Σάββατο, 16 Ιουνίου 2018

ΟΧΙ κ. Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑΝΘΕΛ προσκυνημένοι στις ΗΠΑ και στους Γερμανούς !!!

ΟΧΙ κ. Πρωθυπουργέ!

Ποιό εἶναι τό ἄκρον ἄωτον τῆς ἀναισθησίας;
Ἡ ἐμμονή τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως νά ἐκχωρήσει τό ἑλληνικό ὄνομα τῆς Μακεδονίας στούς σκοπιανούς.
Ποιό εἶναι τό ἄκρον ἄωτον τῆς κυνικότητας;
Ἡ περιφρόνηση τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀπό τήν κυβέρνησή του.
Ποιό εἶναι τό ἄκρον ἄωτον τοῦ χλευασμοῦ;
Οἱ «διαπραγματεύσεις» τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως μέ τούς σκοπιανούς.
Ποιό εἶναι τό ἄκρον ἄωτον τοῦ παραλογισμοῦ;
Ἡ ἱκανοποίηση τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως μετά τίς παραπάνω «διαπραγματεύσεις».
Ποιό εἶναι τό ἄκρον ἄωτον τῆς ἀναισχυντίας;
Οἱ πανηγυρισμοί τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως γιά τό ξεπούλημα τῆς Μακεδονίας.
Διαβάζουμε στό Σύνταγμα, στό Ἀκροτελεύτιο ἄρθρο 120 τά ἑξῆς:
«...ἡ ἀφοσίωση στήν Πατρίδα καί τήν Δημοκρατία ἀποτελοῦν θεμελιώδη ὑποχρέωση
ὅλων τῶν Ἑλλήνων» (Ἄρθρο 120, παρ. 2)
«Ἡ τήρηση τοῦ Συντάγματος ἐπαφίεται στόν πατριωτισμό τῶν Ἑλλήνων, πού δικαιοῦνται καί ὑποχρεοῦνται νά ἀντιστέκονται μέ κάθε μέσο ἐναντίον ὁποιουδήποτε ἐπιχειρεῖ νά τό καταλύσει μέ τήν βία» (ὅπ.π. παρ. 4)
ΑΔΕΛΦΙΑ, ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ!
Ἡ φωνή τοῦ Ρ. Φερραίου ἀκούγεται ἐπίκαιρη καί διαχρονική:
«...Σ’ ἀνατολή καί δύση, καί νότον καί βοριά
γιά τήν Πατρίδα ὅλοι,  νά ‘χωμεν μιά καρδιά...»
«...Σᾶς κράζει ἡ Ἑλλάδα, σᾶς θέλει, σᾶς πονεῖ,
ζητᾶ τήν συνδρομήν σας, μέ μητρική φωνή...»
«...Μέ μιά καρδιά ὅλοι, μιά γνώμη, μιά ψυχή,
χτυπᾶτε τοῦ τυράννου, τήν ρίζα νά χαθεῖ...»
Εἶναι ἀναφαίρετό μας δικαίωμα καί θεμελιώδης ὑποχρέωση ἡ ἀφοσίωσή μας στήν Πατρίδα. Σέ ὅλη τήν Πατρίδα! Σέ κάθε κομμάτι ἑλληνικῆς γῆς. Γι’ αὐτό, μέ κάθε μέσο, ἄς ἀντισταθοῦμε στό ξεπούλημα τῆς Μακεδονίας, στό ξεπούλημα τῆς Ἑλλάδος!
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!
Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ,
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ!
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΔΕΚΟ ΠΡΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ!
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΥΤΕ ΤΟ ΤΣΙΦΛΙΚΙ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΣΑΣ!
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ!