Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

κ.Μακάριε Σιδηροκάστρου είδαμε όλη την Ορθοδοξία σου να σε χαίρετε ο Οικολόγος του Φαναρίου και ο Αρβανίτης Ιερώνυμος

Η νέα "εκκλησία" είναι εδώ! Θαυμάστε απάντηση του Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου:

«Δὲν μπορεῖ ἕνας ἱερεὺς νὰ εἶναι περισσότερο ὀρθόδοξος ἀπὸ τὸν μητροπολίτη!!! Αὐτὰ τὰ πράγματα δὲν εἶναι τῶν παπάδων,εἶναι τῶν Συνόδων, εἶναι τῶν Πατριαρχῶν, τῶν Ἀρχιεπισκόπων!!! Εἴδατε τίποτα κακὸ ἀπὸ τὸν Πατριάρχη;Ἔδωσε τίποτα στὸν Πάπα;»