Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Ο ΓΑΜΟΣ Ἀποσπάσματα ἀπό τήν ἐπιστολή, πού ἔστειλε ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος στήν νιόπαντρη μαθήτριά του Ὀλυμπιάδα


 Ὁ γάμος, ἡ Ὀλυμπιάδα καί ὁ πνευματικός της πατέρας, ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

Ἄκου Ὀλυμπιάδα:

«Ποτέ μήν ἀποπάρεις τόν ἄνδρα σου γιά κάτι πού ἔκανε στραβό. Γιατί ὁ διάβολος εἶναι αὐτός, πού μπαίνει ἐμπόδιο στήν ὁμοψυχία τῶν συζύγων».                                                                               

«Στά θέματα τοῦ σπιτιοῦ, νά συμβάλλεις ἐκφράζοντας τήν γνώμη σου. Ὀ ἄνδρας, ὅμως, ἄς ἀποφασίζει».                                                                                    

«Ὅταν τόν βλέπεις λυπημένο, συμμερίσου τήν λύπη του, ἐκείνη τήν ὥρα. Ἡ γυναῖκα εἶναι τό ἀκύμαντο λιμάνι γιά τόν θαλασσοδαρμένο σύζυγο». 

                                                                                                            «Καί τώρα στή γλῶσσα. Θά ἔχεις ἐχθρό τόν ἄνδρα σου, ἐάν ἔχεις γλῶσσα ἀχαλίνωτη, ἔστω κι ἄν ἔχεις χίλια ἄλλα χαρίσματα. Πρόσεχε ἀκόμα καί τό βάδισμά σου. Μετράει στήν σωφροσύνη».                                                                                        

 «Καί τοῦτο πρόσεξε καί ἄκουσε: Μήν ἔχεις ἀδάμαστη σαρκική ὁρμή. Πεῖσε καί τόν ἄνδρα σου νά σέβεται τίς ἱερές μέρες. Γιατί οἱ νόμοι τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀνώτεροι ἀπό τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ». 


(Ἀποσπάσματα ἀπό τήν ἐπιστολή, πού ἔστειλε ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος στήν νιόπαντρη μαθήτριά του Ὀλυμπιάδα).