Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΙΣ ΘΕΡΜΕΣ ΤΟΥ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
   Σεβαστοί Πατέρες και Αδελφοί πριν από λίγους μήνες κατέφυγα στην αγάπη σας εξαιτούμενος την  βοήθεια των προσευχών σας για μια δύσκολη δοκιμασία μου.
    Σας κοινοποιώ μετά χαράς και συγκινήσεως  ότι θαυμαστώς χάριτι Θεού και με την βοήθεια των Θεοπειθών προσευχών σας την επιτυχή έκβαση της δοκιμασίας μου αυτής. Βίωσα εν τη αδυναμία μου την δύναμη και το θαύμα της προσευχής σας, γιατί περί Θαύματος πρόκειται!.  
  Πώς να σας ευχαριστήσω;  Αρκεί ένα ευχαριστώ στην πνευματική σας αυτή ελεημοσύνη;
   Εν πρώτοις κατά χρέος ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας μετά των συν εμοί  τον Άγιο Τριαδικό Θεό, την Υπεραγία Θεοτόκο και έφορο του Αγίου Όρους,  κάποιες Μονές του Αγίου Όρους μετά των Άγίων Του και κάθε έναν από σας. Ευχόμενος όπως ο Κύριος του Ελέους να σας ανταποδίδει την Χάρη του Παρακλήτου Πνεύματός Του και  κάθε ευλογία.
  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ Αλλ’ ως πορευόμενος εν τω κόσμω τούτω πάντοτε θα ελπίζω στις δεήσεις σας.     
                                 
                                  Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ μετά των συν εμοί
                  
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ