Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ !!! Γονείς διαμαρτυρηθείτε αρνηθείτε να παραλάβετε τους σχολικούς τίτλους των παιδιών σας (απολυτήριο ή πτυχίο, Γυμνασίου, Λυκείου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) χωρίς να αναγράφεται το θρήσκευμα, είναι δικαίωμά σας δηλώστε το.

  Θα επέμβει ο Αρχιεπίσκοπος κος Ιερώνυμος και η ΔΙΣ;;;

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ !!! Γονείς διαμαρτυρηθείτε, αρνηθείτε να παραλάβετε τους σχολικούς τίτλους των παιδιών σας (απολυτήριο ή πτυχίο, Γυμνασίου, Λυκείου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) χωρίς να αναγράφεται το θρήσκευμα, είναι δικαίωμά σας   δηλώστε το.

  Υποχρεώστε το σχολείο που φοιτούν τα παιδιά σας να αναγράφεται το θρήσκευμα, είναι δικαίωμά σας αναφέρετο μην αφήνετε τούς διεστραμμένους εθνομηδενιστές του ΣΥΡΙΖΑ να επιβληθούν στην θρησκευτική συνείδηση των παιδιών σας, επιχειρείται η  τελευταία τους πράξη αποχρωματισμού των Ορθοδόξων Ελλήνων. Δεν έχουν το δικαίωμα αυτό χωρίς την συναίνεσή σας. Διαδώστε το ενημερωθείτε 

Στα απολυτήρια του Δημοτικού σχολείου ήδη δεν αναγράφεται από χρόνια  =================

epal_main01Χωρίς θρήσκευμα τα απολυτήρια των μαθητών φέτος - Θα προστίθεται μόνο με δήλωση γονέα

Διαγράφεται το γένος από τα απολυτήρια και στη θέση του μπαίνει το επώνυμο της μητέρας

Απολυτήριοι τίτλοι χωρίς αναγραφή θρησκεύματος και με αναφορά όχι μόνο του επωνύμου του πατέρα αλλά και της μητέρας δίνονται εφέτος στους απόφοιτους μαθητές.

Σε προεκλογικό φόντο ο υπουργό Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου θέλησε να αφήσει τη «σφραγίδα του» ακόμα και στους απολυτήριους τίτλους και στους τίτλους προόδου των μαθητών. Το υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιο που έστειλε λίγο πριν τη λήξη του σχολικού έτους προς όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια καλεί τους Διευθυντές τους, πριν εκδώσουν τους τίτλους σπουδών, να καταχωρήσουν στο πληροφοριακό σύστημα myschool το επώνυμο μητέρας και όχι το γένος, όπως ίσχυε πριν την έκδοση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου δίνονται φέτος στους απόφοιτους μαθητές των ελληνικών σχολείων απολυτήριοι τίτλοι χωρίς θρήσκευμα.

Δεν μπορεί να αναγραφεί το θρήσκευμα στα απολυτήρια αν δεν υπάρχει πρώτα υπεύθυνη δήλωση, όπως προκύπτει από απόφαση του υπουργείου Παιδείας, η οποία ορίζει τα εξής: "Στοιχεία που δεν αναγράφονται στις ταυτότητες ή στα πιστοποιητικά γέννησης δεν καταχωρίζονται στα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εκτός αν δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) των γονέων ή του/των κηδεμόνα/ων του/της μαθητή/τριας".

Επίσης, σύμφωνα με την ίδια υπουργική απόφαση, σε περίπτωση:

Α) Αλλαγής των στοιχείων ταυτότητας λόγω διόρθωσης καταχωρισμένου φύλου, εφόσον συντρέχουν άπασες οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγείται αποδεικτικό απόλυσης (απολυτηρίου ή πτυχίου) υπό τα νέα στοιχεία ταυτότητας, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ταυτοπροσωπία με το πρόσωπο στο όνομα του οποίου είχε εκδοθεί ο τίτλος. Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων του προσώπου, στο αποδεικτικό απόλυσης που εκδίδεται, δεν θα πρέπει να αναγράφονται τα προηγούμενα στοιχεία της ταυτότητας ούτε και ο λόγος μεταβολής τους.

Β) Υιοθεσίας, στο αποδεικτικό απόλυσης (απολυτηρίου ή πτυχίου) που εκδίδεται μετά την τέλεση της υιοθεσίας, πρέπει να αναγράφονται μόνο τα νέα στοιχεία ταυτότητας που απέκτησε ο/η υιοθετούμενος/η με τη νόμιμη διαδικασία χωρίς καμία αναφορά των παλαιών και χωρίς μνεία του λόγου μεταβολής.

Στις παραπάνω δύο περιπτώσεις Α και Β η σύνδεση του αποδεικτικού απόλυσης (απολυτηρίου ή πτυχίου) με τον πρωτότυπο τίτλο εξασφαλίζεται με την αναφορά στο εκδιδόμενο αποδεικτικό ότι «στο όνομα του/της ίδιου/ίδιας έχει εκδοθεί το με αρ. πρωτ.... απολυτήριο/πτυχίο» και με παράλληλη καταχώριση με επισημειωματική πράξη στο Μητρώο Μαθητή της επελθούσας μεταβολής των στοιχείων λόγω της υιοθεσίας ή της διόρθωσης καταχωρισμένου φύλου. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, δεν εκδίδεται νέος απολυτήριος τίτλος».

Μέχρι την έξοδο του/της μαθητή/τριας από το σχολείο είναι δυνατή η αποκατάσταση στο ορθό των εσφαλμένων στοιχείων ταυτότητας του/της, μετά από αίτηση του κηδεμόνα ή του/της ίδιου/ας, εφόσον είναι ενήλικος/η.

Η αποκατάσταση στο Μητρώο Μαθητών/ τριών πραγματοποιείται από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου με ερυθρά γραφή, σύμφωνα με την αστυνομική ταυτότητα του/της μαθητή/τριας ή, αν δεν υπάρχει αυτή, σύμφωνα με πιστοποιητικό του οικείου Δήμου/ Δημοτικής Ενότητας.

Για τους/τις μαθητές/τριες που είναι πολίτες ξένων κρατών, η αποκατάσταση πραγματοποιείται σύμφωνα με έγγραφο αρμόδιας υπηρεσίας του ξένου κράτους θεωρημένο και επίσημα μεταφρασμένο. Η διόρθωση σφραγίζεται και μονογραφείται από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου.

Διόρθωση στο Μητρώο Μαθητών/τριών με επισημειωματική πράξη και σύνταξη σχετικού πρακτικού μπορεί να λαμβάνει χώρα και μετά την έξοδο του/της μαθητή/τριας από το σχολείο με την προσκόμιση των αναγκαίων για την απόδειξη εγγράφων.
πηγή
 =======================================================
έτερον σχετικόν

Χωρίς θρήσκευμα τα απολυτήρια των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου φέτος - Που το πάει ο Γαβρόγλου;

newsbomb


Απολυτήριοι τίτλοι χωρίς θρήσκευμα θα δίνονται στους μαθητές των ελληνικών σχολείων για πρώτη φορά - Ο Γαβρόγλου ικανοποιεί τις ιδεοληψίες του κομματικού ακροατηρίου της Κουμουνδούρου;
Χωρίς θρήσκευμα τα απολυτήρια των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου φέτος - Που το πάει ο Γαβρόγλου; Η απόφαση του υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου εκδόθηκε την τελευταία στιγμή και εστάλη ως οδηγία στους Διευθυντές των σχολείων λίγες μόνο μέρες πριν την τελική εκτύπωση των τίτλων, την ώρα που οι μαθητές είχαν ήδη ολοκληρώσει τις απολυτήριες εξετάσεις τους.
«Στοιχεία που δεν αναγράφονται στις ταυτότητες ή στα πιστοποιητικά γέννησης δεν καταχωρίζονται στα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εκτός αν δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) των γονέων ή του/των κηδεμόνα/ων του/της μαθητή/τριας», αναφέρει χαρακτηριστικά η απόφαση.
Πρακτικά δηλαδή για να υπάρξει αναγραφή θρησκεύματος θα πρέπει ο γονέας να καταθέσει στο σχολείο υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει το θρήσκευμα του παιδιού.
Όσοι δεν το κάνουν, το παιδί τους θα πάρει απολυτήριο δίχως την αναγραφή θρησκεύματος.
Με την ίδια απόφαση, οι διευθυντές των σχολείων καλούνται να καταχωρούν το επώνυμο μητέρας για τους μαθητές και όχι το γένος, όπως ίσχυε.
Γιατί άραγε;
Κανείς δεν γνωρίζει...
Η κίνηση του υπουργού Παιδείας έχει προκαλέσει ερωτήματα καθώς πριν λίγες μόλις μέρες είχε στείλει στο ΦΕΚ και είχαν δημοσιευτεί οι υπουργικές αποφάσεις, που καθορίζουν τον τύπο των τίτλων Γυμνασίου, Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου.
Στις αποφάσεις αυτές το θρήσκευμα περιέχεται μεταξύ των στοιχείων που καταγράφονται στους τίτλους και ουδεμία αναφορά υπάρχει στην υποχρέωση των γονέων να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση εάν επιθυμούν την αναγραφή του θρησκεύματος στους τίτλους.
===========================================================
=====================================
 Αφαιρούν εν κρυπτώ το θρήσκευμα από τα απολυτήρια
Προκλητική οδηγία Γαβρόγλου στους διευθυντές των σχολείων, λίγες μόνο ημέρες πριν από την τελική εκτύπωση των τίτλων

Την ιδεοληψία του ιδίου, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ δείχνει για μία ακόμη φορά η απίστευτη απόφαση του υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου, σύμφωνα με την οποία δεν μπορεί να αναγράφεται το θρήσκευμα στα απολυτήρια των μαθητών, εάν δεν προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση οι γονείς! Η συγκεκριμένη απόφαση -κυριολεκτικά της τελευταίας στιγμής- έρχεται να επιβεβαιώσει το κόμπλεξ της απερχόμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα αυτά συμβαίνουν μεσούσης της προεκλογικής περιόδου, χωρίς να μπορεί να υπάρχει αντίλογος... 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Esos, η απόφαση εστάλη ως οδηγία προς τους διευθυντές των σχολείων λίγες μόνο ημέρες πριν από την τελική εκτύπωση των τίτλων, όταν οι μαθητές είχαν φύγει από τα σχολεία αφού ολοκλήρωσαν τις απολυτήριες εξετάσεις τους. Ουσιαστικά, δηλαδή, η κυβέρνηση συνεχίζει τις ιδεοληπτικές της ενέργειες, και μάλιστα εν κρυπτώ από τους γονείς των μαθητών. Σύμφωνα με την απόφαση, «στοιχεία που δεν αναγράφονται στις ταυτότητες ή στα πιστοποιητικά γέννησης δεν καταχωρίζονται στα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εκτός αν δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) των γονέων ή του/των κηδεμόνα/ων του/της μαθητή/τριας». Αυτό σημαίνει ότι όσοι γονείς δεν προλάβουν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στο σχολείο, ζητώντας την αναγραφή του θρησκεύματος στο απολυτήριο του παιδιού τους, θα λάβουν τον τίτλο χωρίς θρήσκευμα.
Δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο
Το βέβαιο είναι πως σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει χρονικό περιθώριο ενημέρωσης των γονέων για τη νέα ρύθμιση, καθώς οι μαθητές έχουν φύγει από τα σχολεία και οι διευθυντές πρέπει άμεσα να προχωρήσουν σε έκδοση των απολυτηρίων. Πρακτικά, εφαρμοζόμενη η εντολή του υπουργού θα οδηγήσει φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία της εκπαίδευσης στην έκδοση απολυτηρίων χωρίς θρήσκευμα για χιλιάδες μαθητές. Ισως το σημαντικότερο είναι ότι επίσημα βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο και η Βουλή είναι κλειστή. Αυτό σημαίνει ότι η απόφαση του υπουργού Παιδείας δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου. 
Υπενθυμίζεται ότι στις 10 Μαΐου συζητήθηκε στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης που κατέθεσαν η Ενωση Αθέων και γονείς μαθητών, με την οποία ζητούν τη μη αναγραφή του θρησκεύματος στα απολυτήρια. Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται εντός των επόμενων μηνών. Ωστόσο, φαίνεται πως ο υπουργός Παιδείας θέλησε να... προλάβει την έκδοση της δικαστικής απόφασης. Και το άλλο παράλογο είναι ότι το υπουργείο Παιδείας παρίσταται ως Δημόσιο κατά της προσφυγής...
dimokratianews,18.06.2019