Κυριακή, 12 Μαΐου 2019

Δέν μάς εξαγοράζουν μέ τά καλά τού Παλατιού καί τής Εξουσίας. Μέ δεσποτικό μνημόσυνο γιά τόν π. Αθανάσιο Μυτιληναίο.

ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ. ΣΥΜΠΟΡΕΙΑ ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ       του Σεραφείμ Νικολάου. 9-5-2019

  Οι απελεύθεροι Χριστού δέν αμφιρρέπουν καί δέν είναι υποτελείς.
Μέ Μνημόσυνο νά σβήση τήν παρουσία στό άλλο «μνημόσυνο» τού Ολοκαυτώματος
Σέ λίγες μέρες, επίκειται τό ετήσιο μνημόσυνο τού Μακαριστού καί αγίου Πατρός ημών Αθανασίου. Ο εις Λάρισα Επίσκοπος κ. Ιερώνυμος λαμβάνει ξεχωριστή πρόνοια γι’ αυτό. Αλλά πού θά τό τελέση; Όχι στήν Ιερά Μονή Κομνηνείου, όπου αναπαύεται καί τό σωματικό του Σκήνωμα, αλλά μέσα στήν μεγαλούπολι καί πρωτεύουσα τής Θεσσαλίας τή Λάρισα.
Γιά ποιό λόγο;
     i.     Κόσμος μαζί του: Απλούστατα γιά νά συγκεντρωθή αρκετός κόσμος, πού θά φαίνεται ότι αποδέχεται τόν κ. Ιερώνυμο.
  ii.     Αθωώνει: Κόσμος, πού απορρίπτει, δήθεν, τίς κατηγορίες γιά τήν παρουσία του στίς εκδηλώσεις γιά τό «Εβραιοθρησκευτικό Ολοκαύτωμα».
iii.     Εγκρίνει: Κόσμος πού εγκρίνει, δήθεν, τήν νομιμοποίησι τού «Ροταριανού Ομίλου» μέ τήν αποστολή Κληρικού ως αντιπροσώπου τού Δεσπότη.
iv.     Φιέστες καλύψεως: Νά οργανωθούν «φιέστες», μέ ΜΜΕ, καί επισήμους, ώστε νά σβήσουν οι μαύρες εντυπώσεις τής ροπής τού κ. Ιερωνύμου πρός συγκεκριμένη κατεύθυνσι.
v.  Φιέστες λησμονιάς: Καί απαλειφθή η αντίθεσίς του πρός τήν Εθνική κατεύθυνσι (ζήτημα Μακεδονικού). Δηλαδή, νά λησμονηθή η συστηματική απουσία του, από τά επίκαιρα καί φλέγοντα τά προηγηθέντα παλλαϊκά συλλαλητήρια γιά τή Ελληνική Μακεδονία μας.

Παρών στά «Εβραϊκά», απών στά «Μακεδονικά»

Υπενθυμίζουμε συγκεκριμένα πώς:
           i.      Επιμνημόσυνη από Ραβίνο: Ο κ. Ιερώνυμος, γιά τίς εκδηλώσεις τού Ολοκαυτώματος στή Λάρισα, παρέστη στήν πλατεία, όπου «τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση από τον ραβίνο Ηλία Σαμπετάι...».
               ii.            Ψαλμοί Εβραϊκοί: Κατόπιν μετέβη καί στήν Εβραϊκή Συναγωγή, όπου «η βραβευμένη Χορωδία της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, υπό την διεύθυνσή του Κωστή Παπάζογλου, με σολίστ την σοπράνο Μαριάντζελα Χατζησταματίου, ερμήνευσε ψαλμούς, απόσπασμα από το Μαουτχάουζεν και σεφαραδίτικα τραγούδια» .
           iii.            Εκφώνησις λόγου: Εκεί εξεφώνησε καί δεκαπεντάλεπτο λόγο.
            iv.         Ιεροί χώροι Ναοί καί Συναγωγές: Γιά τίς περιπτώσεις χειροκροτημάτων απεφάνθη ότι, δέν επιτρέπονται στούς «Ιερούς χώρους τής Εκκλησίας καί τής Συναγωγής».
               v.            Απών από συλλαλητήρια Μακεδονιας: Αλλά, απουσίασε από τά συλλαλητήρια τής Μακεδονίας
            vi.             Δεν προέτρεψε την δυναμική παρουσία Ιερέων: καί συγχρόνως,  νά  παραστή σ’ αυτά τά συλλαλητήρια, σχεδόν κανείς από τούς Πατέρες  τής Ι.  Μητροπόλεως Λαρίσης.
Συμπέρασμα: Μέ τίς οργανούμενες εκδηλώσεις τού Μνημοσύνου τού π. Αθανασίου προσπαθεί νά καλύψη τό άλλο, εκείνο τό «μνημόσυνο τού Ολοκαυτώματος». Δηλαδή, «Μνημοσύνων Μεθοδείες».
Καί μ’ αυτές τίς μεθοδείες, νομίζει, εσφαλμένως, πώς θά απομονωθούν οι ευσεβείς Λαρισαίοι, πού αντελήφθησαν τά πράγματα καί αντιδρούν στήν εξουσία του καί τίς κατευθύνσεις του.

Ηλέκτρα ασυμβίβαστη στό έγκλημα

Πολλοί αγαπητοί Αδελφοί καί σεβαστοί Πατέρες, προτρέπουν νά σταματήσουμε, καί νά μή μιλάμε. Νά «παραιτηθούμε». Νά συμβιβασθούμε στά Εκκλησιαστικά καί Εθνικά εγκλήματα.
Αυτό μάς παραπέμπει τήν Τραγωδία τού Σοφοκλέους «Ηλέκτρα».
Εκείνη η βασιλοπούλα τών Μυκηνών, η Ηλέκτρα, δεν συμβιβάσθηκε, για τα καλά του Παλατιού. Έπρεπε να αποδεχθή τους δολοφόνους τους πατέρα της, τού Αρχιστρατήγου τών Ελλήνων στόν Τρωϊκό Πόλεμο. Τού Αγαμέμνονος. Ήγουν, την φόνισσα μάννα της, τήν Κλυταιμνήστρα, και τον εραστή της, τον νέο βασιλιά Αίγισθο.
Αντίθετα, η αδελφή της, η Χρυσόθεμις, εδέχθη τα πράγματα μοιρολατρικά. Συμμερίζεται μέν τη στενοχώρια της Ηλέκτρας, και εύχεται και αυτή να επιστρέψη ο αδελφός τους, ο Ορέστης, και να εκδικηθή. Αλλά φέρεται με πολύ πιο συμβατικό τρόπο αποδεχόμενη την κατάσταση, καθώς βλέπει ότι δεν μπορεί να κάνει αλλιώς.
Άς «ηλεκτριζώμεθα» καί άς μή «χρυσοσκονιζώμεθα» από τήν χρυσόσκονη τής όποιας εξουσίας.
Γιά μερικούς δέν χρειάζονται επιχειρήματα, αλλά αρκεί ο χρυσός καί η ράβδος τής εξουσίας, γιά νά ακολουθούν πειθήνια, καθότι «Χρυσοῦ λαλοῦντος͵ πᾶς ἀπρακτείτω λόγος» (Γρηγόριος Θεολόγος).
Προφανώς, αυτό δέν ισχύει γιά όλους. Όπως δέν ίσχυε καί γιά τούς μεγάλους Πατέρες τής Εκκλησίας μας.

Οι αγωνιστές τήν έκαναν ελεύθερη τήν Κρήτη

Αντίστοιχη απάντησι προσφέρει καί μία Κρητική, συμβολική καί ηρωϊκή Μαντινάδα. Προβάλλει ένα επίκαιρο μανιφέστο Ελευθερίας καί τιμής.

ΟΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΟΙ
Για την αλήθεια του κανείς
αξίζει να αποθάνη,
κι άσε να λένε οι δειλοί
και οι προσκυνημένοι.

Τ’ αητού την περηφάνεια
Την έχει δώσει η φύσι,
και πάντα μάχεται γ’ αυτήν,
καν χάση καν κερδίσει.

Πλούσιοι και λογικοί
Δεν ζουν στον Ψηλορείτη.
Οι κουζουλοί την έκαμαν,
ελεύθερη την Κρήτη


 Μαντινάδα από Κρητικό Κυβερνήτη


Οφείλουμε νά σημειώσουμε πώς, η συγκεκριμένη μαντινάδα, σέ αυτή της τή μορφή, καί διάστασι, ηκούσθη νά τήν εκφωνή ένας ελεύρος Κρητικός, πού Κυβέρνησε την Ελλάδα.
Είναι συμβολική καί είναι εύθετος για το χώρο τής Ελλάδος, αλλά και τής Εκκλησίας μας.
Ο καθένας άς καθρεπτισθή σ’ αυτή. Καί άς λάβη τίς αποφάσεις του.

Φαινόμενο «ΘΕΟΛΟΓΙΚΏΝ της Λαρίσης», ΠΟΤΕ δέν ξανάγινε

Καί εάν κάποιοι δέν έχουν τήν δύναμι νά συνεχίσουν τόν αγώνα, άς μή πλαστουργούν εμπόδια καί προσκόμματα σ’ αυτούς πού συνεχίζουν νά σαλπίζουν, νά σημαίνουν συναγερμό, νά πολεμούν καί νά θυσιάζωνται.
Αυτούς οφείλουν, νά τούς μιμηθούν καί νά τούς ακολουθήσουν. Αν όχι άς τούς  απονέμουν τόν χρειώδη  σεβασμό καί τήν δέουσα τιμή. Πάντως μέ κανένα τρόπο δέν επιτρέπεται νά τούς πολεμούν, φανερά ή κρυφά, έντιμα ή δόλια και μάλιστα από κάποια μοναστήρια του Αγίου Όρους που οι γεροντάδες τους διαδραμάτισαν σκοτεινό ρόλο  στήριξαν τον μοιχεπιβάτη προκλητικότατα και αντορθόδοξα.
Διακηρύσσουμε πώς, φαινόμενο «ΘΕΟΛΟΓΙΚΏΝ της Λαρίσης», δέν υπήρξε ΠΟΤΕ άλλοτε, από τήν ευλογημένη εποχή τών «Ιωαννιτών» τών οπαδών, φίλων καί πνευματικών τέκνων τού δολοφονηθέντος «Μεγ-Αετού» τής Εκκλησίας, τού  Αγ. Ι. Χρυσοστόμου.

Μήπως πάνε καλά τά πράγματα;

Όσοι θεωρούν ότι τά πράγματα τής Πατρίδος μας, τής Εκκλησίας μας καί τού Αποδήμου Ελληνισμού κατευθύνονται καλώς από επιδεξίους καί αγαθούς οιακοστρόφους Ηγέτες, άς αναμένουν καί άλλα δεινά.
 Τούς συνετούς πού νοούν καί αισθάνονται, δέν τούς εξαπατούν μερικές αγαπησιάρικες καί δόλιες προσεγγίσεις τών Τοπικών καί τών Κεντρικών Εξουσιαστών τών όπου Γής Ρωμιών.
Δυστυχώς, υφίσταται προκλητική ανεπάρκεια στούς κατέχοντες τήν εξουσία. Γνωρίζουν μόνον νά πιέζουν καί νά ψάχνουν γιά ανθρώπους υποταγής.
Αποστείλτε τους πίσω τίς πιέσεις πού σάς έστειλαν.

Μή μεταδίδετε τούς φόβους σας

 Ικετεύουμε, Πατέρες καί αδελφοί:
Μή μεταδίδετε τούς φόβους σας. Κρατείστε τους γιά τόν εαυτό σας καί προσπαθήστε νά μοιρασθείτε μόνο τό θάρρος σας μέ τούς άλλους.
Οραματισθείτε! Τά πτερά επί κεφαλής.
Υπάρχουν κάποια πράγματα πού οι σεμνοί Πατέρες καί οι τιμημένοι αδελφοί τά κυνηγούν στά όνειρά τους.
Εμπνέονται καί ομορφαίνουν τόν κόσμο. Τόν μετασκευάζουν σέ σχετικά τέλειο.

Λόγος καί δάκρυ καί σάλπισμα

 Οι Κληρικοί μας, επιβάλλεται νά έχουν τό Πατερικό ήθος καί τό Πατερικό ύφος, πού κληροδοτήθηκαν στήν Εκκλησία από τούς μεγάλους παραστάτες τοῦ Ιερού Θυσιαστηρίου καί τούς αδάμαστους αγωνιστές τού πνευματικού στίβου.
·      Μόνον η πίστις τους καί οι ενέργειές τους αναιρούν κάθε είδους «Εθνική  καί Εκκλησιαστική παραίτησι».
·     Ημέρες των δακρύων τού γλυκού αγώνος συνεχίζονται.
·     Ο κτύπος τής καρδιάς τους μετατρέπεται σέ λόγο καί δάκρυ καί σάλπισμα.
·     Τό δάκρυ τους γίνεται νησί, γίνεται βουνό, γίνεται Εκκλησία.
·     Η περιπέτειά τους είναι συνεχής πόλεμος.
·     Τελικώς μία πλούσια αποταμίευσις φωτός παρά τίς μεθοδείες τών φωτοσβεστών.

Δέν παραιτούμεθα

Μάς προτρέπουν διαφοροτρόπως νά παραιτηθούμε από κάθε αγωνιστική προσπάθεια.
Καί μείς μέ πόνο ρωτάμε τήν ψυχή μας:
·        Πού πήγαν εκείνα τά παιδιά τοῦ άνεμου  καί τού βοριά; Πού πήγαν εκείνα τά παιδιά, τής ορμής καί τού ονείρου;
·        Άλλοι συμβιβάσθηκαν καί «νοικοκυρεύτηκαν». Τό σύστημα δέχθηκαν καί στή διαχείρησί του μπήκαν.
·        Τώρα οι πράξεις τους συνιστούν «Εθνική καί Εκκλησιαστική Παραίτησι».
Όσοι μείναμε "εδραίοι" δέν παραιτούμεθα από τίς αρχές καί τίς αξίες μας, προκειμένου νά καταλάβουμε ή νά κρατήσουμε κάποια θέσι.

 Κάντε τά άροτρα λόγχες

Καί γιά νά μή νομίσουν μερικοί μόνον τώρα τά πράγματα είναι δύσκολα μνημονεύουμε τίς εντολές τής Αγ. Γραφής καί τών Πατέρων.
Ο Κύριος, μέ τήν είσοδο τών Ισραηλιτών στή γη τής Επαγγελίας δίδει μία ειδική εντολή καί προσταγή:
Απαγορεύεται νά καλλιεργείτε τήν γή, γιά νά μή εγκαταλείψετε τήν άσκησι καί τήν πολεμική τέχνη, διότι υπάρχουν πλήθος εχθροί γύρω.
Στή συνέχεια δίδει μία άλλη φοβερή διαταγή:
 «Κομματιάστε τά ἄροτρά σας καί κάντε τα μαχαίρια καί τά δρεπάνια σας κάντε τα λόγχες» (Ἰωήλ δ’ 10).
 
Καί η Φιλοκαλία, πού καταγράφει καί περιγράφει τούς πνευματικούς καί αοράτους πολέμους τών Χριστιανών, αναφέρει κωδικά, αλλά μέ σαφήνεια, κάτι πού εφαρμόζεται γιά κάθε εποχή καί στή δική μας:
«Μή μετατρέπετε τά πολεμικά ὄργανα εἰς γεωργικά ἐργαλεῖα προτοῦ γίνη τέλεια εἰρήνη» (Φιλοκαλία).

Χριστός Ανέστη.
Σεραφείμ Νικολάου.


[1] Ἐδ ...
========================================================
==========================================
Σχετικά Δημοσιεύματα:ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ
ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ
Οι ομιλίες του Μητροπολίτη Λάρισας και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμου και του στρατηγικού συμβούλου, καθηγητή κ. Νίκου Λυγερού, συγκλόνισαν και συγκίνησαν τους παρευρισκόμενους στην Συναγωγή Λάρισας.
Τιμήθηκε στην Λάρισα, η Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος.
Στο μνημείο του Ολοκαυτώματος Ελλήνων Εβραίων, στην Πλατεία Εβραίων, τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση από τον ραβίνο Ηλία Σαμπετάι, παρουσία της μοναδικής στην Θεσσαλία επιζήσασας ομήρου του Ολοκαυτώματος, της 92χρονης Νάκη Ματαθία Μπέγα, η οποία οδηγήθηκε από τα Τρίκαλα στο Άουσβιτς την 24η Μαρτίου 1944.
Παρόντες επίσης ήταν, η πρέσβης  του Ισραήλ, Ίριτ Μπεν-Άμπα, ο πρόεδρος του Κεντρικού  Ισραηλιτικού Συμβουλίου κ. Δαυίδ Σαλτιέλ, των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων Λάρισας, Μώρις Μαγρίζος, Θεσσαλονίκης, Δαυίδ Σαλτιέλ και Τρικάλων, Ιάκωβος Βενουζίου, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός, ο δήμαρχος Λάρισας, κ. Απόστολος Καλογιάννης, άλλες αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης, του στρατού, της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και πλήθος κόσμου.
Στις εκδηλώσεις μνήμης του Ολοκαυτώματος, παρέστη και ο Μητροπολίτης Λάρισας και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος.
Μετά την κατάθεση στεφάνων, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και ακολούθως έγινε η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.
Αμέσως μετά, ακριβώς απέναντι από το Μνημείο Ολοκαυτώματος, στην Συναγωγή Λάρισας, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση, με ομιλίες από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον δήμαρχο Λαρισαίων, τον πρόεδρο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου και τον πρόεδρο της Ισραηλιτικής Κοινότητας Λάρισας.
Ο πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδας αναφέρθηκε ότι στην Θεσσαλία σώθηκαν πάρα πολλοί Εβραίοι  «από την ζώνη ασφαλείας του Θεσσαλικού κάμπου» και ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Λάρισας, σημείωσε ότι στις μέρες μας, με την υπαρκτή άνοδο του Νεοναζισμού, καθήκον και ευθύνη είναι να διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη των γεγονότων του παρελθόντος, ώστε η ανθρωπότητα να μην θρηνήσει ξανά, ολέθρια αποτελέσματα.
•    «Μόνο η Μνήμη είναι Ικανή να ξεπεράσει το όριο του θανάτου»
Μετά τις ομιλίες, η μοναδική επιζήσασα από την Θεσσαλία, η 92χρονης Νάκη Ματαθία Μπέγα – η οποία λίγο πριν είχε καταθέσει πρώτη στεφάνι στο Μνημείο Ολοκαυτώματος – άναψε τα κεριά στην Μνήμη των 60.000 Ελλήνων Εβραίων  και 6.000.000 Εβραίων θυμάτων.
Την κεντρική ομιλία με τίτλο «Από τους μάρτυρες και τους ήρωες του Ολοκαυτώματος στα δικαιώματα της ανθρωπότητας»  έκανε από στήθους, ο καθηγητής και στρατηγικός σύμβουλος κ. Νίκος Λυγερός.
«Πρόσεξα την ταραχή στο πρόσωπο της κ. Μπέγα όταν αντιλήφθηκε ότι δεν άναψαν όλα τα κεριά. Μόνο η μνήμη είναι ικανή να ξεπεράσει το όριο του θανάτου.[…] Ουσιαστικά, μόνο μια έχει δικαίωμα να μιλήσει εδώ και τελικά δεν μιλά και μιλάμε εμείς για αυτή. Όμως της αναθέσαμε να μας δώσει το Φως. […] Μια γυναίκα, μάνα και γιαγιά, μας δείχνει ότι μπορεί να τα καταφέρει. Οι άντρες δυσκολεύονται. Οι γυναίκες ξέρουν τι σημαίνει δυσκολία, μαιευτική, βγαίνω από μέσα, όχι μέσω της φιλοσοφίας, μέσω της πράξης» σημείωσε.
Και ολοκληρώνοντας, με τις τελευταίες λέξεις να βγαίνουν από το στόμα του μαζί με δάκρυα στα μάτια, είπε: «Εμείς είμαστε τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, οι άλλοι, που δεν πρέπει να ξεχάσουν. Και όταν ο καιρός θελήσει να μην είναι εδώ αυτή η γυναίκα, τα κεριά, πάντα αναμμένα θα είναι».
•    Η Χορωδία, τα χειροκροτήματα και ο Μητροπολίτης Λάρισας
Ακολούθως, η βραβευμένη Χορωδία της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, υπό την διεύθυνσή του Κωστή Παπάζογλου, με σολίστ την σοπράνο Μαριάντζελα Χατζησταματίου, ερμήνευσε ψαλμούς, απόσπασμα από το Μαουτχάουζεν και σεφαραδίτικα τραγούδια.
Η εκδήλωση Μνήμης, έκλεισε με την ομιλία του Μητροπολίτη Λάρισας και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, ο οποίος τόνισε την «ενότητα», το «σέβασμα της όποιας θρησκείας, του όποιου λαού, του όποιου άλλου» και υπογράμμισε για τα χειροκροτήματα που ακούστηκαν μέσα στην Συναγωγή (μετά τις ομιλίες και τις  ερμηνείες της Χορωδίας): «τόσο η θρησκεία του Ισραήλ, όσο και ο Χριστιανισμός, μιλούν για ησυχασμό μέσα σε ιερούς χώρους κι ενδεχομένως αποτρέπουν το χειροκρότημα, γιατί κρύβει ενθουσιασμό, που έχει τον χαρακτήρα της ρηχότητας, ενώ η ψυχή πρέπει να βαρύνεται με ειδικό βάρος για να παραμένει ζωντανή η τροφοδοσία της συνείδησης με τέτοια συναισθήματα. Ποτέ Ξανά».
Λέλα Κατεχάκη
(Πηγή: trikalanews.gr)