Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ- ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ π Αθανασίου Μυτιληναίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ Π.ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟ