Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

Οικουμενιστικά μαργαριτάρια στο "φάκελλο" των νέων Θρησκευτικών με τα οποία θα αλλωτριώσουν τις ψυχές των παιδιών μας!


    Ο Φάκελος μαθήματος για τα Θρησκευτικά της Α΄ Γυμνασίου περιέχει 5 Θεματικές Ενότητες. Καταργήθηκε η συστηματική διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης, ενώ η διδασκαλία στηρίζεται σε αγιογραφικά κείμενα ανάκατα με κείμενα ραββίνων, του "αγίου" Φραγκίσκου της Ασσίζης (ως ισοδύναμου με τους Αγίους μας), ποιήματα και τραγούδια κοσμικά, κειμενάκια του Κάλλλιστου Γουέαρ, του Βασιλείου Γοντικάκη, αλλά και των ηγετών της Παναιρέσεως του Οικουμενισμού Ιωάννη Ζηζιούλα και πατριάρχη Βαρθολομαίου Αρχοντώνη. Κείμενο τοῦ Μεσσηνίας δεν εντοπίσαμε, αλλά η σχετική προπαγάνδα για τη Μεγάλη Σύνοδο της Κρήτης δεν απουσιάζει!

Δείτε τα: