Σάββατο, 21 Μαρτίου 2020

Κυθήρων Σεραφείμ – ο μόνος Μητροπολίτης της Ελλαδικής Εκκλησίας που τόλμησε…

Δεν εγκαταλείπει το ποίμνιό του ο Μητροπολίτης Κυθήρων.
Τὴν ὥρα ποὺ σὲ ὅλη τὴ χώρα τὰ μέτρα τῆς ΥΠΑΚΟΗΣ ἔχουν «σπάσει τὰ κοντὲρ» ὁ «ΑΝΥΠΑΚΟΥΟΣ» Μητροπολίτης Κυθήρων συνεχίζει νὰ τελεῖ τὴν αὐτονόητη γιὰ τοὺς Ὀρθόδοξους Χριστιανοὺς θρησκευτικὴ λατρεία τῶν Παρασκευῶν τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Τοὺς Χαιρετισμοὺς τῆς Θεοτόκου.

Τὴν ὥρα ποὺ τὰ live streaming πῆραν φωτιὰ καὶ οἱ βαρύγδουπες προτροπὲς περὶ ὑπακοῆς καὶ δῆθεν αὐτομαστιγόματος ἀπὸ τὰ ἐπιτίμια τοῦ Θεοῦ ἔχουν κατακλύσει τὸ διαδίκτυο, ὁ Μητροπολίτης Κυθήρων μὲ εὐλογημένη ἀνυπακοὴ, ὅπως εἶχε διαμηνύσει ἄλλωστε μὲ τὴν ἐπιστολή του στὴν ΔΙΣ «Ἡ Θεία Λατρεία εἶναι ἐλευθέρα καὶ ἀβίαστος», συνεχίζει νὰ πράττει ὅτι ἔπραξαν ὅλοι οἱ χριστιανοὶ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἱστορίας. Σὲ ὅλες τὶς δύσκολες περιστάσεις ἐξάπλωσης λοιμώδους ἀσθένειας ἡ στροφὴ ἦταν πρὸς τὸ Θεὸ τὴν Παναγία καὶ τοὺς Ἁγίους! Ἡ θρησκευτικὴ λατρεία, ἡ θεία κοινωνία οἱ λιτανεῖες καὶ οἱ δεήσεις πύκνωναν καὶ δὲν ἀπαγορευόταν.
Ὁ μόνος Μητροπολίτης τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας ποὺ τόλμησε νὰ βάλει ὡς γνώμονα τὸ ὑπερλόγο καὶ τὸ ὑπερφυσικό του Θεοῦ καὶ ὄχι τὸ κτιστὸ καὶ λογικὸ τῶν ἀνθρώπων.  «Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις»; Σᾶς εὐχαριστοῦμε Σεβασμιώτατε, συνεχίστε νὰ δίνετε στοὺς πιστοὺς τὴν πνευματικὴ τροφὴ ποὺ ὅλοι ἔχουμε ἀνάγκη αὐτὲς τὶς ἡμέρες !
Ρωμαίικο Οδοιπορικό