Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2020

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ–ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΣΤΕ ΤΗΝ ΠΛΑΝΗ! π.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ (1927- 2006) Π.ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟ