Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023

Φωνή Γέροντος από την Θεσσαλία: Η καταστροφή της Θεσσαλίας καρπός αποστασίας και διαφθοράς. Να αγιάσεις Γέροντα!

Ψαλμός 21,17

17 ὅτι ἐκύκλωσάν με κύνες πολλοί, συναγωγὴ πονηρευομένων περιέσχον με, ὤρυξαν χεῖράς μου καὶ πόδας.

17 Διότι ιδού, οι εχθροί μου σαν αγέλη αγρίων κυνών με έχουν περικυκλώσει. Ο συρφετός αυτός των κακούργων ανθρώπων σαν με φοβερά καρφιά έχουν διατρυπήσει τα χέρια μου και τα πόδια μου.

 

Η καταστροφή της Θεσσαλίας καρπός αποστασίας και διαφθοράς.    

https://www.youtube.com/watch?v=IOb2DUe2i-s

         Ιερά Μονή Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Πυργετού


ΕΥΓΕ, ΜΥΡΙΑΚΙΣ ΕΥΓΕ, στο σεβαστό ιερομόναχο!
Αυτά δεν μπορούσαν να τα πουν οι μητροπολίτες Λαρίσης, Δημητριάδος, Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων και Τρίκκης;
Μάλλον ρητορικό το ερώτημα...