Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018

«Τί συμβαίνει μέ τούς Ἱεράρχες μας;»


«Οἱ  μή  ὀργιζόμενοι  ἐφ’  οἶς  δεῖ  (μέ τήν προδοσία),  ἠλίθιοι  δοκοῦντες  εἶναι»


Ἀρχ/πος Ἱερώνυμος γιά Σκοπιανό:
«Αὐτά τά θέματα δέν ἀντιμετωπίζονται μέ συλλαλητήρια καί φωνές»!
 

Σχόλιο Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ: Πάλι ὑποχώρηση; Πάλι «σύνεση», «ἠρεμία», «εἰρήνη» καί «ἁρμονική συνύπαρξη»; Ἕως πότε; Ὑπάρχει ὅριο; Πάντως ὁ πιστός λαός θά εἶναι ἀνυπάκουος σέ κελεύσματα ἀδράνειας! Κι ἕνα πελώριο ἐρώτημα τόν ἀπασχολεῖ: Τί συμβαίνει μέ τούς Ἱεράρχες μας;