τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο τὸν καθαίρεσε Σύνοδος. Μήπως εἶναι γι’ αὐτὸ τὸ λόγο στὴν κόλαση; ὁ Ἐπίσκοπος Φλωρίνης απάντησε. Φυσικὰ καὶ δὲν εἶναι στὴν κόλαση, ἀλλὰ στὸν παράδεισο.
    Καὶ τότε ὁ ταπεινὸς ἱερωμένος εὐθαρσῶς τοῦ εἶπε: Ἂν πρόκειται γιὰ μιὰ καθαίρεση νὰ πάω στὸν παράδεισο, δέκα καθαιρέσεις νὰ μοῦ κάνουν! Ὁ γέροντάς μας Αὐγουστῖνος, ὅταν ἦταν ἱεροκήρυκας καὶ τοῦ ἔστειλε ἡ Σύνοδος χαρτὶ ὅτι θὰ τὸν καθαιρέσουν, ἀπάντησε: Γιὰ μένα καθαίρεση ἀπὸ τέτοιους Ἐπισκόπους θὰ εἶναι ἡ καλύτερη προαγωγή! (Ἐδῶ).