Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

"ΕΞΙ ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ"–
αξίζουν πολύ τα 30 δευτερόλεπτα, για να τις διαβάσετε!
{1} Once all villagers decided to pray for rain. On the day of prayer all the people gathered, But only one boy came with an umbrella. That's
FAITH.
Κάποτε, όλοι οι χωρικοί αποφάσισαν να προσευχηθούν για να
βρέξει. Την ημέρα της προσευχής, όλοι οι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν, αλλά μόνον ένα αγόρι ήρθε με μια ομπρέλα. Αυτό είναι ΠΙΣΤΗ
.
{2} When you throw babies in the air, They laugh because they know you will catch them. That's TRUST.
Όταν πετάμε τα μωρά στον αέρα, γελούν, επειδή ξέρουν, ότι θα τα πιάσουμε. Αυτό είναι ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ.
{3} Every night we go to bed Without any assurance of being alive the next morning, But still we set the alarms to wake up. That's HOPE.
Κάθε βράδυ, πέφτουμε για ύπνο, χωρίς καμία βεβαιότητα, ότι, το επόμενο πρωϊ, θα είμαστε ζωντανοί, όμως εξακολουθούμε, να βάζουμε ξυπνητήρια, για να ξυπνήσουμε. Αυτό είναι ΕΛΠΙΔΑ.

{4} We plan big things for tomorrow In spite of zero knowledge of the future. That's CONFIDENCE.
Σχεδιάζουμε μεγάλα πράγματα, για το αύριο, παρά την μηδενική γνώση, που έχουμε, για το μέλλον. Αυτό είναι ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ.
5} We see the world suffering, But still we get married and have children. That's LOVE.
Βλέπουμε τον κόσμο να υποφέρει, αλλά, συνεχίζουμε να παντρευόμαστε και να γεννάμε παιδιά. Αυτό είναι ΑΓΑΠΗ.
{6} On an old man's shirt was written a sentence: "I am not 80 years old; I am sweet 16, with 64 years of experience". That's ATTITUDE.
Στο πουκάμισο ενός υπερήλικα, ήταν γραμμένη η πρόταση: «Δεν είμαι 80 ετών. Είμαι ένα γλυκούλικο παιδάκι 16 ετών, με 64 χρόνια εμπειρίας». Αυτή είναι ΣΤΑΣΗ (Νοοτροπία).
Have a happy day and live your life like the six stories. When I was a child, I
thought nap time was punishment.
Now it's like a mini-vacation.
Να έχετε μια ευτυχισμένη ημέρα και ζήστε την ζωή σας, όπως οι έξι ιστορίες. Όταν ήμουν παιδί, θεωρούσα, ότι η ώρα του μεσημεριανού υπνάκου ήταν τιμωρία. Τώρα, είναι σαν μίνι - διακοπές.
GOOD FRIENDS ARE THE RARE JEWELS OF LIFE... DIFFICULT TO FIND AND IMPOSSIBLE TO REPLACE!"
"ΟΙ ΚΑΛΟΙ ΦΙΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΠΑΝΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ... ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΤΑ ΒΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΜΕ!"