Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

(1) Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ, ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓ. ΙΟΥΣΤΙΝΟ ΠΟΠΟΒΙΤΣ

Α΄ μέρος

(Ἀπὸ POWER POINT - Παρουσίαση και Βίντεο

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

και ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ (ΠΟΠΟΒΙΤΣ)

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
(ΜΟΝΗ ΤΣΕΛΙΕ ΣΕΡΒΙΑΣ, 1-5-2017) –
ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ: Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ, ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΟΥΣΤΙΝΟ ΠΟΠΟΒΙΤΣ