Σάββατο, 14 Μαρτίου 2020

Οἱ πιστοὶ ἀπέναντι στὶς ἐπιδημίες

«Σχολάσατε καὶ γνῶτε ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ Θεός· ὑψωθήσομαι ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ὑψωθήσομαι ἐν τῇ γῇ» (Ψλμ. 45,11) Ἐλευθερωθῆτε λοιπὸν ἀπὸ κάθε περισπασμὸ καὶ μάθετε, ὅτι ἐγὼ εἶμαι ὁ πραγματικὸς Θεός. Θὰ δοξασθῶ μεταξὺ τῶν ἄλλων ἐθνῶν καὶ θὰ μεγαλυνθῶ σὲ ὅλη τὴ γῆ. 

 Ὁ Πανιερώτατος ἀπαντᾶ στὸ ἐρώτημα: Πῶς πρέπει οἱ πιστοὶ νὰ ἀντιμετωπίσουν τὴν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ. Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν H΄ Πνευματικὴ σύναξη διαλόγου μὲ τὸν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Μόρφου π. Νεόφυτο «Ἀνάβοντας τὸν ἀναπτήρα τῶν ἁγίων», ποὺ πραγματοποιήθηκε στὶς 25 Φεβρουαρίου, 2020 στὴν αἴθουσα πολλαπλῆς χρήσης τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ἀκακίου.

 Ὁ Πανιερώτατος π. Νεόφυτος σεβόμενος τὶς ὁδηγίες καὶ τὰ μέτρα πρόληψης κατὰ τῆς διασπορᾶς τοῦ κορωνοϊοῦ (SARS-COV-2), ἀποφάσισε ἡ προγραμματισθεῖσα Θ΄ Πνευματικὴ σύναξη διαλόγου μὲ τὸν Μητροπολίτη Μόρφου  «Ἀνάβοντας τὸν ἀναπτήρα τῶν ἁγίων» νὰ πραγματοποιηθεῖ χωρὶς τὴν παρουσία κοινοῦ. Ὁ Μητροπολίτης θὰ ἀπαντήσει στὶς ἐρωτήσεις ποὺ ἀπέστειλαν οἱ πιστοὶ καὶ ἡ ὁπτικογραφημένη «Θ΄ Πνευματικὴ σύναξη διαλόγου…» θὰ ἀναρτηθεῖ στὴν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφο  και στο «ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΟΡΦΟΥ».