Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

Εἶναι ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ ὑμνητῆ τοῦ οἰκουμενιστῆ Πατριάρχη καὶ τῆς Κολυμπαρίου Συνόδου, Μητροπ. Λαγκαδᾶ Ἰωάννη!

Γνωρίζετε ότι λειτουργεί οικουμενιστική Ακαδημία, εφάμιλη της Θεολ. Ακαδημίας Βόλου;

ΙΩΑΝΝΗ-ΙΩΑΝΝΗ ΔΕΝ ΑΠΟΛΕΣΕΣ ΜΟΝΟ ΤΗΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ...ΝΤΡΟΠΗ !

“Διεθνὴς Ἀκαδημία Θεολογικῶν καὶ Φιλοσοφικῶν Σπουδῶν”
Επιμορφωτικό Πρόγραμμα κληρικών και στελεχών της Ι.Μ. Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης με θέμα
«Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν Χριστιανικόν κόσμον»

Δίδεται καὶ «Βεβαίωση Πιστοποίησης»!

Ἀλλὰ ἂς δοῦμε τί σὲ συνέντευξη εἶπε ὁ κ. Ἰωάννης γιὰ Πατριάρχη και Σύνοδο:

       «Τὸ γεγονὸς τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου, εἶναι ἕνα γεγονὸς γιὰ τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ καυχόμεθα ὅλοι μας. Καὶ εἶναι ἕνα προσωπικὸ ἐπίτευγμα τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, τὸ ὁποῖο θὰ μπορούσαμε νὰ τὸ ἐντάξουμε στὰ κορυφαῖα γεγονότα καὶ μὲ τὴν εὐκαιρία συμπληρώσεως 25 χρόνων εὐκλεοῦς Πατριαρχίας. Βέβαια ὁ ἴδιος εἰσέπραξε κριτικές, οἱ ὁποῖες ὅμως στὴ βάση τους καὶ στὴ δομή τους εἶναι ἄδικες… Μόνο τὸ γεγονὸς ὅτι συναντηθήκαμε τόσοι πολλοὶ Ἐπίσκοποι, Ὀρθόδοξοι, καὶ ἀνταλλάξαμε ἀσπασμὸν ἀγάπης καὶ εἰρήνης, …εἶναι ἕνα μεγάλο καὶ σπουδαῖο γεγονός. Ὀφείλω νὰ ὑπογραμμίσω εὐθέως καὶ σαφῶς ὅτι τὸ περιεχόμενο τῶν ἀποφάσεων αὐτῆς τῆς Συνόδου ὑπῆρξε ἀπολύτως καὶ σαφέστατα Ὀρθόδοξο καὶ ὁμολογιακό δίδοντας τὴν μαρτυρία τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως πρὸς τὸν σύγχρονο κόσμο καὶ ἀνοίγοντας τὴν πύλη πρὸς τὸν διάλογο, πρὸς τὴν εἰρήνη, πρὸς τὴν συνύπαρξη ἐν ταυτῷ, ἐν Χριστῷ δηλαδή, ὅλων τῶν ἀνθρώπων, διότι δὲν ἦταν μιὰ κλήσις ποὺ ἀπευθύνεται μόνο στὸν χριστιανικὸ κόσμο. Οἱ διαδικασίες διεξήχθησαν σὲ πνεῦμα ἀπολύτου ἐλευθερίας…» (13:00). 
 Ο Μητροπολίτης Λαγκαδά Ιωάννης, μιλά στο Amen.gr και στον Νίκο Παπαχρήστου για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο.


Νά, καὶ τὸ Πρόγραμμα:

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα κληρικών και στελεχών της Ι. Μ. Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης με θέμα «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν Χριστιανικόν κόσμον»


Ανακοινώνεται η έναρξη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Επιμόρφωσης κληρικών και στελεχών της Ι. Μ. Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης.
Το Πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Θεολογική
Σχολή Α.Π.Θ., καθώς και με τη Διεθνή Ακαδημία Θεολογικών και Φιλοσοφικών Σπουδών «Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος», που εδρεύει στην Ι. Μ. Αγ. Τριάδος Πέντε Βρύσεων Λαγκαδά, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας της Ι. Μητροπόλεως για παροχή υψηλού επιπέδου επιμόρφωσης στους κληρικούς και στα λαϊκά στελέχη της Εκκλησίας. Προς αυτόν τον σκοπό υλοποιεί Εκπαιδευτικά Προγράμματα τα οποία θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το «Σύστημα Πιστοποίησης Επιμόρφωσης».
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι διάρκειας 64 διδακτικών ωρών.
Σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση σε σχέση με τα πορίσματα της σύγχρονης θεολογικής έρευνας και ο προβληματισμός των κληρικών, των υποψηφίων κληρικών και των λαϊκών στελεχών που υπηρετούν στην Ι.Μητρόπολη Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης σε θέματα που σχετίζονται με τα εξής:
A. Tη διαχρονική σχέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας με τους εκτός χριστιανισμού λαούς και κοινωνίες. Οι αποδέκτες θα μυηθούν στον τρόπο με τον οποίο η Εκκλησία προσέγγιζε και μετέδιδε το μήνυμα του Ευαγγελίου στους εκάστοτε αρνητές ή αδιάφορους προς την πίστη της λαούς.
Β. Τους τρόπους και τη μεθοδολογία με την οποία η Ορθόδοξη Εκκλησία αντιμετώπισε είτε συνοδικά είτε δια των αγίων της τα ζητήματα της διάσπασης της ενότητας (5ος - 15ος αι.). Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στις προσπάθειες αποκατάστασης και θεραπείας των σχισμάτων, στους διαλόγους με τους σχισματικούς, τις συνοδικές διασκέψεις, καθώς και την καταγεγραμμένη μαρτυρία των αγίων. Θα επισημανθούν οι σκοποί, οι αιτίες και οι αφορμές των διαλόγων καθώς και τα αποτελέσματά τους.
Γ. Τη διάσπαση του χριστιανικού κόσμου μετά τον 16ο αι. και τη μαρτυρία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, όπως αυτή εκφράστηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο σε συνεργασία και σύμπνοια με τα πρεσβυγενή Πατριαρχεία και τις τοπικές Εκκλησίες. Θα αναλυθούν το περιεχόμενο της μαρτυρίας, η ανταλλαγή ομολογιών πίστεως, η συμπόρευση και οι αντιπαραθέσεις μέσα σε συγκεκριμένα ιστορικά δεδομένα.
Έμφαση θα δοθεί στις ποιμαντικές και δογματικές διακηρύξεις καθώς και στην πρακτική της Ορθόδοξης Εκκλησίας έναντι των άλλων χριστιανικών ομολογιών.
Δ. Το αίτημα της ενότητας "εν τη αληθεία" που προτείνει συνεχώς η Ορθόδοξη Εκκλησία και η ανταπόκριση του υπολοίπου χριστιανικού κόσμου.
Θα επισημανθούν τα βήματα προσέγγισης και αλληλοκατανόησης των διαφορών που δεν επιτρέπουν την κοινωνία της Ορθόδοξης Εκκλησίας με τις υπόλοιπες χριστιανικές ομολογίες καθώς και την αναγκαιότητα της συνεχούς επικοινωνίας και διατήρησης των διαλόγων ώστε να αντιμετωπιστούν τα θεμελιώδη προβλήματα που απασχολούν και ταλανίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο.
Στο πλαίσιο αυτό θα γίνει ιδιαίτερη προσπάθεια για να καταγραφεί και να γίνει κατανοητός ο λόγος των αγίων του 20ου αι. καθώς και η συνοδική έκφραση της Ορθόδοξης Εκκλησίας στις Πανορθόδοξες διασκέψεις της και στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο στο Κολυμπάρι της Κρήτης (2016) για τη θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας έναντι των προκλήσεων του σύγχρονου κόσμου.


Τα σεμινάρια ξεκινούν την Τρίτη 16-05-2017 και ώρες 17:00-20:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων ''Κιβωτός'' του Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου στον Λαγκαδά, με πρώτο εισηγητή τον καθηγητή Πατρολογίας της Θεολογικής Σχολής του Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. κ. Χρήστο Αραμπατζή.

Τα σεμινάρια θα γίνονται κάθε Τρίτη και Πέμπτη και ώρες 17:00-20:00 στον ίδιο χώρο, από τις 16-05-2017 έως και τις 20-06-2017.
Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα λαμβάνουν
Βεβαίωση Πιστοποίησης μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος.

Θεματικές ενότητες:
1. Χριστιανική Εκκλησία και εθνικός κόσμος. Το παράδειγμα των 5 πρώτων αιώνων
2. Ο Χριστιανικός κόσμος από τον 6ο έως και τον 15ο αιώνα
3. Ο Χριστιανικός κόσμος και η μαρτυρία της Ορθοδόξου Εκκλησίας: 16ος-19ος αιώνας
4. Ενότητα και διάσπαση του Χριστιανικού ́κόσμου τον 20ο αιώνα.Amen gr Συνέντευξη Μητροπολίτη Λαγκαδά μέρος 4ο

Ἡ σχετική δημοσίευση τοῦ ἱστολογίου "Κατάνυξις":