Σάββατο, 27 Μαΐου 2017

Γέροντας Μάξιμος Καραβάς: ΚΡΑΤΑ ΚΑΛΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΣΟΥ
 ΚΡΑΤΑ ΚΑΛΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΣΟΥ
Τὸν θάνατον νά μελετᾶς, χίλιες φορές τὴν ὥρα.
Ὑπῆρξαν κι ἄλλοι στήν ζωή, μά ἔφυγαν γιά ἄλλη  χώρα.
Τὸν τακτικό  ἐκκλησιασμό, ποτέ μήν τὸν ξεχνᾶς.
Χῆρες πτωχοὺς καὶ ορφανά ποτέ νά μήν τοὺς λησμονᾶς
Τὰ μάτια καὶ τὴν ἀκοή, τὴν σκέψη καὶ τὴν γλῶσσα
νά τὰ ἐλέγχεις συνεχῶς, γιατὶ πολλούς προδῶσαν.

Στῶν πολυτέκνων τὸν σταυρόν καὶ τῶν φυλακισμένων
νά μιμηθεῖς τὸν Σίμωνα τὸν τρισευλογημένον.
Καὶ πάνω ἀπ' ὅλα πρόσεξε τὴν πίστη νά κρατήσεις,
Σωστή ὅπως τὴν ἔλαβες Θεόν νά εὐαρεστήσεις.
Ταῦτα τὰ λίγα ἂν κρατᾶς εἰς τὴν ζωήν ἐτούτην,
Θε νά κερδίσεις εὔκολα τοῦ οὐρανοῦ τὰ πλούτη.

Ἱερομόναχος   Μάξιμος Καραβάς
Καθηγούμενος ‘Ιεράς Μονής 'Αγίας Παρασκευής  Μηλοχωρίου  21-1-2017