Κυριακή, 22 Αυγούστου 2021

Ο Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής Μηλοχωρίου Γέροντας Μάξιμος Καραβάς τιμά την ιεροσύνη του, περισώζει το Εκκλησιαστικό Ήθος και ατρόμητος δίδει την Ομολογία (Βίντεο)

Η ΜΑΣΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΑΟ ΕΙΝΑΙ ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Ο Αρχιερεύς στον Εγκαινιασμό των ιερών Ναών δέεται: “Κατάστησον αυτόν λιμένα χειμαζομένων, ιατρείον παθών, καταφυγήν ασθενών, δαιμόνων φυγαδευτήριον”  

Γιατί, λοιπόν, να φορέσω μάσκα εντός του Ναού;» (βλ. Ακολουθία των Εγκαινίων, Έκδοσιν Αποστολικής Διακονίας, σελ.49)

ΣΥΝ ΧΡΙΣΤΩ ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΦΟΒΟΣ ΟΥΔΑΜΟΥ

Ο Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής Μηλοχωρίου Γέροντας  Μάξιμος Καραβάς τιμά την ιεροσύνη του, περισώζει το Εκκλησιαστικό Ήθος και ατρόμητος δίδει την Ομολογία:

 "Ας έρθουν να μου κόψουν και το κεφάλι»

 "Τον Θεό φοβούμαι, τους ανθρώπους δεν τους φοβούμαι" 

   Εἰ γὰρ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἤμην.(Γαλ. 1,10)

“Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις”

Στις ημέρες  της ένοχης σιωπής των εκκλησιαστικών ο Γέροντας από Μάξιμος Καραβάς αποδεικνύεται ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ Ναύαρχος και ταράσσει τα ύδατα της υποκρισίας !

  Επιγραφές  που αναρτήθηκαν στο παρελθόν κατά περίπτωση στη Ι. Μονή Αγίας Παρασκευής Μηλοχωρίου.


ΒΙΝΤΕΟ: https://www.youtube.com/watch?v=01T1AsvfhI4&t=57s

 https://www.youtube.com/watch?v=noB8Uxz7ttc

Ο 62ος ΚΑΝΩΝ   Πενθέκτης Οἰκουμενικὴς Σύνοδου.  Εἶναι γνωστὴ καὶ ὡς «ἐν Τρούλλῳ» αποδοκιμάζει τα προσωπεία μάσκες

Μὲ τὸν κανόνα 62 ἀποδοκιμάζονται καὶ καταδικάζονται ἑορτὲς τῆς ἀρχαιότητας, ὅπως αὐτὲς τῶν Καλάνδων κατὰ τὴν 1η Ἰανουαρίου, τῶν Βοτῶν πρὸς τιμὴν τοῦ Πανὸς καὶ τῶν Βρουμαλίων ἀφιερωμένων στὸ Διόνυσο. Ὁ ἴδιος κανὼν ἀπαγόρευσε ἐπίσης τὶς ἀπρεπεῖς ὀρχήσεις ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν τὴν 1η Μαρτίου. Κατὰ τὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις τῆς ἡμέρας αὐτῆς συνήθιζαν νὰ χρησιμοποιοῦν τραγικά, κωμικὰ καὶ σατυρικὰ προσωπεῖα καὶ νὰ ἐνδύονται οἱ ἄνδρες ὡς γυναῖκες καὶ ἀντιστρόφως. Τὰ ἐπιτίμια γιὰ τοὺς παραβάτες εἶναι ἡ καθαίρεση γιὰ τοὺς κληρικοὺς καὶ ὁ ἀφορισμὸς γιὰ τοὺς λαϊκούς

ΣΧΟΛΙΑ: Α. Δ.

Κάτι τέτοιες στιγμές επίσκοποι , προκαθήμενοι , πατριάρχες φαντάζουν πολύ μικροί  μπροστά απ'την επικαιροποίηση   του μοναχικού σχήματος. μέσα απ'την ομολογία.

Στην ακολουθία της κουράς ακούμε   τη φράση που απευθύνεται στον μοναχό:

" Υπομένεις πᾶσαν θλῖψιν καὶ στενοχωρίαν τοῦ μονήρους βίου διὰ τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν;"

Αυτοί που ζητούν τη Βασιλεία των Ουρανών (λαϊκοί και ρασοφόροι) πρέπει να είναι έτοιμοι για θλίψεις και διωγμό.

Θα αντέξουν  όπως απαντά στα ερωτήματα ο καρέντας μοναχός :

"Ναί, τοῦ Θεοῦ συνεργοῦντος"

 ===============

Απόσπασμα :Γεωρ.Τζανάκη

 Κατὰ τὸ Δαΰιτικὸ «Μὴ γίνεσθε ὡς ἵππος καὶ ἡμίονος, οἷς οὐκ ἔστι σύνεσις, ἐν κημῷ καὶ χαλινῷ τὰς σιαγόνας αὐτῶν ἄγξαις…» (Ψαλμὸς 31ος). Καὶ ὅμως ὁ κημὸς ποὺ ἀναφέρει ὁ προφητάναξ: «κημός: ὁ, πλέγμα ἢ φίμωτρον τιθέμενον περὶ τὸ στόμα ἵππου ὅπως μὴ δάκνῃ»  (Ξεν. Ἱππ. 5, 3, Ἀνθ. Π. 6. 246), ἀλλὰ καὶ «ὕφασμά τι ἐν χρήσει παρὰ τοῖς ἀρτοποιοῖς καλύπτον ῥῖνα καὶ στόμα» (Ἀθην. 548C.).(Λεξικὸ Lidell-Scott. τομΒ΄σελ.712) Ἀκριβῶς ἡ περίπτωσίς μας, δηλαδή: Τὰ φίμωτρα, τὰ μουρόπανα (μούρη+πανί ποὺ καλύπτει τὴν ρίνα καὶ τὸ στόμα, τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς μούρης δηλαδή). Δὲν μπορεῖ νὰ μὴν τό ξέρουν, δὲν μπορεῖ νὰ μὴν τὸ ἔχουν προσέξῃ, ποιμένες, εὐσεβεῖς ἄνθρωποι καὶ θεολόγοι. Στὸ Ψαλτήρι. Κάποτε ἔπρεπε νὰ τὸ ξέρουν ἀπ᾿ ἔξω γιὰ νὰ γίνουν ἐπίσκοποι… Καὶ τώρα πᾶνε καὶ κεντοῦν ἀπάνω σταυρουδάκια καὶ πλουμιά καὶ φωτογραφίζονται μεγαλοπρεπῶς.
====================================
ΣΧΟΛΙΑ  απόσπασμα

Ποιά σχέση έχει η χρήση της μάσκας στην Εκκλησία με την πίστη μας στο Χριστό;

     ψάλλουμε το Απολυτίκιο στην Παναγία:

  « Ο Ναός Σου, Θεοτόκε, ανεδείχθη παράδεισος,
ως ποταμούς αειζώους αναβλύζων ιάματα, ώ προσερχόμενοι πιστώς, ως Ζωοδόχου εκ Πηγής,
ρώσιν αντλούμεν και ζωήν  την αιώνιον, πρεσβεύεις γαρ Συ τω εκ Σου Τεχθέντι, Σωτήρι Χριστώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών».    ΔΗΛΑΔΗ: 
    «Παναγία Θεοτόκε, ο ναός σου αναδείχτηκε Παράδεισος, καθώς μέσα σε αυτόν αναβλύζουν παντοειδείς θεραπείες, σαν ποτάμια αιώνια. Εφόσον μάλιστα προσερχόμαστε στον ναό σου με πίστη ακράδαντη, από τη Ζωοδόχο Πηγή αντλούμε Δύναμη και Ζωή αιώνια. Διότι Εσύ, Θεοτόκε, πρεσβεύεις προς τον Σωτήρα μας Χριστό, που γεννήθηκε από Σένα, για τη σωτηρία των ψυχών μας».
    Με δεδομένο, λοιπόν, ότι Υπεραγία Θεοτόκος είναι μια αστείρευτη πηγή  θεραπείας και ότι στο Ναό της αναβλύζουν ποτάμια, τα οποία θεραπεύουν παντός είδους ασθένειες, ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΣΚΕΦΘΗΤΕ:  Είναι δυνατόν να εισέλθω στο σπίτι της Παναγίας μας, φορώντας τη μάσκα κ.  Χαρδαλιά, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΜΟΛΥΝΘΩ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΒΙΑ, ΙΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΟΪΟΎΣ;
    Επομένως για λόγους προφυλάξεως ΝΑΙ, φέρω και φορώ τη μάσκα , ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΑΟ! Διότι η χρήση της μάσκας μέσα στο ναό ΕΙΝΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΜΙΑΣ ΑΣΘΕΝΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ! Ο πιστός χριστιανός ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ στο Ναό ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΦΕΡΗ ΤΗ ΜΑΣΚΑ!
   Διότι, εάν  Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΝΑΟ ΚΑΙ ΦΟΡΑΕΙ ΤΗ ΜΑΣΚΑ του κ. ΧΑΡΔΑΛΙΑ, ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ, ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΣΤΗ ΧΑΡΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ! ΑΡΑ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ, ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΑΡΡΩΣΤΗΜΕΝΗ ΠΙΣΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΩΤΗΡΑ ΧΡΙΣΤΟ! ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΕΜΜΕΣΩΣ, ΠΛΗΝ ΣΑΦΩΣ, ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΔΟΤΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ! 
    Ναι, Αδελφοί μου, ίσως σας φαίνεται βαρύς ο λόγος αυτός! Αλλά αυτή είναι η αλήθεια!  ΣΤΟ ΝΑΟ, ΔΗΛ. ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΕΡΧΩΜΑΙ ΦΟΡΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ! ΔΙΟΤΊ ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ, ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΜΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΠΙΣΤΗ!  ΦΟΒΟΥΜΑΙ ΜΗΠΩΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΑΟ, ΚΟΛΛΗΣΩ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟ, ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟ ΙΟ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΌ! ΔΗΛ. ΑΓΝΟΩ, ΟΤΙ ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ, Ο ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ!  

Με λίγα λόγια, λοιπόν: Μέχρι χθες το σύνθημα Μητσοτάκη-Χαρδαλιά ήταν «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ»! Σήμερα το νέο σύνθημα είναι: «ΦΟΡΑΜΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΤΗ ΜΑΣΚΑ!».
Με το πρώτο ΜΉΝΥΜΑ- ΕΝΤΟΛΗ έκλεισαν τις Εκκλησίες! Με το δεύτερο ΜΗΝΥΜΑ, δηλ. με το μήνυμα της Μάσκας, ΠΡΟΔΙΔΕΤΑΙ Η ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ!  Χωρίς βεβαίως να το αντιλαμβανόμαστε, ΑΣΥΝΑΙΣΘΗΤΩΣ, χρησιμοποιούντες τη μάσκα μέσα στο Ναό, αποδεικνύεται, ότι έχουμε  μια ασθενική πίστη προς τον Χριστό! Δεν Τον εμπιστευόμεθα! Μολύνεται το περιεχόμενο της πίστεώς μας, καθ’ όσον στην πράξη αρνούμεθα την μεγάλη αλήθεια, ότι ο Ναός, ο Οίκος Κυρίου, είναι θεραπευτήριον των ψυχικών παθών και των σωματικών ασθενειών! Στον Οίκο του Θεού ΔΕΝ ΑΡΡΩΣΤΑΙΝΟΥΜΕ, αλλ΄αντιθέτως ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΘΑ, Άρα εκεί μέσα ΔΕΝ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΔΑΙΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΠΝΕΥΣΕΩΣ ΜΑΣΚΑ!   Θερμή πίστη μας χρειάζεται, καθώς ο Κύριός μας είπε τα εξής αθάνατα λόγια: «Ει δύνασαι πιστεύσαι, πάντα δυνατά τω πιστεύοντι»  (Μάρκ. θ΄, 17-31).

Η προδοτική αυτή συμπεριφορά των Κυβερνώντων συμπληρώνεται με την θεωρία, ότι ο ιός μεταδίδεται και με την Θεία Κοινωνία! Πρώτη εξ όλων η  κα Κεραμέως, Υπουργός της Παιδείς, ωμίλησε για το “σάλιο”, ότι δηλ. πρέπει να αποφεύγουμε τη Θεία Μετάληψη, επειδή με το σάλιο μεταδίδεται ο Κορωνοϊός! Κατόπιν τούτου  μερικοί πλανώμενοι και ολιγόπιστοι Λειτουργοί του Υψίστου κατήργησαν την χρήση της αγίας Λαβίδας κατά τη μετάδοση της Θείας Κοινωνίας και εισήγαγον τά «κουταλάκα μιάς χρήσεως»!!!! Έτσι, λοιπόν, ο Διάβολος στις ημέρες μας χορεύει πανηγυρικά!
  
Ας επανέλθουμε, λοιπόν,  στη μάσκα. Δυστυχώς η προδοτική και αιρετική αυτή νοοτροπία έχει διαδοθή πολύ στις ημέρες μας! Την έχουν αποδεχθεί και την εφαρμόζουν (δηλ. φορούν τη μάσκα μέσα στο Ναό) πολλοί Αρχιερείς, πολλοί Κληρικοί, και πάμπολλοι πιστοί! Προσφάτως μεταξύ αυτών Κορυφαίος, δυστυχώς, συγκαταλέγεται ο Παναγ. Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, ο Οποίος ενεφανίσθη φορώντας μάσκα μέσα στο Ναό! ! Ο Παναγιώτατος, ο Οποίος παρά ταύτα με δηλώσεις Του εδήλωσε, ότι με την Θεία Κοινωνία ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ο ιός!   Δυστυχώς η κατάσταση είναι  πολύ σοβαρή! Η ΣΥΓΧΥΣΗ, ή ΜΑΛΛΟΝ Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΑ! ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΕΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΘΑΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ!

Συνεπώς, μεταξύ των άλλων, σιγά-σιγά εισερχόμεθα σε στάδιο αντιδράσεων, αντιπαλότητος, εσωτερικής φαγωμάρας, εμφυλίου εκκλησιαστικού πολέμου  και……. ΔΙΩΓΜΩΝ! Μαύρα χρόνια έρχονται και για την Εκκλησία! 
 .... θα το επαναλάβω,  η χρήση της μάσκας μέσα στο ναό αποδεικνύει μια αναιμική πίστη, για να μην είπω, ότι σημαίνει ΑΡΝΗΣΙΝ της Ορθοδόξου Πίστεως!

http://mkka.blogspot.com

========================

ΣΧΟΛΙΟ Γ.Μ.

Ο 62ος ΞΒ' ΚΑΝΩΝ   Πενθέκτης Οἰκουμενικὴς Σύνοδου.  Εἶναι γνωστὴ καὶ ὡς «ἐν Τρούλλῳ» αποδοκιμάζει τα προσωπεία μάσκες

Μὲ τὸν κανόνα 62 ἀποδοκιμάζονται καὶ καταδικάζονται ἑορτὲς τῆς ἀρχαιότητας, ὅπως αὐτὲς τῶν Καλάνδων κατὰ τὴν 1η Ἰανουαρίου, τῶν Βοτῶν πρὸς τιμὴν τοῦ Πανὸς καὶ τῶν Βρουμαλίων ἀφιερωμένων στὸ Διόνυσο. Ὁ ἴδιος κανὼν ἀπαγόρευσε ἐπίσης τὶς ἀπρεπεῖς ὀρχήσεις ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν τὴν 1η Μαρτίου. Κατὰ τὶς ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις τῆς ἡμέρας αὐτῆς συνήθιζαν νὰ χρησιμοποιοῦν τραγικά, κωμικὰ καὶ σατυρικὰ προσωπεῖα καὶ νὰ ἐνδύονται οἱ ἄνδρες ὡς γυναῖκες καὶ ἀντιστρόφως. Τὰ ἐπιτίμια γιὰ τοὺς παραβάτες εἶναι ἡ καθαίρεση γιὰ τοὺς κληρικοὺς καὶ ὁ ἀφορισμὸς γιὰ τοὺς λαϊκούς. (σελ.275 Πηδάλιο εκδ. Αστέρος)