Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020

Ο κορωνοϊός θα φύγει, η Προδοσία των Δεσποτάδων θα μείνει.


    Στη Σερβία οι Εκκλησίες δεν ἔκλεισαν. 
Στην Ελλάδα τις έκλεισαν τα παιδιά της Μπίλτεμπερκ και ο ΑΝΑΞΙΟΣ Ιερώνυμος με τους Προσκυνημένους του.
  Ντροπή, αφήσαμε να αποφασίζουν για λογαριασμό της Εκκλησίας οι θεραπαινίδες της Νέας Τάξεως Πραγμάτων. 
  Ντροπή ωρέ Έλληνες! Τι Χριστιανοί είμαστε εμείς; πού είναι η μαρτυρία μας και η ομολογία μας ;
Όποιος θέλει να βρει λύσεις βρίσκει .Το δείχνει η Φωτογραφία με  τους Σέρβους. Απλά δεν θέλησαν οι σκοτισμένοι στο νου και οι μισούντες την Εκκλησίαν μας. 
Ας μην ξεχνούν όμως, η Εκκλησία πολεμουμένη νικά!
                                                                        Παναγιώτης Σπερχοδύρας