Τρίτη, 17 Μαρτίου 2020

Θλίψη καὶ ὀργὴ ἀπὸ τὴν ἀπόφαση τῆς Δ.Ι.Σ

Κάποτε ἔκαναν ἀγρυπνίες, λιτανεῖες, Θεῖες Λειτουργίες, παρακλήσεις στὴν Παναγία μας γιὰ νὰ σταματήσουν ἐπιδημίες καὶ θανατικὰ, μὲ ἄμεσα ἀποτελέσματα! 

Σήμερα οί δεσποτάδες συσκέπτονται ὀρθολογιστικώς και διαβουλεύονται διπλωματικώς κλείνοντας τις Εκκλησίες!


Γράφει ὁ Πᾶνος

Ἄς ξεκινήσω διακωμωδῶντας τὴν δεύτερη παράγραφο τῶν γελοίων ἀποφάσεων τῆς Δ.Ι.Σ. γιὰ τὸ ἐπίκαιρο θέμα τοῦ κορωναϊοῦ, διότι μόνο γιὰ διακωμώδηση εἶναι...Μάθαμε καὶ κάτι ποὺ δὲν γνωρίζαμε!!Ὁ κορωναϊὸς ἀπὸ 7:00 π.μ. ἔως 8 π.μ., θὰ ξεκουράζεται καὶ δὲν ὑπάρχη κίνδυνος κανεὶς νὰ κολλήση...Γιὰ αὐτὸ καὶ ἡ Δ.Ι.Σ. μὲ αἴσθημα «ποιμαντικῆς εὐθύνης», τὸ ἴδιο μὲ αὐτὸ ποὺ ἀναγνωρίζοντας τὴν αὐτοκεφαλία τῆς Οὐκρανίας καὶ τὸν ψευδεπίσκοπο Ἐπιφάνιο καὶ τὸν ὁποῖο συμπεριέλαβαν στὰ ἱερὰ δίπτυχα τῆς Ἐκκλησίας μας, φέρνοντας τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἐλλάδος καὶ τοὺς πιστοὺς στὴν σημερινὴ δεινὴ κατάσταση, μᾶς ὑποδεικνύει τώρα τὴν λιτὴ τέλεση τῆς Θεῖας Λειτουργίας κατὰ τὴν προτεινόμενη ὧρα.


Μὲ τὸ ἴδιο αἴσθημα «ποιμαντικῆς εὐθύνης», εἶναι ἕτοιμη σὲ ὁποιαδήποτε ἔκτακτα μέτρα ποὺ τυχὸν ληφθοῦν ἀπὸ τὴν Πολιτεία, νὰ «ὑποκύψει» γιὰ τὸ καλὸ τοῦ λαοῦ... ἀφοῦ ἠ Δ.Ι.Σ., ὅπως μᾶς λέει. ἐκτιμᾶ τὴν διακριτικότητα, μὲ τὴν ὁποία ἡ Πολιτεία ἐκφράζει τὸν σεβασμό της πρὸς τὸ θρησκευτικὸ συναίσθημα τῶν πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.Ὦ τῆς ὐποκρισίας καὶ τοῦ Φαρισαϊσμοῦ!!

Αὐτοὶ οἱ χριστιανομάχοι, οἱ ἀπάτριδες, οἱ προδότες Πίστεως καὶ Πατρίδος, οἱ συνεχιστὲς τῶν προηγουμένων προδοτῶν, κατὰ τὴν ἐκτίμηση τῆς Δ.Ι.Σ., ἐκφράζουν τὸν σεβασμό τους πρὸς ἐμᾶς, κλείνοντας τοὺς ναοὺς μας καὶ ἀποκόπτοντάς μας ἀπὸ τὴν Κοινωνία μὲ τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ!Ὁ ἀνάξιος τῶν περιστάσεων Ἀρχιεπίσκοπος καὶ οἱ προσκυνημένοι Δεσπότες στὰ κελεύσματα τῶν ἐντολέων τους, κλείνουν τοὺς ναοὺς μας ἐν ὄψει Σαρακοστῆς, μᾶς ἀπαγορεύουν νὰ πᾶμε νὰ τιμήσουμε τὴν Παναγία μας μὲ τοὺς Χαιρετισμοὺς καὶ τὸν Ἀκάθιστο ὕμνο, ἀπαγορεύουν τὴν τέλεση τῶν ἱερῶν καθημερινῶν ἀκολουθιῶν ποὺ ὅπως φαίνεται, τὸ ἴδιο θὰ ἰσχύσει καὶ τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ τὸ Σάββατο τῆς Ἀναστάσεως, ἀφοῦ παρ᾿ ὅλα τὰ μέτρα ποὺ παίρνουν, ἔχουν προεξοφλήσει ὅτι ἡ κατάσταση θὰ χειροτερέψει τὶς ἐπόμενες ἠμέρες καὶ κυρίως μέσα στὸν Ἀπρίλιο.Κατανοητόν, ἐὰν δὲν χειροτερέψει ἡ κατάστασις, πῶς θὰ προχωρήσουν στὰ ἐπόμενα μέτρα ποὺ θέλουν νὰ πάρουν γιὰ τὸ καλό μας... πῶς θὰ προχωρήσουν στὴν ἐπόμενη φάση τοῦ παγκόσμιου αὐτοῦ κοινωνικοῦ πειράματος;Καὶ βέβαια γιὰ νὰ μᾶς χρυσώσουν τὸ «χάπι», μᾶς κάνουν τὴν χάρη, ἀφήνοντας τοὺς ναοὺς ἀνοικτοὺς γιὰ προσωπικὴ προσευχή... μᾶς προτρέπουν νὰ προσευχόμαστε κάθε βράδυ, ἐνῷ στὰ μοναστήρια μας, ἤχησαν οἱ «σειρῆνες συναγερμοῦ» γιὰ ἀδιάλειπτη προσευχή... μόνο ποὺ γιὰ ἐμᾶς τοὺς Χριστιανοὺς ἤχησαν ἄλλες σειρῆνες...Σειρῆνες συναγερμοῦ γιὰ ἀδιάλειπτη προσευχή, νὰ ἀπομακρύνει ὁ καλὸς Θεός μας τὸ συντομώτερο ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἀνάξιους καὶ προδότες Πίστεως καὶ Πατρίδος, ἀρχιερεῖς καὶ πολιτικοὺς, ὅλα αὐτὰ τὰ πολιτικὰ σκύβαλα τῆς προηγούμενης καὶ τῆς σημερινῆς κυβερνήσεως, ποὺ έφεραν τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν Πατρίδα μας σὲ αὐτὴ τὴν κατάντια.Σειρῆνες συναγερμοῦ γιὰ προσευχὴ καὶ μετάνοια γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας καὶ τὴν ἀποστασία μας, τὰ ὁποία εἶναι ἠ αἰτία τῶν δεινῶν ποὺ μᾶς ἔχουν βρεῖ.Νὰ παρακαλέσουμε τὸν Κύριο νὰ μᾶς λυπηθῆ καὶ νὰ λιγοστέψει τὰ χειρότερα ποὺ ἔρχονται, ὕστερα καὶ άπὸ αὐτὴ τὴν μεγάλη βλασφημία ποὺ συντελεῖται ἐκ μέρους τῆς Ἱεραρχίας ἀλλὰ καὶ τοῦ λαοῦ, μὲ τὸ νὰ συναινοῦν στὸ κλείσιμο τῶν ναῶν καὶ κυρίως στὴν παροῦσα περίοδο τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.Συμπεριλαμβάνω καὶ τὸν λαὸ, διότι θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε ξεσηκωθῆ ὅλη ἡ Ἑλλάδα μὲ αὐτὴ τὴν κατἀπτυστη καὶ βλάσφημη ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας καὶ τῆς Πολιτείας.Κάποτε ἔκαναν ἀγρυπνίες, λιτανεῖες, Θεῖες Λειτουργίες, παρακλήσεις στὴν Παναγία μας γιὰ νὰ σταματήσουν ἐπιδημίες καὶ θανατικὰ, μὲ ἄμεσα ἀποτελέσματα!Σήμερα ἔβαλαν στὴν ἄκρη τὸν Χριστό, τὴν Παναγία μας, τὴν μεσίτριά μας, τοὺς Ἁγίους μας.Εἶναι ξεπερασμένα πράγματα αὐτά βλέπεις... ἡ Ἐκκλησία προχωρᾶ μπροστὰ, ἐκσυγχρονίζεται...Γι᾿ αὐτὸ καὶ πήραν στὰ χέρια τους, γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ τὴν λύση τοῦ προβλήματος, παραγκωνίζοντας στὴν ἄκρη Πατέρες καὶ Ἀγίους, γιὰ νὰ τὰ καταφέρουν τόσο καλὰ, ὅπως τὰ ἔχουν καταφέρει νὰ φέρουν στὴν σημερινὴ κατάντια τὴν Ἐκκλησία μας.Πρὸς ἀποφυγὴν παρεξηγήσεων, δὲν ἀμφισβητοῦμε τὴν ἐπιδημία τοῦ κορωναϊοῦ, οὔτε εἶναι στὴν διάθεσή μας νὰ ἀμφισβητήσουμε τὸ ἦθος καὶ τὴν ἐπιστημονικὴ κατάρτιση τοῦ καθηγητοῦ λοιμωξιολογίας καὶ ἐκπροσώπου τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας!Ἀμφισβητοῦμε γιὰ τὸ μέγεθος τῆς καταστἀσεως καὶ τὴν τρομοκρατία ποὺ ἔχουν σπείρει σὲ ὅλο τὸν κόσμο.Ἔχουμε κάθε δικαίωμα καὶ δίκιο, νὰ ὐποψιαζόμαστε κάτω ἁπὸ ποιὲς πιέσεις, μπορεῖ νὰ ἀναγκάζονται νὰ μᾶς ἀνακοινώνουν ὅσα μᾶς ἀνακοινώνουν τρομοκρατώντας τὸν κόσμο, λαμβάνοντας ὑπ᾿ ὄψιν τί ἔκαναν σὲ παρόμοιες καταστάσεις τὰ προηγούμενα χρόνια καὶ πόσο ἐξυπηρετοῦνται τὰ σχέδια τῆς Ν.Τ.Π. μὲ τελικὸ σκοπὸ τὴν παγκόσμια διακυβέρνηση.Τὸ διαδίκτυο βρίθει μὲ ἐκατοντᾶδες ἀναρτήσεις γιὰ τὴν μεγάλη ἀπάτη τοῦ κορωναϊοῦ καὶ τοὺς ὐπαίτιους τοῦ σημερινοῦ πανικοῦ ποὺ ἔχουν σπείρει σὲ ὅλο τὸν κόσμο.Γι᾿ αὐτὸ, ἄς κλείσουμε τὰ αὐτιά μας σὲ ὅλους αὐτοὺς τοὺς προσκυνημένους Ἱερᾶρχες καὶ πολιτικοὺς στὶς ἐντολὲς τῶν ἀφεντικῶν τους καὶ ἄς ἀκούσωμεν τὴν φωνὴ τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ μας, τὴν φωνὴ τῆς Παναγίας μας καὶ τῶν Ἀγίων μας ποὺ μὲ τόσους τρόπους, τόσο καιρὸ μᾶς καλοὺν νὰ ἐπιστρέψουμε σὲ Ἐκεῖνον, τὸν μόνον Σωτήρα καὶ θεραπευτῆ τῆς ψυχῆς καὶ τοὺ σώματός μας.Ἕνα κάλεσμα εἶναι καὶ αὐτὸ γιὰ μετάνοια καὶ Σωτηρία, ποὺ ὁ καλὸς Θεός μας «πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν»!Ὁ Θεὸς ἐπέτρεψε νὰ ξεγυμνωθοῦν ὅλοι αὐτοὶ ποὺ μάχονται ἐναντίον του, γιὰ νὰ «ξεχωρίση ἡ ἦρα ἀπ᾿ τὸ σιτάρι» καὶ νὰ ἀνοίξουμε τοὺς ὀφθαλμούς μας, νὰ ἀλλάξουμε πορεία, ἡ ὁποία μέχρι τώρα, μόνο σὲ γκρεμοὺς καὶ βράχια μᾶς ὀδήγησε.

Καλὴ μετάνοια σὲ ὅλους μας!

Πᾶνος ἀπὸ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΣ 

 1. Όποιοι γνωρίζουν στα παλαιά χρόνια όταν είχαμε επιδημίες στη πατρίδα μας και μάλιστα θανατηφόρες για όλους όπως πανώλη και ευλογιά μετά από ακατάπαυστες δεήσεις και περιφορά των εικόνων, εξαφανιζόντουσαν θαυματουργικά!
  Απάντηση
 2. Έφθασε η ώρα της τελικής μάχης! Όλοι στις επάλξεις!
  Απάντηση
 3. Μακάρι η επιδημία αυτή να ξεσκεπάσει την πνευματική φτώχια των ιεραρχών μας και δι' αυτής να αναδειχθούν νέοι, ένδοξοι, άφοβοι ιεράρχες με φόβο Θεού και όχι φόβο ανθρώπων.
  Απάντηση
 4. Κανουν ακριβως το αντιθετο απο αυτο που πρεπει....
  Δειχνουν την απιστια τους διοτι δυστυχως σε ακραιες καταστασεις φαίνονται οι αληθινοι πιστοί κι οχι οταν ολοι ειμαστε μια χαρα κι ολα ειναι καλα....

  Ετσι λοιπόν αντι να πουν να μαζευτουν ολοι οι πιστοί στους ναους και να κατεβασουμε την Προυσιωτισσα απο το Καρπενησι, το Αξιον Εστι απο το Αγιον Ορος και τις άλλες αγιες εικονες της Παναγίας μας κι όλων των Αγίων μας σε όλη την Ελλαδα, να κανουμε παρακλησεις για εξαλειψη του ιου, θελουν να καταργησουν την Θεία Λειτουργία!!!!! Και φυσικα σε πληρη συνεννοηση με το αθεο κρατος....

  Τερμα λοιπον η Θεία Κοινωνια στην κρισιμοτερη στιγμη της πατριδας μας....
  Τερμα τα Ιερα Μυστηρια....
  Τερμα στους Χαιρετισμους της Παναγίας μας...
  Δεν θα εορταστει η μεγαλη εορτη του Ευαγγελισμου της Θεοτόκου και φυσικα η εθνικη μας εορτη...
  Και τελος σας το προβλεπω ευκολα απο τωρα...
  Δεν θα εορταστει φέτος το Αγιο Πασχα....

  Αυτοί είναι οι κυβερνωντες πατριδας και Εκκλησίας....
  Δυστυχως φιλε μου Πανο η γλωσσα σου ειναι σκληρη αλλα αληθινη...

  Και κατι τελευταίο...
  Λενε οτι σταματανε ολες οι ακολουθίες και οι τελετες ολων των θρησκειών.... και νομιζουν οτι εκαναν το καθηκοαν τους και καλα....
  Ομως ολες οι θρησκείες κανουν τελετές...
  Η Ορθοδοξία έχει Ιερά Μυστηρια.... Καμια άλλη θρησκεια δεν εχει Ιερα Μυστηρια διοτι καμια δεν έχει σχεση με την Αλήθεια Του Τριαδικού θεού.
  Αυτοί λοιπόν οι αντιχριστοι αυτο ακριβως επιδιωκαν... Να σταματησουν τα Ιερα Μυστηρια....

  Για να δουμε ομως τι θα γινει;
  Διότι αυτοί τρομοκρατούν τον κοσμο και σταυρωνουν τον Κυριο.... Ομως ο Κυριος θα αναστηθεί κόντρα στο θέλημα τους....

  ΥΓ. Ειδατε χαρές οι αγαπημενη της Λεσχης Μπιλντεμπεργκ Κεραμέως;
  Την ΠΝΠ την ειχαν ετοιμη και την εβγαλαν στις 12 χθες τα μεσανυχτα.... και μαλιστα σε ΦΕΚ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Απάντηση