Τετάρτη, 17 Απριλίου 2019

Οσμή ευωδίας πνευματικής η επιστολή ενός σημερινού Φωτεινού πατέρα και ιατρού απο την Μακεδονία 17-4-2019

Περιμένει λίγο ἀκόμα ὁ καλός μας Θεός, γιά νά σωθοῦν ὅσο γίνεται περισσότερες ψυχές.
Εὐχαριστῶ γιά τίς εὐχές σου καί τήν ἀδελφική ἄνεση πού μοῦ προσφέρεις.
Τήν Εὐχή τοῦ Κυρίου μας νά ἔχουμε ὅλοι μας.
Εἶναι ξεκάθαρο πλέον. Τά πράγματα σφίγγουν μέρα μέ τή ἡμέρα ὅλο καί περισσότερο. Καί τά Ἐθνικά καί τά Ἐκκλησιαστικά.
Ἀναμένεται ἐν Ἑλλάδι ''ἐκκλησιαστικός σεισμός'' 10 ρίχτερ! Θά γίνει πολύ μεγάλο κοσκίνισμα.
Καί ''πολιτικός σεισμός'' ἐπίσης σφοδρός, πού θά φέρει τά πάνω κάτω.
Λίγος χρόνος ἔμεινε.
Συγχῶρα με πού γράφω ἔτσι, ἀλλά αὐτό νοιώθω νά κατακλύζει τήν συνείδησή μου.
Εἴθε ἡ δύσκολη ὥρα νά μᾶς βρεῖ μέ καρδιά καθαρή καί νοῦ φωτισμένο. Διαφορετικά στό λεπτό ἐπάνω θά χαθοῦμε.
Περιμένει λίγο ἀκόμα ὁ καλός μας Θεός, γιά νά σωθοῦν ὅσο γίνεται περισσότερες ψυχές.
Προσωπικῶς δέν εἶμαι ἕτοιμος. Ρόδα μέ γωνίες πού 
προεξέχουν, δέν κυλάει εὔκολα. Ἐλπίζω στό Ἔλεος Του, νά προλάβω νά στρογγυλέψω μερικές τοὐλάχιστον.
Τήν διαφορά, πού αὐτή τήν ὥρα συγκινεῖ τόν θρόνο Του, δέν τήν κάνουμε ἐμεῖς οἱ δῆθεν θρησκευόμενοι μέ τήν ἄ-χαρι ζωή μας. Τήν κάνουν κάτι ἀπίθανοι ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, ἀφανεῖς ματωμένοι ἀθλητές στόν στῖβο τῆς καθάρσεως, τοῦ φωτισμοῦ καί τῆς θέωσης.
   Συγχωρέστε με.

    17-4-2019