Παρασκευή, 22 Μαΐου 2020

Φρίξον ήλιε! --Εμπόριο παιδιών! (Βίντεο)

Ἀδαμάντιος Τσακίρογλου
Μετὰ τὶς ἐκτρώσεις τώρα ἡ βλασφημία καὶ τὸ ἔγκλημα τῶν δανεικῶν μητέρων (παρένθετη κύηση ἐπὶ πληρωμῇ) ὡς τρανὴ ἀπόδειξη γιὰ τὴν πίστη καὶ τὸ ποιὸν τῶν μισθωτῶν καὶ ἀπάνθρωπων λυκοποιμένων:
Μέσῳ τῆς σιωπῆς τους καὶ τὴν συνεργασία τους μὲ τοὺς ὑπεύθυνους εἶναι συμμέτοχοι στὸ ἔγκλημα τῶν δανεικῶν μητέρων.
Τὸ κανάλι Euronews εἶναι τὸ ἐπίσημο κανάλι εἰδήσεων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Στὸ παρακάτω ρεπορτὰζ τοῦ καναλιοῦ αὐτοῦ ἀκοῦμε https://youtu.be/pVVohe6wbKQ:
«Αὐτὸ εἶναι τὸ ξενοδοχεῖο Βένετζ(;) στὴν πρωτεύουσα τῆς Οὐκρανίαςς Κίεβο. Αὐτὰ τὰ 51 παιδιὰ γενήθηκαν ἀπὸ οὐκρανὲς δανεικὲς μητέρες (ἐπὶ πληρωμῇ) καὶ κανονικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ ἦταν ἤδη στοὺς γονεῖς τους, ἂν δὲν ὑπῆρχε ἡ πανδημία τοῦ Κορωναϊοῦ. Συνολικὰ γεννήθηκαν στὴν περίοδο τῆς πανδημίας περίπου 100 παιδιὰ ἀπὸ δανεικὲς μητέρες.
 (Οὐκρανὴ ἐκπρόσωπος): Ἔχουμε ἕνα μεγάλο πρόβλημα μὲ αὐτὰ τὰ παιδιά. Θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι στοὺς γονεῖς τους, στὴν Γαλλία, Ἱσπανία, Ἰταλία, Η.Π.Α. Τώρα εἶναι τὰ σύνορα κλειστά. Σὲ αὐτὲς τὶς χῶρες περιμένουν οἱ γονεῖς ποὺ πλήρωσαν πολλὰ χρήματα στὶς δανεικὲς μητέρες τὰ παιδιά τους. Τὰ σύνορα στὴν Οὐκρανία θὰ παραμείνουν κλειστὰ μέχρι τὶς 22.05 καὶ οὐκρανὲς μητέρες φέρνουν συνέχεια παιδιὰ στὸν κόσμο, ποὺ δὲν μποροῦν ὅμως νὰ παραδοθοῦν στοὺς γονεῖς τους».
Εἶναι ἀπίστευτο, φρικῶδες, ἀνάκουστο. Τὸ ἐμπόριο παιδιῶν εἶναι ἐπίσημο, παρόλο ποὺ ὑποτίθεται ἡ νομοθεσία κάποιων χωρῶν τὸ ἀπαγορεύει. Ἡ τιμὴ σὲ μία δανεικὴ μητέρα φθάνει μέχρι τὰ 60.000 Εὐρώ. Οἱ «γονεῖς» δὲν εἶναι μόνο ζευγάρια ποὺ δὲν μποροῦν νὰ τεκνοποιήσουν ἢ γυναῖκες ποὺ δὲν θέλουν νὰ χαλάσουν τὸ κορμί τους μὲ τὴν ἐγκυμοσύνη (βλ. τὴν τραγουδίστρια Μαντόνα). «Γονεῖς» εἶναι ἐπίσης ὁμοφυλόφιλα ζευγάρια ποὺ τώρα ὡς ἀναγνωρισμένα ἀπὸ τὸν νόμο θέλουν νὰ ἔχουν καὶ παιδιὰ κάτι ποὺ ἡ φύση ὅμως τοὺς τὸ ἀπαγορεύει.
Ἐμπόριο παιδιῶν!
Καὶ τὶ λέει περὶ τούτου ἡ ἐπίσημη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀνὰ τὸν κόσμο; Τίποτα. Ἐκτὸς ἀπὸ κάποιες γραπτὲς ἀναφορές, τίποτα. Καὶ ὄχι μόνο δὲν λένε τίποτα, ἀλλὰ καὶ ἐπαινοῦν τοὺς ὑπαιτίους, ὄχι μόνο τοὺς ὑποστηρικτὲς τῶν ἐκτρώσεων, ἀλλὰ τώρα καὶ τοὺς ἐμπόρους τῶν βρεφῶν, τοὺς ἐπαινοῦν, τοὺς ἐπιτρέπουν νὰ κοινωνοῦν, παίρνουν χρήματα/ἐπιδοτήσεις ἀπὸ αὐτοὺς καὶ τώρα ὅπως τὸ βιώνουμε ἔντονα, ὑπακούουν στὶς ἐντολές τους.
Ποιός Χρυσόστομος, ποιός Βασίλειος, ποιός Ἀμβρόσιος, ποιός Θεόδωρος θὰ σιγοῦσε σὲ ἕνα τέτοιο ἔγκλημα; Ποιός Ἅγιος θὰ ἐπέτρεπε τὴν εἴσοσο στὸν ναὸ σὲ τέτοιους ἀπάνθρωπους; Ποιός Ἅγιος θὰ ἔπαιρνε χρήματα ἀπὸ αὐτούς; Ποιός Ἅγιος θὰ ὑπάκουε στὶς προσταγές τους;
Οἱ ἐπίσκοποι καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ μοναχοὶ ποὺ τὰ γνωρίζουν αὐτὰ καθίστανται μὲ τὴν σιγή καὶ τὴν συνεργασία τους συνυπεύθυνοι στὸ ἔγκλημα πώλησης βρεφῶν.
Κραυγάζουν οἱ φωνὲς τῶν παιδιῶν αὐτῶν, ποὺ πωλοῦνται γιὰ τὴν ἱκανοποίηση ἀνθρώπων μὲ ἀπάνθρωπα ἔνστικτα καὶ ἐπιθυμίες.
Εἶναι δυνατὸν ἄνθρωποι νὰ πιστεύουν στὸν Θεό, οἱ σὲ ἄλλα λαλίστατοι «καημένοι»  ὅπως π.χ. Ἱερώνυμος, Βαρθολομαῖος, Αὐγουστῖνος Γερμανίας, Ἐλπιδοφόρος Ἀμερικῆς, Ἐμαννουήλ Γαλλίας, ὁ Ἱσπανίας, ὁ Ιταλίας, ὁ Ὀνούφριος Οὐκρανίας ποὺ συμπροσεύχεται καὶ συντρώγει μὲ τοὺς τρώγωντες τὶς σάρκες τῶν βρεφῶν αὐτῶν, οἱ Μονὲς ποὺ ἐπαινοῦν τοὺς ἀνθρώπους αὐτοὺς καὶ δέχονται τὶς ἐπιδοτήσεις τους, κ.ο.κ.;
Ἀλλὰ καὶ ἐμεῖς οἱ πιστοί, δὲν εἴμαστε συνυπεύθυνοι; Δὲν ἐπαινοῦμε τοὺς ἐνόχους; Δὲν ἀποκρύβουμε τὰ σκάνδαλα αὐτὰ ὁ κάθε ἕνας ἢ τὸ κάθε ἕνα ἱστολόγιο γιὰ τοὺς δικούς του λόγους;
Καὶ τὸ τραγικό: Περιμένουμε τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τὴν ἀναλαμπή, τὴν δικαίωση, τὴν σωτήρια ἐπέμβασή του, ὅταν ἡ ἁμαρτία ἔχει φθάσει στὸ «ἀμήν» μὴ πράττοντας οἱ ἴδιοι τίποτα.
    ΒΙΝΤΕΟ:   https://www.youtube.com/watch?v=pVVohe6wbKQ&feature=youtu.be                                              Χριστὸς ἀνέστη!
Ἀδαμάντιος Τσακίρογλου
https://eugenikos.blogspot.com/2020/05/blog-post_592.html#more