Σάββατο, 28 Μαρτίου 2020

Μέθοδος ἀντιμετώπισης καί προστασίας ἀπό τόν κορωνοιό... λέτε ο Κούλης να την ἐφαρμόση στούς Χριστιανούς;Coronavirus: 'SWAT' team tackle man in training exercise

 https://www.youtube.com/watch?v=F83iuaZ3Rxg