Δευτέρα, 28 Μαΐου 2018

Τα είκοσι δύο χριστ. σωματεία Θεσ/νίκης να αγρυπνίσουν για τους δύο διωκόμενους ιερείς [ΒΙΝΤΕΟ]

Πότε τα είκοσι δύο χριστ. σωματεία Θεσ/νίκης θα αγρυπνήσουν για τους δύο διωκόμενους ιερείς και τους αγωνιζόμενους Χριστιανούς χωρίς την ευλογία του μοιχεπιβάτου Ανθίμου ;;; 

Πότε τα χριστιανικά σωματεία θα πάψουν να προσκυνούν τους οικουμενιστές δεσποτάδες και να κολακεύουν τον δεσποτισμό ;;; 

 Έτερον αλγεινόν παραδειγμά 10 σωματείων της Λάρισας που προσκυνούν τον επίσης μοιχεπιβάτη Ιγνάτιο Λάππα, ενώ αδιαφορούν για τούς διωγμούς από το 1989 έως σήμερον, που υφίστανται οι Αγωνιζόμενοι Χριστιανοί (Θεολογικοί) και για το συντελεσθέν κακό στην μητρόπολη Λαρίσης από τον Λιμεώνα της πόλεως.


Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης
Γιά μιά ἀκόμα φορά δέ βλέπουν τίποτα τά εἴκοσι δύο “ἀγωνιστικά” Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα τῆς Θεσσαλονίκης πού κατάντησαν κολλητάκια μέ τό μητροπολίτη κ. Ἄνθιμο. Τί καί ἄν ὁ τελευταῖος ἀποδέχθηκε τίς ἀποφάσεις τῆς Ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης καί τίς προωθεῖ στή μητρόπολή του; Τά σωματεῖα πού στό παρελθόν θά πολεμοῦσαν δῆθεν τήν παναίρεση τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ, τώρα συνεργάζονται μέ τόν προαγωγό τῆς αἵρεσης ἀδιαφορώντας γιά τίς συνέπειες. Δέ χάνουν εὐκαιρία νά ἀποδείξουν τήν κοινή τους γραμμή μέ τόν αἱρετίζοντα γηραιό μητροπολίτη Θεσσαλονίκης. Ζητοῦν καί λαμβάνουν τήν εὐλογία του, δηλώνοντας ὑποταγή στίς αἱρετικές φιλοδοξίες του. Τί νά πεῖ κανείς; Ὁ φόβος καί ἡ ἀθυμία δημιουργοῦν ὡς γνωστόν σύγχυση καί χάος στά μυαλά τῶν ὑποτελῶν. Ἔλαβαν λοιπόν εὐλογία νά τελεστεῖ ἀγρυπνία (στάχτη στά μάτια δηλαδή) ὑπέρ τῶν δυό στρατιωτικῶν μας πού βρίσκονται φυλακισμένοι ὑπό τῶν Τούρκων[1]

Θά εἶχε ἐνδιαφέρον νά δῶ τούς πονόψυχους τῶν σωματείων, ἄν θά ζητήσουν νά τελεστεῖ ἀγρυπνία καί γιά τούς δυό διωκόμενους ἱερεῖς τῆς μητροπόλεως Θεσσαλονίκης (τόν πρωτοπρ. π. Θεόδωρο Ζήση καί τόν γράφοντα) ἀπό τόν κ. Ἄνθιμο! Ἔχουν τά κότσια; Τί χριστιανικά σωματεῖα εἶναι αὐτά πού τούς πρώην συναγωνιστές καί συνεργάτες τούς ἀφήνουν νά τούς φάει ἡ μαρμάγκα; Τά κάνουν πλακάκια μέ τόν διώκτη καί ἐγκαταλείπουν στή δικαστική ταλαιπωρία τούς ἀντιδρῶντες στήν αἵρεση ἱερεῖς. Ἀπό τί τέλος πάντων αἰσθήματα διακατέχονται; Ἁπλά, ἔχουν καταντήσει μητροπολιτικοί αὐλοκόλακες.

[1] Ὅσον ἀφορᾶ αὐτήν κάθ’ αὐτήν τήν ἀγρυπνία, μόνο κατ’ εὐφημισμόν τή λές ἔτσι. Τελειώνει στή 1:00 τή νύχτα σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένου καί τοῦ μνημοσύνου. Ὁπότε δέν εἶναι δυνατόν νά ἀρχίσει ἡ θεία Λειτουργία μετά τά μεσάνυχτα ἐκτός καί ἄν ὁ ἱερέας “φοράει” σύστημα τούρμπο. Θά ἀρχίσει κατά πάσα πιθανότητα, ὅπως ἄλλωστε γίνεται σέ ὅλους τούς Ναούς τῆς Θεσσαλονίκης (πλήν ἑνός ἤ δυό), πρίν ἀπό τίς 12 τά μεσάνυχτα. Θά ἔχουμε λοιπόν τό φαινόμενο γιά πολλοστή φορά, πολύς κόσμος νά μεταλαμβάνει δυό φορές τήν ἴδια ἡμέρα, καί τό πρωί πού λειτουργήθηκε γιά τήν ἑορτή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καί τή νύχτα στήν ἀγρυπνία… Τί καί ἄν ὑπάρχει ἀπαγόρευση ἀπό τούς ἱερούς κανόνες, ὁ μητροπολίτης Θεσσαλονίκης καί οἱ ἀκολουθοῦντες αὐτόν, εἶναι συνηθισμένοι στήν καταπάτηση τῆς ἱερῆς παράδοσης τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἄν μάλιστα ρωτήσεις καί κανέναν ἱερέα πού τελεῖ ἔτσι τίς “ἀγρυπνίες”, θά λάβεις καί τή “θεολογική” ἀπάντηση “καί τί πειράζει;”
σχόλιο:
 
Κάποτε, ἐμεῖς τὰ στελέχη τους, τὶς ἀποκαλούσαμε "ἱεραποστολικὲς Χριστιανικὲς Ὀρθόδοξες ἀδελφότητες" ἐνῷ σἠμερα ἀποκαλοῦνται "χριστιανικά σωματεῖα".

Ἄν αὐτὸ σημαίνει κάτι. Χωρὶς νὰ ἀπενοχοποιοῦνται ὅλες οἱ ὑπόλοιπες ἐν Ὀρθοδόξῳ "θρησκείᾳ" καταστάσεις. Πάντες ἡμάρτομεν ἅμα δὲ καὶ ἠχρειώθημεν. Ὁ πλοῦς ἐν νυκτί, πυρσὸς οὐδαμοῦ. Ἀπαιτεῖται ταχύρρυθμος ἐπανευαγγελισμός, διότι πλὴν ἐξαιρέσεων, τυφλοὶ ὁδηγοῦν τυφλούς καὶ ὁ βόθυνος πλησίον.