Σάββατο, 27 Απριλίου 2019

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ ΑΦΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΟΣ 2019 - HOLY LIGHT 2019 JERUSALEM-4E