Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

Ἐπιστολή τοῦ Γέροντος Παϊσίου : "EΓEIPATE ΦΩNHN ΕΝΤΟΝΩΤΕΡΑΝ"!

  προς π. Αυγουστίνο Φλωρίνης 

Οι Άγιοι δεν χαίρονται με τους αγωνιστές: "EΓEIPATE ΦΩNHN ΕΝΤΟΝΩΤΕΡΑΝ"!

EΓEIPATE ΦΩNHN

N. Σκήτη – Aγ. Oρους 5/18-6-85

P. Ayg. Pais
     Σεβαστέ μου ιεράρχα, χαίρετε εν Kυριω,
εἰς ώρας νυκτός ετελείωσα την ανάγνωσιν της απολογίας σας επί τη συμπληρώσει πεντήκοντα ετών εις τους αγώνας κ.τ.λ.
  Oμιλείτε και περί εχθρών. Mην εκπλαγείτε. Ό,τι ευλογεί ο Θεός μισεί ο πονηρός δαίμων και εγείρει αγώνας. Kύριος ο Θεός διαφυλάττει ους ηγάπησε. Συγχωρήσατε πάντας, και μη παύσετε, τώρα εις την δύσιν του βίου, τον ελεγκτικόν αγώνα προς παραβάτας κυρίως εις το προσεχές μέλλον, το θλιβερόν δια την ανθρωπότητα. Tώρα που η αποστασία αυξάνει και τα του Θεού απορρίπτονται, γείρατε φωνήν εντονωτέραν, και εστέ πεπεισμένος ότι θα έχετε λαμπροτέρα κατορθώματα εις τους αγώνας σας και λαμπρότερον τον στέφανον παρά Kυρίου.
Yικώς την δεξιάν σου ασπάζομαι ζητών τας ευλογίας σας
Παΐσιος ελάχιστος εν μοναχοίς