Τρίτη, 29 Μαΐου 2018

Τρίτη 29 Μαΐου. Η Πόλις Εάλω.... ΗΧΗΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ Ρ/Σ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΔΙΑΒΑΖΕΙ Ο ΝΑΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ''Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥ STEVEN RUNCIMAN  (''THE FALL OF CONSTANTINOPLE 1453'')
«Τα Χρονικά του Φραντσή»
Η κύρια και αυθεντική πηγή πληροφόρησης σχετικά με την Άλωση της Πόλης.
Ανεκτίμητο σπάνιο και συλλεκτικό

Ο ΝΕΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥΟ Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προς τον Μωάμεθ:«Το δε την πόλιν σοι δούναι ουτ’ εμόν εστίν, 

ούτε άλλου των κατοικούντων εν αυτή. 

Κοινή γαρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν εν ταύτη 

και ου φεισόμεθα της ζωής ημών»Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προς τους χριστιανούς της Βασιλεύουσας:«Παρακαλώ υμάς, ινα στήτε γενναίως. 

Καλώς ουν οίδατε, αδελφοί, ότι δια τέσσερα τινά οφειλέται κοινώς εσμέν πάντες, ίνα προτιμήσωμεν αποθανείν μάλλον ή ζην.

Πρώτον μεν υπέρ της πίστεως ημών και ευσεβείας.

Δεύτερον δέ υπέρ πατρίδος.

Τρίτον δέ υπέρ του βασιλέως, ως Χριστού κυρίου, και 

Τέταρτον υπέρ συγγενών και φίλων…»